Toegankelijkheid

Skip to main content

Grote onzekerheid onder ondernemers door coronacrisis

07 april 2020

AMSTERDAM - De aanpak van de overheid om de economische consequenties van de coronacrisis het hoofd te bieden, zaait twijfels onder ondernemers binnen het MKB. Zo blijkt uit de eerste week van de MKB coronamonitor van Motivaction en MKB Servicedesk. De helft van de ondernemers vreest dat de overheidsmaatregelen onvoldoende zullen zijn. 40% van hen heeft wel vertrouwen in de overheidsmaatregelen.

Diepe scheidslijnen in het eigen vertrouwen MKB

Tweederde van de ondernemers heeft er vertrouwen in dat ze de coronacrisis overleven, bij een derde is dat vertrouwen minder of zelfs afwezig. Veel ondernemers, ook positief gestemden, maken zich echter wel zorgen over onvoldoende buffers of zelfs de afwezigheid van financiële buffers. Het financiële ‘gat’ dat kan ontstaan zou logischerwijs met overheidsmaatregelen gevuld kunnen worden, maar kennelijk stemt dat zeker niet alle ondernemers gerust. “Eerst zien, dan geloven”, lijkt het motto. Er is overigens grote overeenstemming op deze punten onder ZZP-ers en de overige MKB-ers. Enkele andere feiten uit het onderzoek:

  • 65% van de ondernemers heeft er vertrouwen in dat hun bedrijf goed uit de crisis gaat komen. Daar staat tegenover dat ongeveer 15% van de ondernemers er rekening mee houdt dat het bedrijf gaat omvallen.
  • Ruim de helft van de MKB-ondernemers verwacht op dit moment zelf voldoende buffers te hebben, maar ruim 40% verwacht dat de eigen financiële buffers onvoldoende zullen zijn.
  • Maar liefst een derde van de ZZP-ers geeft nu al aan dat hun bedrijf er financieel niet goed voor staat. Voor MKB-ers is dit minder, maar nog steeds een vijfde.
  • Ongeveer 40% van de ondernemers denkt dat de crisis hen ook kansen biedt.

Wat hebben ondernemers tot nu toe gedaan?

Ruim een vijfde van de MKB-ers en maar liefst 40% van de ZZP-ers heeft alle activiteiten als gevolg van de coronacrisis moeten staken. Slechts 4% van de MKB-ers heeft het drukker dan anders. Deze meting is uitgevoerd voordat het NOW-loket van UWV openging. Desalniettemin geeft een derde van de ondernemers aan inkomenssteun te hebben aangevraagd en een kwart van de MKB-ers arbeidstijdverkorting. Andere veelgenoemde maatregelen die ondernemers hebben genomen zijn onder andere:

  • Niet noodzakelijke uitgaven stopzetten (60%)
  • Investeringen uitstellen (44%)
  • Strakker financieel plannen (43%)

 

Informatiebehoefte vooralsnog vooral financieel

De grootste zorgen van ondernemers op dit moment zijn vooral financieel van aard. Omzet, maar ook de maatregelen van de overheid zijn belangrijke vragen die ondernemers hebben. Top 3 van vragen, zowel voor MKB-ers als ZZP-ers zijn:
1. Hoe houd ik mijn omzet op peil?
2. Hoe zit het met de financiële maatregelen van de overheid?
3. Hoe ga ik om met wanbetalers?

Voor antwoorden zoeken de meeste ondernemers (> 60%) op verschillende algemene overheidssites, gevolgd door sites die zich specifiek richten op het MKB, maar ook op algemene nieuwssites, radio en televisie. Tot nu toe vinden ze daar doorgaans antwoorden op de vragen die bij hen opkomen.

Ondernemers staan in de overlevingsstand en de eerste prioriteit in het overleven lijkt financiële gezondheid. Ondernemers spreken veel vertrouwen uit in het eigen vermogen om deze crisis het hoofd te bieden. Maar ze geven ook duidelijk aan dat zij dit niet alleen kunnen bewerkstelligen. Ze hebben ondersteuning nodig die ervoor zorgt dat de zaken doorlopen en zij zich met de toekomst bezig kunnen houden. Daarvoor kijken ze naar de overheid, maar dat neemt de onzekerheid niet weg. Ondanks de voortvarende aanpak van de regering, lijken ze eerst de kat uit de boom te kijken. Het is de vraag of de maatregelen van de overheid voldoende zullen zijn en of deze het gewenste effect hebben voor ondernemend Nederland.

 

Over het onderzoek

Het onderzoek maakt deel uit van de MKB coronamonitor van Motivaction en MKB Servicedesk. Deze monitor loopt wekelijks gedurende de coronacrisis. Het veldwerk voor dit onderzoek heeft gelopen in week 14 van 2020 en is gehouden onder 473 MKB-ers (tot 100 medewerkers) en 149 ZZP'ers geworven uit het zakelijke panel van Motivaction en de achterban van MKB Servicedesk. Data zijn niet gewogen, maar vormen een goede afspiegeling van branches en grootteklassen. Het aantal ZZP-ers is bewust wat beperkt gehouden.

Neem voor meer informatie over dit onderzoek contact op met Kevin Miley of Rob Doornbos.

 


Vragen?
Kevin Miley

Email
Functie Senior Consultant
Telefoon +31 (0)20 589 82 32


Gerelateerde artikelen

Kusje erop: de waarheid achter vele gezondheidsmythes

Kevin Hengstz
23 december 2020

Ruime meerderheid jongeren bezorgd over klimaat en leefomgeving

Gerard van der Werf
09 december 2021

Hoe staat de Nederlandse consument tegenover duurzame kleding?

Lieke van Duist
20 juni 2019

Zomervakantievoorbereiding leidt tot stress bij Nederlanders

Jeroen Senster
07 mei 2019
Neem contact met ons opCopyright ©2024 Motivaction International B.V. All Rights Reserved

Powered by © Totoweb and Gonta Creative Agency