Toegankelijkheid

Skip to main content

Seniorenorganisaties pleiten voor Breed Nationaal Pensioenakkoord

21 november 2018

Acht seniorenorganisatie hebben minister Koolmees van Sociale Zaken op 19 november hun Kader voor een nieuw pensioenstelsel aangeboden tijdens een debatmanifestatie in de Jaarbeurs in Utrecht met 450 vertegenwoordigers van deze organisaties.

‘Pensioenakkoord onbestaanbaar zonder steun ouderen en jongeren’

Het kader bevat de criteria waarop de seniorenorganisaties elke aanpassing van het bestaande pensioenstelsel zullen beoordelen. Zij doen daarbij het aanbod actief mee te werken aan het tot stand komen van een Breed Nationaal Pensioenakkoord. De acht organisaties zijn: KNVG (inclusief KBO-Brabant), NVOG (inclusief FASv) , NOOM, KBO-PCOB, FNV Senioren, De Unie senioren, CNV Senioren en Verontruste Ouderen. Samen vertegenwoordigen zij direct 800.000 leden en indirect drie miljoen gepensioneerden.

 

Pensioenkader seniorenorganisaties

Dit zijn de belangrijkste eisen die de ouderenorganisaties in hun gemeenschappelijk Pensioenkader aan een nieuw pensioenstelsel stellen:

  • Het nieuwe pensioenstelsel moet er op gericht zijn gepensioneerden nu en in de toekomst een stabiel pensioen te bieden, dat hen in staat stelt ongeveer dezelfde levensstandaard te voeren als voor hun pensionering.
  • Het stelsel moet verplicht zijn voor iedereen en gebaseerd op collectiviteit, solidariteit en op evenwicht tussen de generaties.
  • De zekerheidseisen moeten vervallen, waardoor de beknelling van de financiële regels van de overheid aangepast kunnen worden en een beter pensioen voor jong en oud mogelijk wordt.
  • De seniorenorganisaties accepteren dat een bindende belofte van een vast pensioenbedrag niet mogelijk is. Ze zien daarom liever stabiele uitkeringen dan beloftes die toch niet waar gemaakt kunnen worden.
  • Pensioenfondsen moeten hun premies én hun verplichtingen voortaan berekenen met dezelfde evenwichtige (macro-stabiele) rentevoet. Het vervangen van de nu gehanteerde risicovrije rentevoet door een macro-stabiele rekenrente voorkomt dat de pensioenuitkeringen te veel gaan schommelen en is beter voor de economie.
  • De wijze van financiering van toekomstig pensioenen kan overgelaten worden aan de Sociale Partners en per pensioenfonds verschillend zijn.
  • Invoering van een nieuwe premiesystematiek (doorsneepremie) mag niet ten laste gaan van gepensioneerden.

In de samenvatting kunt u lezen wat er tijdens de bijeenkomst is besproken met minister Koolmees en de andere aanwezigen.

 

Handhaven levensstandaard en garantie koopkracht belangrijkste

Ouderen: minder zekerheid mag als kans op indexatie toeneemt

Tijdens de Debatmanifestatie werden ook de resultaten toegelicht van het onderzoek dat Motivaction in opdracht van de acht organisaties heeft uitgevoerd.

Handhaven van de levensstandaard en garantie van koopkracht, dat zijn veruit de belangrijkste eisen die gepensioneerden stellen aan een nieuw pensioenstelsel. Toch is zeventig procent van de ouderen bereid met minder zekerheid genoegen te nemen als de kans op indexatie daardoor toeneemt. Dat blijkt uit een onderzoek dat het Bureau Motivaction op verzoek van acht ouderenorganisaties in de maand oktober heeft gedaan onder hun 800.000 leden.

De resultaten die Motivaction heeft gepresenteerd tijdens de Debatmanifestatie kunt u hier vinden. Het volledige rapport verschijnt eind deze week.

 

Bron: KNVG, 20.11.2018


Vragen?

Gerelateerde artikelen

Duik in het mediagedrag van jouw doelgroep

Natascha Schippers
18 september 2023

Maak kennis met onze nieuwe collega's!

Damiano Pieters
28 december 2022

Gedragsbeïnvloeding in de praktijk

Aimée de Kleijn
22 februari 2023

Gelderlander wil groene leefomgeving

Marco Sodderland
28 februari 2019
Neem contact met ons opCopyright ©2024 Motivaction International B.V. All Rights Reserved

Powered by © Totoweb and Gonta Creative Agency