Toegankelijkheid

Accountant krijgt dikke acht van audit committees

05 juli 2019

De audit committees van AEX- en AMX-bedrijven zijn tevreden over de rol van de controlerend accountant. Dat blijkt uit onderzoek van Motivaction in opdracht van de NBA.

Audit committees waarderen de prestaties van de extern accountant met gemiddeld een 8,1. Geen van de deelnemers aan het onderzoek gaf een lager cijfer dan een zes.

De interactie tussen audit committee en extern accountant wordt op een schaal van 1 tot 5 gewaardeerd met een 4,5. Ook de kwaliteit van de controle op het gebied van de jaarrekening (4,7), het directieverslag (4,1), rvc-verslag (4,0) en risico’s ten aanzien van significante waarderingen en schattingen (4,5) worden hoog tot zeer hoog aangeslagen. De prestaties van de extern accountant op deze gebieden zijn, in de optiek van 71 procent van de voorzitters van audit committees, in de afgelopen vier jaar verbeterd.

Dat geldt ook voor de prestaties ten aanzien van fraude. Wel willen de audit committee-voorzitters op dat gebied van accountants een grotere inspanning zien dan nu het geval is. Hoewel men onderkent dat de verantwoordelijkheid voor het opsporen van fraude niet in eerste instantie bij de accountant ligt, is er ruimte voor een meer pro-actieve houding. Ten aanzien van thema’s als continuïteit en toon aan de top lopen prestatie en belang dat aan het thema wordt gehecht ook nog wat meer dan gemiddeld uiteen.

 

Niet-financiële onderwerpen

De inbreng van de accountant bij niet-financiële onderwerpen als cybersecurity (3,8 op een schaal van 1 tot 5), governance (3,8), duurzaamheid (3,5), inzicht in de onderneming en haar omgeving (3,7), IT-systemen (4,0) en beloning (3,2) wordt als gunstig tot zeer gunstig ervaren.

Aan de voorzitters van audit committees werd ook gevraagd hoe zij de accountant beoordelen op houdingaspecten: toont lef (3,8 op een schaal van 1 tot 5), proactief (4,0) volwaardig gesprekspartner (4,1), brede kijk op de eigen taakopvatting (4,0), integer (4,8) deskundig (4,7) professioneel (4,7) en kritisch (4,4).

De accountant wordt door sommigen wel als 'formeler en technischer' ervaren dan vroeger. "Wees zo pragmatisch mogelijk om te voorkomen dat het 'true en fair' met alle technische regels verloren gaat", aldus één van de respondenten. Ook wordt gepleit voor "meer nauwe samenwerking en samenspraak tussen onderneming en auditor inzake controle issues door het jaar heen".

 

Mooi rapport

"Natuurlijk is het fijn om zo’n mooi rapport te krijgen", reageert NBA-voorzitter Marco van der Vegte. "Het belangrijkste is echter dat de inspanningen die we de afgelopen jaren hebben gepleegd om de kwaliteit te verbeteren door de voorzitters van audit committees worden herkend. Onze hele sector, dus niet alleen externe accountants bij AEX- en AMX-bedrijven, is aan het verbeteren. Op verschillende plaatsen wordt dat gelukkig steeds beter merkbaar."

58 procent van de audit committee-voorzitters heeft te maken gehad met een wisseling van accountant in het kader van de wettelijk verplichte firmarotatie. Volgens 64 procent zorgde die wisseling voor een verbetering van de controlekwaliteit, bij 36 procent maakte dat vrijwel niets uit.

Het onderzoek is in juni 2019 uitgevoerd onder voorzitters van audit committees van beursgenoteerde bedrijven die onderdeel zijn van de AEX- en AMX-index.

Bron: Accountant.nl, 03.07.2019


Vragen?
Irene Zondervan

Email i.zondervan@motivaction.nl
Functie Senior Research Consultant
Telefoon +31 (0)20 589 83 83

Anna Newen

Email a.newen@motivaction.nl
Functie HR onderzoeksadviseur
Telefoon +31 (0)20 589 82 38


Gerelateerde artikelen
Betaaltermijn MKB beïnvloedt financiële zelfredzaamheid

Wat zegt de 30 dagen betaaltermijn over financiële zelfredzaamheid van ondernemers?

Rob Doornbos
08 mei 2019
Digitale leefstijl

Digitality - Wat drijft de digitale consument

De eerste groep mensen die in een digitaal tijdperk is opgegroeid wordt nu volwassen. Dit markeert een uniek kruispunt in de tijd met drie generaties: mensen die in hun leven altijd ‘connected’ zijn geweest, mensen die de digitale wereld in hun leven hebben ingepast en mensen die het grootste deel van hun leven offline waren.
Kevin Hengstz
14 maart 2018
Seniorenorganisaties pleiten voor Breed Nationaal Pensioenakkoord

Seniorenorganisaties pleiten voor Breed Nationaal Pensioenakkoord

Rob Doornbos
21 november 2018

Wij hielden van Oranje

Ruurd Hielkema
24 juni 2022
Neem contact met ons opCopyright ©2023 Motivaction International. All Rights Reserved