Toegankelijkheid

Duurzame mobiliteit voor Gemeente Den Haag


Vragen?
André Kamphuis

Email a.kamphuis@motivaction.nl
Functie Senior Research Consultant
Telefoon +31 (0)20 589 82 66


Meer Cases
Gedragsbeïnvloeding voor gezonde voedingskeuzes
Inzicht in beslissingen gezonde voeding
Nieuw logo voor gezonde voedingskeuzes
Het Nieuwe Luisteren van BNR in beweging
Vergelijking tussen vormen luisteren
Inzicht in klassieke en nieuwe vormen van luisteren
van Gogh
De bezoekerswensen van het Van Gogh Museum
Kennis over potentiële Nederlandse bezoekers
10% meer bezoekers
Den Haag
Duurzame mobiliteit voor Gemeente Den Haag
Persona's voor mobiliteitsstijlen
Concrete adviezen per mobiliteitsstijl
Neem contact met ons opCopyright ©2023 Motivaction International. All Rights Reserved