Toegankelijkheid

Skip to main content

Imago slimme meter grootste oorzaak om te weigeren

24 augustus 2018

Voor eind 2020 krijgen alle huishoudens en mkb’ers in Nederland een slimme meter aangeboden. Het aantal weigeraars onder huishoudens ligt rond de 11%. Motivaction deed onderzoek naar de cijfers binnen het MKB. Wij brachten onder andere in beeld welke argumenten binnen het MKB worden genoemd om de meter te weigeren.

 

Slimme meter? Nee dank u!

Slechts 31% van de mkb’ers geeft aan een slimme meter te hebben. Op dit moment zou ongeveer 20% van de mensen die in hun bedrijf nog geen slimme meter hebben, de meter weigeren. 30% geeft aan nog niet te weten of ze de meter zouden accepteren.

 

Redenen om te weigeren

Voornaamste redenen die genoemd worden om de meter te weigeren, gaan over privacy en veiligheid. Weigeraars vinden het onprettig als een energieleverancier continue inzicht heeft in hun verbruik. Ook wordt de meter als onbetrouwbaar ervaren omdat deze manipuleerbaar zou zijn en biedt de meter voor een grote groep geen toegevoegde waarde. In het algemeen kan gesteld worden dat, in de ogen van weigeraars, er geen voordelen zijn die opwegen tegen nadelen zoals potentiële hackers.

 

Imago een probleem

Ook onderzocht Motivaction de tevredenheid over het plaatsingsproces. Het is immers mogelijk dat de slimme meter niet wordt geweigerd vanwege de meter zelf, maar vanwege de plaatsing. De resultaten van deze eerste meting laten zien dat dit voor het overgrote deel van de respondenten geen issue was. Het blijft van belang om de tevredenheid over de plaatsing te optimaliseren, maar het grootste probleem is op dit moment het imago van de meter zelf.

 

 

Onderzoeksverantwoording

Begin juli 2018 is de eerste inventarisatie gedaan onder 1.455 professionals afkomstig uit ons Professionals Platform en StemPunt-panel. Alle respondenten zijn binnen hun bedrijf (mede)verantwoordelijk voor een bepaald vakgebied (algemeen management, finance, hr of marketing & sales). Deze professionals werken in verschillende branches.

 


Vragen?
Gerard van der Werf

Email g.vanderwerf@motivaction.nl
Functie Senior Research Consultant
Telefoon +31 (0)20 589 82 40

Maaike Zijderveld

Email m.zijderveld@motivaction.nl
Functie Senior Sample Manager
Telefoon +31 (0)20 589 83 83


Gerelateerde artikelen

In 4 stappen naar een nieuw concept. Stap 4: hoe maak je de go / no-go beslissing?

Henriët Hensen
16 januari 2020

Lesprogramma nijntje Beweegdiploma, een waar succes

Jeroen Senster
01 juni 2023

Nederlanders willen biodiversiteit beschermen, maar slechts een kwart weet hoe

Gerard van der Werf
15 oktober 2020

‘Als medisch specialisten hebben we inspraak op de nieuwe pensioenregeling’

Jorn Lingsma
25 november 2021
Neem contact met ons opCopyright ©2023 Motivaction International. All Rights Reserved

Powered by Totoweb