Toegankelijkheid

Skip to main content

Trendrapport: Waarden in Nederland 2018-2019

29 november 2017

Als je terug denkt aan twintig jaar geleden, had je toen kunnen voorspellen hoe de wereld er nu uit ziet? Onze samenleving verandert elk jaar: we vragen steeds meer zelfredzaamheid van mensen, er is een explosie van informatie en er verschijnen continu nieuwe trends. Hoe ga je daar als organisatie goed mee om?

 

Structuur in een veranderende wereld

Het Trendrapport 2018-2019 biedt inzicht in de belangrijkste mentaliteitsverschuivingen en maatschappelijke ontwikkelingen in Nederland. In het rapport ‘Structuur in een Veranderende Samenleving’ delen we de 10 belangrijkste polarisaties in de maatschappij en de 9 belangrijkste sociaal-maatschappelijke trends. Samen vormen deze de belangrijkste verschuivingen in de Nederlandse samenleving die van invloed kunnen zijn op beleid.


Wat kun je ermee?

Met deze kennis kan een organisatie inspelen op kansen en mogelijkheden in de markt. Hierdoor kun je jouw corporate strategie effectief afstemmen op toekomstverwachtingen. Het rapport geeft antwoord op vragen als:

 • Welke maatschappelijke trends spelen er nu in Nederland?
 • Hoe zijn huidige maatschappelijke polarisaties te duiden?
 • In hoeverre zijn huidige ontwikkelingen in mijn branche te duiden vanuit bredere trends en factoren?
 • Wat betekenen deze trends voor de toekomst?

Om het heden te begrijpen moet je het verleden kennen. Met dit rapport en kennis vanuit 20 jaar voorafgaand onderzoek kun je actualiteiten beter begrijpen en hier grip op krijgen aan de hand van feiten en cijfers.

 

Wat staat er in?

Door de honderden onderzoeken die we jaarlijks doen komen we in gesprek met tienduizenden Nederlanders. Daarin komen maatschappelijke ongenoegens en discussiepunten bovendrijven, het klimaat in Nederland wordt in 2018 gekenmerkt door extremen en paradoxen:

 • We identificeren ons minder met de maatschappij én hebben meer behoefte aan samen beleven
 • We verlangen naar tradities én globaliseren verder
 • We worden ambitieuzer én stellen ons in op soberheid
 • We worden toleranter én verruwen

 

Bestel het rapport

Het trendrapport geeft input om onderzoeksresultaten (nog) beter te duiden en in een breder perspectief te plaatsen. Motivaction biedt de volgende mogelijkheden:

 • Volledig Trendrapport 2018-2019 + Trendpresentatie
  presentatie Motivaction branche expert (€ 1.500)                                                  
 • Volledig Trendrapport 2018-2019 + Trend co-creatie workshop
  doorvertaling trends naar nieuwe insights/proposities/innovaties (€ 4.500)
 • Volledig Trendrapport 2018-2019 + Persona trends
  een trendverdiepingsslag o.b.v. specifieke doelgroepen/persona’s (€ 4.500,-)          

Wil je meer weten over het trendrapport 2018-2019? Neem dan contact op met Kevin Hengstz.

Download nu een preview via het contactformulier op deze pagina.

  


Vragen?
Kevin Hengst

Email 
Functie Senior Strategy Consultant
Telefoon +31 (0)20 589 82 25


Andere downloads
Whitepaper churn en loyaliteit

Whitepaper Churn en loyaliteit

Gerard van der Werf
24 november 2016

Vertrouwen in journalistiek

Henriët Hensen
13 januari 2023

Wat beweegt babyboomers in 2024?

Henk Heinen
02 mei 2024

De mediabubbel

Lex van Meurs
30 december 2022
Neem contact met ons opCopyright ©2024 Motivaction International B.V. All Rights Reserved

Powered by © Totoweb and Gonta Creative Agency