Het Mentality-model

Mentality™ is het unieke waarden- en leefstijlonderzoek van Motivaction dat een effectieve kijk geeft op doelgroepenindeling en -benadering.

 

Door onderzoek naar de belevingswereld van mensen, krijgen onze klanten meer inzicht in wat hun doelgroepen beweegt, hoe trends ontstaan en in welke bredere context zij opereren. Mentality™ heeft zich bewezen als een beter middel om het gedrag van mensen te verklaren en te begrijpen dan de traditionele indelingen op basis van leeftijd, geslacht, opleiding en inkomen. Daarmee biedt deze onderzoeksmethode je een zeer effectieve input voor marketing- en communicatiestrategie.

 

 

 

Sociale milieus

 

Het Mentality-model


Met het Mentality™-model groepeert Motivaction mensen naar hun levensinstelling. Nederland kent acht sociale milieus, zoals weergegeven op de Mentality overviewpagina. We definiëren deze sociale milieus op basis van persoonlijke opvattingen en waarden die aan de levensstijl van mensen ten grondslag liggen. De mensen uit hetzelfde sociale milieu delen waarden ten aanzien van werk, vrije tijd en politiek, en tonen overeenkomstige ambities en aspiraties. Ieder milieu heeft een eigen leefstijl en consumptiepatroon, die tot uiting komen in concreet gedrag. Op basis van meer dan een decennium aan empirisch onderzoek is gebleken dat de sociale milieus een stabiele, consistente en praktisch bruikbare segmentatie vormen. Voor een lijst met openbare publicaties en achtergrondinformatie over Mentality, zie Mentality in publicaties. Of doe de Mentality-test om te achterhalen bij welk milieu jou het beste past.


Mentality-dochtermodellen en sociaal-culturele onderstromen

Om nog scherper en gerichter zicht te hebben op doelgroepenontwikkeling en trends onderscheiden wij 47 sociaal-culturele onderstromen en zijn vijf Mentality-dochtermodellen ontwikkeld. De samenleving verandert door de opkomst van jonge generaties en de instroom van migranten. Deze dynamiek brengen wij in kaart met de doelgroepmodellen YoungMentality en EtnoMentality. Met Glocalities is Mentality-segmentatie wereldwijd in te zetten. Voor de publieke sector bieden de Burgerschapsstijlen inzicht en voor de zorgmarkt beschikken wij over het ZorgMentality-model. Om onze klanten optimaal van dienst te zijn bij communicatie-, marketing- en beleidsvragen is van elk dochtermodel bekend hoe de segmenten zich verhouden tot het basis Mentality-model. Onze sociaal-culturele onderstromen leggen fenomenen bloot in de samenleving die van invloed zijn op het gedrag van mensen en waar sommige groepen hoog op scoren en andere groepen juist niet. Deze onderstromen (bijvoorbeeld law & order, tijdsklem, puur hedonisme en vrijwillige soberheid) scheiden en verbinden bevolkingsgroepen.

Levende database

Motivaction werkt vanaf 1997 met Mentality™ en heeft in eigen beheer 2 Mentality-databases ontwikkeld. Wij beschikken met ons StemPunt-panel over een 'levende' database met ruim vele tienduizenden Nederlanders die regelmatig meedoen aan onderzoek. Daarnaast beschikken wij over een omvangrijke Mentality-database die is opgebouwd uit schriftelijke metingen die jaarlijks face2face aan huis worden uitgevoerd onder ruim 1250 Nederlanders. Met deze methode hebben wij een databank opgebouwd met ruim 23.000 respondenten die zijn ingedeeld naar sociaal milieu en enkele duizenden hiermee samenhangende variabelen.

Door jarenlang onderzoek in eigen beheer geven onze Mentality-databases inzicht in de aard van jouw huidige en potentiële klanten. Veel van jouw vragen zijn snel te beantwoorden, soms ook zonder dat daar een apart onderzoek voor gedaan wordt. Op basis van deze gegevens kan onder meer het media- en consumentengedrag van specifieke doelgroepen worden achterhaald.

Je kunt gebruikmaken van onze bestaande Mentality-gegevens en toepassingen op het gebied van:

 • overheid
 • media
 • automotive
 • arbeidsmarkt
 • charitatief
 • vrije tijd en cultuur
 • energie
 • finance
 • FMCG
 • ICT
 • kansspelen
 • mobiliteit
 • retail
 • telecom
 • wonen

 

images/old_images/imagecache/foto_detail/mentality_pc.jpg

 

Download voor meer informatie de brochure:

 


 
 
 
 

Meer informatie? Neem contact op:

Facebook Twitter LinkedIn