Toegankelijkheid

Skip to main content

Hoe gaan Nederlanders om met de energietransitie?

09 september 2019

Er is anderhalf jaar vergaderd over het Klimaatakkoord en in juni was het zover: de presentatie van de definitieve versie. Nu is het tijd voor alle betrokken partijen om het akkoord te ondertekenen en aan de slag te gaan met het terugdringen van de CO2-uitstoot.

Naast toezeggingen van de overheid, bedrijven en organisaties wordt ook van de Nederlandse burger veel verwacht. We moeten bijvoorbeeld afstappen van gas als energiebron en ons eigen gedrag onder de loep nemen.

Deze week staat in het teken van de energietransitie, niet alleen bij Motivaction. De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) ondertekent deze week het Klimaatakkoord, namens haar achterban van 1500 bedrijven. En de Rijksoverheid start deze week een publiekscampagne, in samenwerking met bedrijven en maatschappelijke organisaties. Het thema is overal in de pers aanwezig. Wij, Motivaction, zijn geboeid door de manieren waarop Nederlanders hiermee omgaan. Wie doet er mee en waarom? En hoe krijg je Nederlanders in beweging? We besteden aandacht aan de verschillende gedragingen en motieven van vier energiedoelgroepen. We lichten elke groep toe en kijken naar hun mening over energiezuinig leven, welke maatregelen ze al hebben genomen en of ze bereid zijn om verdere aanpassingen te doen.

 

Waarom vier groepen?

Op basis van ons onderzoek hebben we vier groepen gedestilleerd. De groepen zijn bepaald aan de hand van het belang dat men aan de energietransitie toekent en of men al maatregelen heeft genomen om zelf te verduurzamen. Hieruit ontstaan vier groepen, de een iets meer voor de hand liggend dan de andere:

  • De tegenstanders, die, zoals de naam al doet vermoeden, tegen de energietransitie zijn en geen maatregelen (willen) nemen
  • De onbedoeld groenen, die de energietransitie niet (zo) belangrijk vinden, maar (onbewust) wel al maatregelen hebben genomen
  • De welwillenden, die de energietransitie belangrijk vinden, maar eigenlijk (nog) niet zo veel doen
  • De doeners, voor wie de energietransitie een belangrijk thema is en die actief verduurzamen

Iedere dag lichten we een nieuwe groep toe. Vandaag, de doeners.

Wil je de informatie over de tegenstanders, onbedoeld groenen of welwillenden teruglezen? Klik dan op de afbeelding hieronder.

 

Doeners

Deze voorlopers in de energietransitie vinden duurzaamheid belangrijk en investeren er dan ook in. Ze nemen zelf maatregelen om energie (en het milieu) te sparen en stellen dat ook anderen hun bijdrage moeten leveren. Anders dan de tegenstanders, onbedoeld groenen en welwillenden is onder deze groep ruim een derde (36%) voor gelijke verdeling van de kosten over de overheid, het bedrijfsleven en de burgers.

Lees hieronder meer over doeners.

 

Klik op de afbeelding voor een grote versie

 

Over dit onderzoek

Dit onderzoek is in eigen beheer van Motivaction uitgevoerd door middel van een online vragenlijst onder 1.250 respondenten, representatief voor Nederland in de leeftijd 18 tot 70 jaar. De periode van dataverzameling was 09-08-2019 t/m 13-08-2019. Motivaction is lid van de MOA en maakt deel uit van de Research Keurmerkgroep.

 


Vragen?
Anna Newen

Email
Functie HR onderzoeksadviseur
Telefoon +31 (0)20 589 82 38


Gerelateerde artikelen

Stakeholder- en reputatiemanagement raken aan purpose driven leadership - Karel Slootman bij New Business Radio

Karel Slootman
27 november 2019

Zo werken de anderhalve meter sessies van Motivaction

Amber Porsius
23 juni 2020

Perceptie en realiteit dicht bij elkaar waar het gaat om terrorisme

Eric-Jan Klöne
08 mei 2018

Corona Impact Monitor: Groeiend vertrouwen van werknemers in voortbestaan organisatie, maar daling in baanzekerheid

Ester Koot
02 april 2020
Neem contact met ons opCopyright ©2024 Motivaction International B.V. All Rights Reserved

Powered by © Totoweb and Gonta Creative Agency