Toegankelijkheid

Skip to main content

Populariteit leasen neemt toe

18 januari 2022

In september 2018 voerde Motivaction een onderzoek uit naar het leasen van producten. Drie jaar later hebben we dit onderzoek herhaald. Bij vergelijking van de uitkomsten blijkt dat leasen de afgelopen jaren populairder is geworden. Zo is de private lease markt de afgelopen drie jaar met gemiddeld twee procent extra ‘leasers’ gegroeid. Opmerkelijk is ook dat in de meeste voorgelegde productcategorieën de aandelen private en zakelijke lease elkaar getalsmatig weinig (meer) ontlopen. Dit blijkt uit het online onderzoek dat Motivaction in september 2021 verrichtte onder een landelijk representatieve steekproef van 1.020 personen tussen de 18 en 80 jaar.

 

Leasen als groeimarkt

Als we een tiental zeer diverse leasemarkten op één hoop gooien, van auto’s en fietsen tot en met bedden en brillen, dan blijkt dat de private lease daarvan in drie jaar tijd gemiddeld genomen met zo’n twee procent is gestegen. Dit lijkt op het eerst gezicht niet spectaculair, maar op indexbasis betekent dit toch in veel gevallen een forse groei. De grootste toename zien we bij auto’s, consumentenelektronica en zonnepanelen, elk met een plus van drie procent.

Zakelijke lease is als aparte antwoordcategorie pas in de tweede peiling opgenomen, zodat directe vergelijking op dit punt niet mogelijk is. Wel is duidelijk dat ongeacht het type leasemarkt, dus ook bij auto’s, de aandelen private vs. zakelijk elkaar nauwelijks (meer) ontlopen. Waar de zakelijke leasemarkt onder corona heeft geleden en nog steeds lijdt, heeft private lease daar doorgaans veel minder last van gehad – zo ze er al niet van geprofiteerd heeft.

 

De populairste categorieën

Van de diverse productgroepen is het leasen van een auto het meest populair. Inmiddels leaset één op de tien Nederlanders een auto, privé en zakelijk in nagenoeg gelijke mate. Vooral onder personen tussen de 25 en 45 jaar is de penetratie hoog: zo’n vijftien procent van hen beschikt over een ‘leasebak’. Andere populaire categorieën zijn zonnepanelen (5%), fietsen, e-bikes en scooters (tezamen), consumentenelektronica en bedden/matrassen (elk 4%).

Hoewel leasen dus al behoorlijk is ingeburgerd, is het zoeken naar leasemogelijkheden in ons land nog zeker geen vanzelfsprekendheid. Slechts acht procent van de Nederlanders, mannen meer dan vrouwen en jongeren tot 35 jaar meer dan 55-plussers, stelt dat ze bij een grote aankoop eerst onderzoeken of het door hen begeerde product ook geleaset kan worden.

 

Groeimarkten

Sommige productgroepen, met name die van bedden, brillen, meubels, kleding en kleine huishoudelijke apparaten lijken voor leasetoepassingen voorlopig vooral nichemarkten. Ze worden door de consument in elk geval nog maar zelden als leasecategorie overwogen. Heel anders is dat voor auto’s, een categorie waarbij een derde van de Nederlanders (32%) een leasecontract zeker niet uitsluit. Andere veelbelovende productcategorieën voor leaseconstructies zijn zonnepanelen (23% ‘in overweging’), fietsen/e-bikes/scooters (19%) en, mede gestimuleerd door corona, caravans/campers (18%).

 

Toch toegang tot de nieuwste producten

Bij de motieven om binnen bepaalde categorieën producten te willen leasen zien we in vergelijking met 2018 interessante verschuivingen. In lijn met de tijdgeest is duurzaamheid relatief wat belangrijker geworden, maar dat geldt nog meer voor de mogelijkheid die leasen biedt om (toch) te kunnen beschikken over de nieuwste producten. Drie jaar geleden waren de mogelijkheid om gespreid te betalen en het financieel ontzorgen bij onvoorziene kosten juist vaker redenen om te leasen. Met name bij elektronica is het kunnen beschikken over de nieuwste producten een grote driver om te leasen (29%), beduidend meer ook dan drie jaar geleden (17%).

 

Altijd duurder uit

Zes op de tien Nederlanders (62%) onderschrijven nog steeds de stelling dat je met leasen altijd duurder uit bent. Leasen is in hun optiek vooral zekerheid tegen een stevig prijskaartje en, voor zover bekend, met een BKR-registratie. In het verlengde hiervan stellen vier op de tien Nederlanders (41%), meer nog dan in 2018, dat ze leasen ongeacht het product per definitie uitsluiten.

Eensgezind zijn Nederlanders dan ook zeker niet als het gaat om de toekomst van leasen in Nederland: bij de uitspraak Over vijf jaar is het leasen van heel veel producten heel normaal staken de stemmen. Het laat zich gemakkelijk raden dat vooral 35-minners, ofwel Millennials en de Generatie Z, het kamp van de voorstanders bevolken. FOMO en een groot verlangen om niet achter te lopen weegt voor hen zwaarder dan het prijskaartje waar het gros van de Boomers tegenaan hikt. Ook in dit opzicht is leasen een markt voor de toekomst.

 

Over het onderzoek

Voor het online onderzoek is gebruikgemaakt van het StemPunt panel van Motivaction met meer dan 70.000 leden. 1.020 respondenten in de leeftijd van 18 tot 80 jaar hebben de vragenlijst volledig ingevuld. Het onderzoek is representatief gewogen op de kenmerken geslacht, leeftijd, opleiding, regio en Mentality. Het veldwerk werd medio september 2021 uitgevoerd.  


Vragen?
Anniek van Dooren

Email
Functie Senior Research Consultant
Telefoon +31 (0)20 589 82 26


Gerelateerde artikelen

In gesprek met... Ester Koot

Ester Koot
18 december 2020

Drie manieren om consumenten mee te krijgen in jouw duurzame missie

Lieke Bos
13 april 2023

Corona-zorgen leven het meest onder 35-44 jarigen

Cecilia Keuchenius
24 maart 2020

Het effect van hogere bijtelling op de populariteit van de elektrische auto

André Kamphuis
23 juli 2019
Neem contact met ons opCopyright ©2024 Motivaction International B.V. All Rights Reserved

Powered by © Totoweb and Gonta Creative Agency