Toegankelijkheid

Skip to main content

MKB krijgt vertrouwen terug, onzekerheid blijft

26 mei 2020

Amsterdam – Onder ondernemers groeit het vertrouwen in eigen kunnen tijdens de huidige crisis. Het geloof van ondernemers dat zij goed uit deze crisis komen is toegenomen ten opzichte van de vorige meting medio april. Ook stijgt het aandeel ondernemers dat nieuwe kansen ziet. Dit blijkt uit de meest recente meting van de MKB coronamonitor van Motivaction en MKB Servicedesk.

Zeven op de tien ondernemers stellen dat de continuïteit van het bedrijf niet in gevaar is (30%) of dat ze uit deze crisis komen, al weten ze nog niet op welke manier (40%). Tevens zijn er meer werkgevers die aangeven dat hun bedrijf voldoende buffer heeft om deze klap te boven te komen (van 56% naar 62%) en stellen ze dat de crisis kansen biedt (van 45% naar 49%). Ook bij zzp’ers neemt het optimisme toe. Ruim twee derde (69%) zegt er alle vertrouwen in te hebben dat hun bedrijf goed uit de crisis gaat komen. Dit was 59%.

Ondanks dit vertrouwen blijft er veel onzekerheid. Bijna de helft van de ondernemers (46%) ervaart een hoge mate van onzekerheid. Het schatten van toekomstige omzet is moeilijk. Ruim vier op de tien (44%) geeft aan dat de coronacrisis gaat leiden tot meer dan 10% omzetdaling. Dit is nog sterker van toepassing op zzp’ers, hier voorziet de helft een dergelijke omzetdaling. Slechts één op de tien ondenemers ziet dat de coronacrisis leidt tot een stijging van de omzet.

 

Ondernemers zitten met minder vragen

Het aantal vragen waar ondernemers mee worstelen, daalt. Ondernemers weten steeds beter hun weg te vinden bij het verkrijgen van informatie. Had in het begin van de coronacrisis nog 33% van de ondernemers moeite met het vinden van antwoorden op hun vragen, inmiddels is dit gedaald tot 28%. Een grote meerderheid (78%) geeft daarnaast aan dat het goed lukt om informatie over de impact van de crisis duidelijk over te brengen op de organisatie. Er zijn wel meer ondernemers bezig met de vraag wat zij moeten doen wanneer medewerkers de anderhalve meter niet in acht nemen (van 8% in begin april naar 14% nu).

 

Twijfel aan handelen overheid

Het vertrouwen dat ondernemers hebben in de aanpak van de regering daalt ten opzichte van de vorige meting. Een ruime meerderheid, zes op de tien, is van mening dat de economische aanpak van de regering onvoldoende is. In de vorige meting was nog de helft van de ondernemers deze mening toegedaan.

Bij minder dan de helft (46%) is er vertrouwen dat de overheid gaat helpen wanneer het nodig is. En meer dan de helft (56%) van de mkb’ers vindt de huidige tegemoetkomingen vanuit de overheid niet toereikend voor hun situatie. Van de mkb’ers die de tegemoetkomingen wél toereikend vinden, heeft één op de acht (12%) meer ontvangen dan nodig is.

Een ruime meerderheid (59%) van de ondernemers heeft er vertrouwen in dat het UWV de tegemoetkoming op de juiste manier heeft berekend. Een kwart (25%) heeft dat vertrouwen niet. Iets minder dan een derde (32%) van de mkb’ers overweegt om de ontvangen tegemoetkomingen van de overheid te laten controleren door een externe adviseur. Op deze manier willen mkb’ers voorkomen dat zij te weinig (of te veel) aan tegemoetkomingen ontvangen.

  

Zorgen over gezondheid nemen af

Het vertrouwen dat het qua gezondheid wel goed komt, neemt toe. Ruim de helft (56%) van de ondernemers maakt zich niet druk om hun eigen gezondheid. Een kleine meerderheid (52%) maakt zich nog wel zorgen over de gezondheid van medewerkers. Maar ook deze groep is tanende. In de vorige meting maakte nog 63% zich zorgen om medewerkers.

 

Over het onderzoek

Het onderzoek maakt deel uit van de MKB coronamonitor van Motivaction en MKB Servicedesk en is mede mogelijk gemaakt door Nationale-Nederlanden. Deze monitor loopt continu gedurende de coronacrisis. Veldwerkperiode: week 18 en 19 2020. Steekproef: n=583 MKB (tot 100 medewerkers) en n=225 ZZP, geworven uit het zakelijke panel van Motivaction en de achterban van MKB Servicedesk. Data zijn niet gewogen, maar vormen een goede afspiegeling van branches en grootteklassen. Aantal zzp’ers is bewust beperkt gehouden.

Qua branche vertoont onze steekproef een lichte oververtegenwoordiging (vergeleken met data van het CBS) in de (zakelijke) dienstverlening (29% in de steekproef), zorg, cultuur en recreatie (26% in onze steekproef) en een ondervertegenwoordiging in de bouw (5% in onze steekproef). We hebben respondenten zelf laten aangeven in welke branche ze actief zijn.

Neem voor meer informatie contact op met Rob Doornbos.

 


Vragen?

Gerelateerde artikelen

Amsterdam Canal Parade is een feest voor iedereen

Lex van Meurs
28 juli 2020

Segmentatieonderzoek 2018 van start

14 maart 2018

Hoe gaan Nederlanders met hun financiën om? Jorn Lingsma en Lisa Jager bij New Business Radio

Jorn Lingsma
18 december 2019

Meer dan helft festivalbezoekers heeft last van gehoor

Kevin Hengstz
24 juni 2019
Neem contact met ons opCopyright ©2024 Motivaction International B.V. All Rights Reserved

Powered by © Totoweb and Gonta Creative Agency