Toegankelijkheid

Skip to main content

Corona Impact Monitor: Groeiend vertrouwen van werknemers in voortbestaan organisatie, maar daling in baanzekerheid

02 april 2020

Amsterdam – Een week geleden maakte twee derde van de werkende beroepsbevolking zich zorgen over het voorbestaan van de eigen organisatie. Die bezorgde houding is een week later omgeslagen in meer vertrouwen: 61% van de werknemers maakt zich nu géén zorgen over het voortbestaan van de organisatie waar men werkt. Deze golf van optimisme slaat echter niet over op het gevoel van baanzekerheid. Waar een week geleden 72% van werknemers zeer zeker was van hun contract, is dat inmiddels gedaald naar 64%. Dat blijkt uit de Corona Impact Monitor van marktonderzoeksbureau Motivaction.

“Er gebeurt veel met het sentiment van werknemers in deze periode. Dat de cijfers over vertrouwen in de organisatie en zekerheid van een baan zo fluctueert in korte tijd, zien we niet vaak in onderzoek. Berichtgeving in de media over noodfondsen, maar ook interne communicatie vanuit het bestuur van organisaties over te nemen maatregelen hebben enorme impact op medewerkers. Nog meer dan anders is het van groot belang om als werkgever echt in contact te blijven met je medewerkers, hoe moeilijk dat ook is in deze bizarre periode waarin de afstand letterlijk groot is tussen werkgever en werknemer.” aldus Ester Koot, HRM Research Consultant bij Motivaction.

 

Thuiswerken gaat beter

Het coronavirus raakt Nederlanders als burger en consument, maar zeker ook als werknemer. Ruim een derde van de Nederlanders werkt vanuit huis en heeft de tweede week van dit werken aan de keukentafel inmiddels achter de rug. En wat blijkt? Thuiswerken gaat ons steeds beter af! Ruim de helft (58%) van de thuiswerkenden geeft aan dat het werken vanuit huis steeds beter lukt, een week geleden lag dat percentage nog op 44%.

Uit de antwoorden op de vraag wat de werkgever kan doen om het werken beter, leuker of eenvoudiger te maken, blijkt dat goede communicatie én waardering tonen voor werknemers in deze tijd van groot belang is.

 

Oefening baart focus

Tijdens de tweede week in het home office stegen het concentratievermogen en de productiviteit van werknemers. 41% van de thuiswerkenden denkt zich beter te kunnen concentreren (vs. 35% de week ervoor) en 40% heeft het gevoel thuis productiever te zijn (vs. 32%). Het thuiswerken heeft echter ook nadelen op de langere termijn: 35% van de thuiswerkenden geeft aan dat de samenwerking met collega’s lijdt onder de situatie (vs. 9%).

 

Thuiswerken met jonge kinderen blijkt lastig

Onder ouders met jonge kinderen (t/m 12 jaar) geeft 47% aan het lastig te vinden om vanuit huis te werken (vs. 30% oudere of geen kinderen). Het lukt hen tevens minder goed om zich thuis te concentreren dan mensen met oudere of geen kinderen. Ook maken ouders met jonge kinderen zich meer zorgen over de impact van de situatie op hun carrière: 23% van de jonge ouders denkt dat de crisis negatief kan uitpakken voor hun carrière (vs. 17% oudere of geen kinderen) en 21% vreest hun baan te verliezen als de crisis nog lang aanhoudt (vs. 14%).

 

Over de Corona Impact Monitor

De Corona Impact Monitor van Motivaction geeft inzicht in de beleving van de corona-epidemie en de impact daarvan op de Nederlandse bevolking. Door middel van regelmatige peilingen laten we zien hoe burgers, consumenten, werkgevers en werknemers alle ontwikkelingen beleven en hoe zij daarmee omgaan. De eerste meting is uitgevoerd op vrijdag 20 maart door middel van een online vragenlijst onder 1.504 Nederlanders tussen 18 en 80 jaar. De tweede meting is uitgevoerd op vrijdag 27 maart door middel van een online vragenlijst onder 1.028 Nederlanders tussen 18 en 80 jaar. Het onderzoek is representatief voor de verdeling van de bevolking naar opleiding, leeftijd, geslacht, regio en waardeoriëntaties. Motivaction is lid van de MOA en maakt deel uit van de Research Keurmerkgroep.

Disclaimer: doordat ontwikkelingen en nieuws zich in hoog tempo opvolgen zal de beleving van de epidemie snel kunnen veranderen. Het is dus bij de interpretatie van de resultaten belangrijk je te realiseren dat het momentopnames zijn.

Wil jij weten hoe burgers, consumenten, werkgevers of werknemers de epidemie ervaren? Heb je behoefte aan inzicht in hoe jouw doelgroep deze crisis beleeft? Of heb je een andere vraag rondom dit onderwerp waar je een snel en representatief antwoord op wilt? Jij kunt je ook inschrijven voor deelname aan deze monitor.

Neem voor meer informatie over dit artikel contact op met Ester Koot of Anna Newen.

 


Vragen?
Ester Koot

Email
Functie Senior strategy consultant HRM
Telefoon +31 (0)20 589 82 36


Gerelateerde artikelen
klant- en merkbeleving verdient huwelijk

Klant- en merkbeleving verdienen een goed huwelijk

Jeroen Senster
15 juli 2021

KNGU - Persona's voor duiding van interesses en behoeftes

Jeroen Senster
22 januari 2018

Maatschappelijke Impact Monitor 2024: Meer rendement met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Gerard van der Werf
24 juni 2024

Jongere heeft hekel aan geldzaken

Jorn Lingsma
17 januari 2019
Neem contact met ons opCopyright ©2024 Motivaction International B.V. All Rights Reserved

Powered by © Totoweb and Gonta Creative Agency