Toegankelijkheid

Waar letten ouders op bij het kiezen van een middelbare school voor hun kind?

24 juni 2020

Door het coronavirus liep het allemaal iets anders dan normaal in het onderwijs. Veel middelbare scholen moesten hun open dagen digitaal organiseren en vroegtijdig kennismaken met nieuwe klasgenootjes zat er voor de kersverse brugklassers vaak niet in. Toch hebben ook nu alle leerlingen van groep acht weer een middelbare school gevonden om naartoe te gaan na de zomer. In zo’n keuze voor een nieuwe school spelen veel factoren mee. Waar moet je als onderwijsinstelling rekening mee houden bij het enthousiasmeren van nieuwe leerlingen? En wat beïnvloedt de schoolkeuze van een kind? We vroegen het aan ouders met kinderen op de basisschool.

 

Nauw betrokken bij school

Ruim driekwart (77%) van de ouders is in hoge mate betrokken bij de ontwikkeling van hun kind op school. De jonge adolescenten maken de keuze voor een middelbare school dan ook niet alleen: 68% van de ouders voelt zich door hun kind betrokken bij de keuze voor een vervolgopleiding. Meedenken betekent echter niet meebepalen. Aanzienlijk minder ouders (46%) zeggen invloed te hebben op de schoolkeuze van hun kind.

 

Basisschool belangrijk in het keuzeproces  

Het zijn dus niet de ouders die bepalen waar hun kind vanaf september een brugklasser is. De belangrijkste beslisser in deze keuze is volgens de ouders het kind zelf (74%). Ook is er een rol weggelegd voor de andere ouder(s) (51%). Familieleden zoals broers en zussen (13%) en vriendjes (22%) hebben volgens de ouders minder invloed.

Naast directe familie stellen ouders dat de huidige school van hun kind veel te zeggen heeft over de middelbare school die hun tiener kiest. Zij denken dat vooral leerkrachten (58%), school in het algemeen (56%) en toetsen zoals de CITO (46%) een vinger in de pap hebben rondom het keuzeproces.

  

Voorkeuren van kind doorslaggevend

Bij het meebepalen naar welke school hun kind gaat, kijken ouders vooral naar de voorkeuren van het kind zelf (59%), of de school verschillende opleidingsniveaus aanbiedt (57%), de kwaliteit van de onderwijsinstelling (51%) en of het onderwijs en de opleiding aansluiten bij de passies en interesses van hun tiener (40%). Maar er spelen ook praktische belangen mee: ruim een derde (37%) van de ouders noemt de bereikbaarheid van de onderwijsinstelling als beweegreden en circa een kwart (27%) stelt dat de reisafstand tussen thuis en de vervolgopleiding belangrijk is.

Er is daarentegen volgens de ouders weinig belangstelling voor de mogelijkheid om te werken met nieuwe technologie (8%), de maatschappelijke status van de middelbare school (5%), de diversiteit van het opleidingsinstituut (5%) en de mogelijkheid voor hun kind om een bijdrage te leveren aan een duurzame wereld (4%).

“Focus je als middelbare school op de belevingswereld van de toekomstige leerling en garandeer daarbij de kwaliteit van het aanbod. Denk bijvoorbeeld aan de extra’s en activiteiten die je de jongeren kan aanbieden en de enthousiaste ervaringen die andere leerlingen hebben. Dat spreekt deze tieners aan. ” stelt Roos Thijssen (researcher Motivaction).

  

Begeleiding door school

De toekomstige brugklassers worden bij hun keuze voor ‘de middelbare’ vaak op weg geholpen door hun huidige school. Ongeveer de helft (56%) van de ouders vindt dat hun kind goed begeleid wordt bij het maken van deze lastige keuze door hun huidige school. Over de begeleiding van ouders zelf zijn zij ongeveer even tevreden, want 49% vindt dat zij als ouder goed begeleid worden door de school waar hun kind nu lessen volgt.

Maartje Rooker (researcher Motivaction) vertelt: “We horen van ouders dat ze het fijn vinden om begeleid te worden in het proces naar de keuze voor een middelbare school. Hun kind is goud waard en daar willen ze het beste voor. Als tip willen we scholen meegeven om zorgvuldig en aandacht te besteden aan een goede begeleiding aan zowel ouder als kind. Want uiteindelijk maakt kind de keuze.

Bijna de helft (48%) van de ouders is het er daarnaast mee eens dat hun kind goede begeleiding krijgt bij het maken van een schoolkeuze vanuit de toekomstige onderwijsinstelling, en 46% stelt dat zij als ouders goede begeleiding krijgen door de toekomstige middelbare school.

  

Verder dan middelbaar onderwijs

Hoewel hun kinderen nog jong zijn, kijken ouders al verder dan enkel de stap naar de middelbare school. Bijna driekwart (71%) vindt het belangrijk dat hun kind na het voortgezet onderwijs een vervolgopleiding kiest. Hierbij hecht 43% belang aan het opleidingsniveau dat hun kind zal volgen, maar stelt 57% ook dat de persoonlijke ontwikkeling van hun dochter of zoon belangrijker is dan het beroepsperspectief. Hierbij hebben ouders wel een idee van de studierichtingen die in de toekomst belangrijk gaan worden voor de samenleving: met name zorg, welzijn en geneeskunde (64%), techniek (51%) en onderwijs (50%) worden genoemd.

Lees voor meer informatie over de school / en studiekeuze van jongeren ook ‘Welke rol spelen ouders bij het kiezen van vervolgonderwijs voor hun kind?’.

Wil je meer weten over dit artikel? Neem dan contact op metMaartje Rooker of Roos Thijssen.


Vragen?
Maartje Rooker

Email m.rooker@motivaction.nl
Functie Senior Research Consultant
Telefoon +31 (0)20 589 82 82


Gerelateerde artikelen

Opinieonderzoek: burgers positiever over energietransitie door oorlog Oekraïne

Gerard van der Werf
19 september 2022

De middelmatige witte man is steeds de pispaal in reclames: is dat niet een béétje zielig?

Jeroen Senster
09 augustus 2021
Een vrij droge januari voor Nederland

Een vrij droge januari voor één op de vijf Nederlanders

Ruurd Hielkema
24 februari 2020
Supermarktbezoek Nieuwe Nederlanders

Grootgrutters laten kansen liggen bij biculturele Nederlanders

Ruurd Hielkema
07 oktober 2019
Neem contact met ons opCopyright ©2023 Motivaction International. All Rights Reserved