Toegankelijkheid

Nieuwe handvatten voor campagne Rijksoverheid


Vragen?
Meer Cases
van Gogh
De bezoekerswensen van het Van Gogh Museum
Kennis over potentiële Nederlandse bezoekers
10% meer bezoekers
Doelgroeponderzoek voor KNGF Geleidehonden
Zicht op de nieuwe doelgroep
Behoeften huidige doelgroep in kaart
Coop maakt het verschil… door persona’s
Workshops
Vijf nieuwe persona's
Suzuki
Wie is de Suzuki rijder?
Inzicht in huidige en potentiële doelgroepen
Communicatierichting en propositieontwikkeling
Neem contact met ons opCopyright ©2023 Motivaction International. All Rights Reserved