Toegankelijkheid

Skip to main content

Het MKB is op stoom, maar kleine bedrijven blijven achter

06 juni 2018

De economische vooruitzichten van de MKB’ers zijn voor 2018 buitengewoon gunstig, alle indicatoren uit de Motivaction-TrendMeter staan op groen en de index (het gemiddelde over de vier indicatoren) staat voor 2018 op maar liefst 27[1]. 2017 is een goed jaar geweest voor het MKB en naar het zich nu laat aanzien wordt 2018 nog beter:

Motivaction MKB TrendMeter

Evenals in 2017 wordt de groei vooral gedragen door een sterke orderpositie en een sterke groei van de winstgevendheid. De investeringen blijven hier echter nog wel bij achter Ook de arbeidsmarkt is erg in beweging. Pieter Paul Verheggen, algemeen directeur van Motivaction: “De arbeidsmarkt is in korte tijd omgeslagen van een werkgevers- naar een werknemersmarkt. Ook wij zien in ons onderzoek dat het voor een aantal branches steeds moeilijker wordt om gekwalificeerde mensen aan te trekken. Na de angst dat je niet meer van de mensen afkomt, is er nu de angst dat je ze niet meer binnen krijgt.”

 

Grote verschillen tussen MKB’s

Er zijn echter wel behoorlijke verschillen tussen de verschillende ‘soorten’ MKB. Zo zijn de ZZP’ers en de kleine MKB’ers minder positief gestemd en zijn de bedrijven met meer dan 50 werknemers aanzienlijk positiever dan de rest. Dat zit hem vooral in werkgelegenheid en de investeringen. ‘Klein MKB’ verwacht een status quo, de groteren gaan uit van flinke groei. Op het gebied van orderpositie en winstgevendheid zijn de verschillen kleiner (en het optimisme groter).

Verwachtingen ontwikkeling werkgelegenheid MKBVerwachtingen ontwikkeling inversteringen MKB

Pieter Paul Verheggen: “Er zijn de afgelopen jaren ontzettend veel mensen al dan niet gedwongen voor zichzelf begonnen. Uit ons BusinessLocus onderzoek weten wij dat bij een aantal van die starters de echte ‘ondernemersgeest’ ontbreekt. Ze zijn ook in deze tijd van groei meer bezig met overleven dan met ondernemen. Het is dan ook niet zo raar dat ze juist op deze vragen geen uitgesproken mening hebben.”

De grote verschillen hebben ook te maken met de mentaliteit van de ondernemer. Daarbij is het geen verrassing is dat de echte ‘gedreven en vooruitstrevende’ ondernemers aanzienlijk positiever zijn over komend jaar dan de ondernemers die meer terughoudend in hun ondernemerschap staan. De eerstgenoemde groep, die een kleine 40% van het MKB uitmaakt, neemt maar liefst tweederde van de verwachte groei voor zijn rekening.

[1] De index loopt van -100 naar +100. Een index van 0 betekent dat er evenveel ondernemers zijn die groei en die afname verwachten. Een index van +100 houdt in dat alle ondernemers op alle indicatoren groei verwachten. Normaalgesproken zien we dat tussen de 40% en 50% van de ondernemers op de meeste indicatoren geen groei, maar ook geen afname verwachten. Dus in de praktijk beweegt de haalbare bovengrens van de index zich rond de +40.


Vragen?
Rob Doornbos

Email r.doornbos@motivaction.nl
Functie Senior Research Consultant
Telefoon +31 (0)20 589 82 35


Gerelateerde artikelen

Hoe hun ondernemersstijl de overlevingskans van mkb’ers na de coronacrisis vergroot

Rob Doornbos
15 juni 2020

Draagvlak corona-app: ’Nederlander wil beloning voor gebruik’

Gerard van der Werf
14 september 2020

Nederlanders eten seizoensbewust en klassiek, stamppot favoriet

Ruurd Hielkema
29 december 2022

Corona Impact Monitor: twee derde rekent op economische crisis, inkoopproblemen in zes op de tien huishoudens en koopstress vooral onder jongeren

Ruurd Hielkema
24 maart 2020
Neem contact met ons opCopyright ©2023 Motivaction International. All Rights Reserved