Toegankelijkheid

Skip to main content

Onderzoek: 1 op 3 ondervraagden wil luchtvaart verder laten groeien

21 december 2018

Ongeveer de helft van de Nederlanders wil niet dat de luchtvaartsector in Nederland groeit en een derde wil de luchtvaart verder laten groeien. Dat komt naar voren uit een onderzoek van Motivaction, dat is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Uit het onderzoek komt naar voren dat 35 procent van de ondervraagden vindt dat het aantal vluchten vanuit en naar Nederland de komende jaren moet kunnen groeien. Drie op de tien (30 procent) willen het laten zoals het nu is en een kwart (24 procent) wil krimp. Bij elkaar wil dus 54 procent niet dat de sector groeit. Een op de tien ondervraagden (11 procent) heeft hier geen mening over.

Omwonenden van Schiphol zijn vaker voor krimp dan omwonenden van andere luchthavens. 38 procent van hen zegt dat het aantal vluchten de komende jaren moet afnemen. Dat percentage is een stuk minder hoog bij omwonenden van Rotterdam-The Hague Airport (22 procent), Lelystad Airport (21 procent) en Eindhoven Airport (14 procent).

Overigens staan mensen wel positief tegenover de luchtvaartsector in het algemeen. 82 procent is positief, 11 procent is negatief en 7 procent weet het niet.

 

Milieu

Van de mensen die willen dat het aantal vluchten afneemt, zegt meer dan de helft (59 procent) dat vliegen slecht is voor klimaat en milieu. Ook overlast voor omwonenden en luchtvervuiling worden met respectievelijk 30 en 20 procent veel genoemd.

De mensen die juist positief staan tegenover een groei van de luchtvaartsector, vinden dat een groeiende sector goed is voor de economie. Bijna de helft van de ondervraagden vindt dat. Daarna volgt op afstand 'er is meer vraag', met 19 procent.

 

Geen conclusies

Uit het onderzoek en verschillende reacties uit de luchtvaartsector trekt minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur nog geen conclusies.

"Het doel van de verkenningsfase was om te luisteren wat er in de verschillende landsdelen van Nederland speelt rondom luchtvaart en om maatschappelijke issues op te halen", zo schrijft zij aan de Tweede Kamer.

 

Veel factoren

Hoe de luchtvaart zich verder kan ontwikkelen, hangt volgens Van Nieuwenhuizen af van enorm veel factoren, zoals milieueisen, geluidsnormen, nieuwe technologie van vliegtuigen, ruimtelijke ordening in gemeenten en provincies zoals woningbouwplannen en klimaatdoelen.

In de loop van 2019 organiseert het kabinet meer overleggen in de "verdiepingsfase". Eind 2019 kunnen er dan politieke besluiten genomen worden, verwacht Van Nieuwenhuizen.

 

Schiphol

Morgen wordt er een laatste poging gedaan om tot een akkoord te komen over de groei van Schiphol. KLM, Schiphol, lokale overheden, milieuorganisaties en bewonersvertegenwoordigers zitten aan tafel.

De kans op een akkoord is volgens betrokkenen zeer klein. Naar verwachting zal er een verdeeld advies aan de minister uitkomen, waardoor zij uiteindelijk zelf moet gaan besluiten over de groei van de luchthaven.

 

Bron: NOS, 20.12.2018


Vragen?

Gerelateerde artikelen

Weinig Nederlanders bereid te vechten voor het vaderland

Jeroen Senster
28 april 2022

Ruim een kwart amateursporters gebruikt sportsupplementen

Lieke van Duist
10 februari 2022

Helft millennials wil baan met flexibele werktijden

Jeroen Senster
17 april 2019

Onderzoek: Mandela’s droom bedreigd door wereldwijd pessimisme

30 juli 2018
Neem contact met ons opCopyright ©2023 Motivaction International. All Rights Reserved