Toegankelijkheid

Organisaties worstelen met feedback

25 juli 2019

Bij steeds meer organisaties spreken medewerkers elkaar aan op gedrag en resultaat. 40 procent van de HR-professionals zet een online feedbacktool in voor het geven en ontvangen van feedback. 

En nog eens 27 procent van de HR-professionals gebruikt op dit moment geen tool, maar zou dit wel graag willen. Toch worstelen Nederlandse HR-professionals met feedback en de inzet van feedbacktools. Zo geeft 83 procent van de HR-professionals aan feedback los te zien van de beoordeling. Tegelijkertijd geeft 50 procent van de organisaties, die op dit moment een feedback tool gebruiken, aan de tool geïntegreerd te hebben in de beoordelingscyclus.

Dit blijkt uit het onderzoek naar feedback en feedbackcultuur dat GITP en PiCompany, in samenwerking met Motivaction, onlangs uitvoerden.Selectief negeren van feedback

Die worsteling komt ook tot uiting bij het geven en ontvangen van feedback. HR-professionals zien dat medewerkers graag positieve feedback willen ontvangen en dat het een belangrijke bekrachtiger van gewenst gedrag is. Echter, medewerkers staan niet altijd open voor het ontvangen en geven van feedback. Uit ander wetenschappelijke onderzoek blijkt dat negatieve feedback selectief genegeerd wordt. Een van de redenen hiervoor is dat een derde van de medewerkers zichzelf overschat, zo bleek uit eerder onderzoek van GITP en PiCompany.Medewerkersbetrokkenheid

Toch zien HR-professionals ook de positieve aspecten van feedback. Het verhogen van medewerkersbetrokkenheid is een belangrijke reden voor organisaties om aan de slag te gaan met feedback(tools). Van de respondenten geeft 67 procent aan dat feedback een goed instrument is daarvoor. Volgens de ondervraagde HR-professionals speelt feedback tevens een rol bij het stimuleren van gedragsverandering (75 procent) en het verkrijgen van inzicht in het ontwikkelpotentieel en de ontwikkelbehoefte van medewerkers (69 procent).Wennen

Feedback en feedbacktools hebben een duidelijke meerwaarde als het gaat om het vergroten van medewerkersbetrokkenheid, het verlagen van de drempel om elkaar feedback te geven en inzicht te bieden in potentie en ontwikkelbehoefte. Het ontbreekt nog wel aan structurele embedding in het HR-beleid. En ook de koppeling met de beoordelingssystematiek is nog problematisch. Medewerkers moeten vaak nog wennen aan het geven en ontvangen van feedback. Wat in ieder geval voorkomen moet worden is dat medewerkers feedbacktools gaan zien als het volgende HR-instrument om medewerkers te monitoren. Voor de helft van de HR-professionals die geen feedbacktool inzet is dit de belangrijkste reden om (voorlopig) geen tool in te zetten. Werken aan een feedbackcultuur, waarin medewerkers veilig feedback kunnen geven en ontvangen, is dan ook de uitdaging voor veel organisaties.
 
Bron: Managersonline, 23.07.2019
 
 

Vragen?
Ester Koot

Email e.koot@motivaction.nl
Functie Senior strategy consultant HRM
Telefoon +31 (0)20 589 82 36


Gerelateerde artikelen
Vrije tijd en cultuuronderzoek

Nederland ergert zich steeds vaker aan aso tijdens uitstapje

Daan Damen
30 juli 2018

Ondanks discussie over nepnieuws: groeiende meerderheid vertrouwt journalistiek wél

Pieter Paul Verheggen
09 februari 2021

Nederland bezuinigt op boodschappen, voorkeur voor huismerken en goedkope basisproducten neemt toe

Els van der Velden
29 december 2022
Commercieel Nederland sombert toont Sales Index 2018

Commercieel Nederland is somber over groei en laat kansen liggen!

Pieter Paul Verheggen
08 oktober 2018
Neem contact met ons opCopyright ©2023 Motivaction International. All Rights Reserved