Toegankelijkheid

Toenemend optimisme bij ondernemers

23 juni 2020

Amsterdam – Ondernemers zijn steeds optimistischer over de nabije toekomst. Een ruime meerderheid heeft vertrouwen in de eigen financiële buffers en in het overleven van deze crisis. Ook neemt de onzekerheid bij ondernemers af, zij hebben meer zicht op toekomstige omzet. Dit blijkt uit de vierde en meest recente meting van de MKB coronamonitor door Motivaction en MKB Servicedesk.   

Steeds minder ondernemers geven aan dat zij al hun activiteiten stil hebben liggen. Onder mkb’ers is dit gedaald van 17% begin mei naar 9% begin juni en onder zzp’ers van 38% naar 27%. Ook zijn minder ondernemers bang dat hun bedrijf deze crisis niet overleeft (van 24% naar 18%). Vertrouwen in de toekomst is bij het merendeel aanwezig. Bijna vier op de vijf ondernemers (78%) hebben er alle vertrouwen in dat zij met hun bedrijf goed uit de crisis gaan komen. In het begin van de crisis had minder dan twee derde (65%) dit gevoel. Ook het vertrouwen in de eigen financiële buffers neemt toe. In het begin van april gaf 52% van de ondernemers aan de klap van de crisis te kunnen opvangen met hun eigen buffers, nu is dat 64%.

 

Onzekerheid daalt, maar is nog altijd groot

Positieve signalen zien we ook terug in de afnemende onzekerheid onder ondernemers. 38% van de ondernemers gaat gebukt onder een hoge mate van onzekerheid. Dat is veel, maar begin mei was dit nog 46%. Het is voor deze ondernemers moeilijk om toekomstige omzet in te schatten. Begin mei verwachtte nog 67% van de ondernemers een negatief effect van de crisis op hun omzet, dat is nu licht gedaald naar het nog altijd hoge niveau van 62%.

 

 

Over het onderzoek

Het onderzoek maakt deel uit van de MKB coronamonitor van Motivaction en MKB Servicedesk en is mede mogelijk gemaakt door Nationale-Nederlanden. Deze monitor loopt continu gedurende de coronacrisis. Veldwerkperiode: week 23 en 24 2020. Steekproef: n=526 MKB (tot 100 medewerkers) en n=156 ZZP, geworven uit het zakelijke panel van Motivaction en de achterban van MKB Servicedesk.

Data zijn niet gewogen, maar vormen een goede afspiegeling van branches en grootteklassen. Aantal zzp’ers is bewust beperkt gehouden. Qua branche vertoont onze steekproef een lichte oververtegenwoordiging (vergeleken met data van het CBS) in de (zakelijke) dienstverlening (28% in de steekproef) en een ondervertegenwoordiging in de bouw (5% in onze steekproef). We hebben respondenten zelf laten aangeven in welke branche ze actief zijn.

Neem voor meer informatie over dit onderzoek contact op met Rob Doornbos.


Vragen?
Rob Doornbos

Email r.doornbos@motivaction.nl
Functie Senior Research Consultant
Telefoon +31 (0)20 589 82 35


Gerelateerde artikelen
Van omgevingswet naar omgevingsvisie

Van Omgevingswet naar omgevingsvisie: waarom burgerperspectief essentieel is

Bram van der Lelij
08 november 2018

Managers willen hun feedback en coaching skills verbeteren

Jeroen Senster
05 juli 2019
Goede bedoelingen van bedrijven

Vertrouwen in goede bedoelingen van bedrijven klimt uit dal

Bram van der Lelij
04 april 2018
Etnomentality: segmentatie Nieuwe Nederlanders

EtnoMentality

Bob Schenk
25 maart 2014
Neem contact met ons opCopyright ©2023 Motivaction International. All Rights Reserved