Toegankelijkheid

Skip to main content

Corona Impact Monitor: steun voor sociale onthouding daalt, economische zorgen groeien

28 april 2020

Amsterdam – De bezorgdheid van Nederlanders over de gezondheidsrisico’s van de coronapandemie is de afgelopen weken gedaald. Zo maakt inmiddels nog maar drie op de tien zich grote zorgen over de gezondheid van familie en vrienden, tegenover 44% vier weken geleden. Tegelijkertijd daalt het draagvlak voor sociale onthouding. Momenteel lukt het een kwart van de mensen niet goed om af te zien van niet-noodzakelijke afspraken buiten de deur, en vindt twee op de tien dat je prima met vrienden kunt afspreken als je niet verkouden bent. Beide percentages lagen vier weken geleden op één op de tien. Verder groeien de zorgen over de economie: twee derde maakt zich daar nu grote zorgen over, tegenover 55% twee weken geleden. Dit blijkt uit de veertiende meting van de Corona Impact Monitor van Motivaction onder een representatieve steekproef van 1.019 Nederlanders van 18 jaar en ouder.

De angst van Nederlanders voor het coronavirus neemt duidelijk af. Bijna vier op de tien vertrouwt er inmiddels op dat er voldoende zorg beschikbaar is voor alle mensen die besmet zullen raken. Vier weken geleden rekende maar twee op de tien daarop. Een kwart denkt ook dat de pandemie over haar hoogtepunt is, terwijl dit twee weken geleden nog maar 13% was. Nederlanders ervaren daarom minder persoonlijke gezondheidsrisico’s: vier weken geleden maakte 22% zich nog ernstige zorgen over hun eigen gezondheid, inmiddels is dat teruggelopen tot 16%.

 

Gedragsregels worden steeds minder goed nagekomen 

Nederlanders zijn de afgelopen weken kritischer geworden over de kabinetsmaatregelen voor sociale onthouding. Dit is ook terug te zien in hun eigen gedrag. Bij een eerdere meting van de Corona Impact Monitor - twee weken geleden - bleken mensen het minder nauw te zijn gaan nemen met de geldende gedragsregels. Die trend zet nu verder door. Zo slaagt inmiddels 16% er niet goed meer in anderhalve meter afstand te houden tot mensen buiten hun huishouden (vier weken geleden 9%). Een even grote groep (15%) vindt het momenteel lastig plekken te mijden waar anderen komen (vier weken geleden 10%). Ondanks de afnemende discipline lukt een meerderheid het - naar eigen zeggen - nog wel goed de voorschriften na te leven.

 

Jongvolwassenen zijn minder gedisciplineerd en vaker verveeld

Vooral jongvolwassenen (18-35 jr.) hebben moeite zich aan de gedragsregels te houden. Zo lukt het vier op de tien niet goed om af te zien van niet-noodzakelijke afspraken buiten de deur, en een kwart niet om anderhalve meter afstand te houden van mensen buiten hun huishouden. Drie op de tien vindt dat zij prima met vrienden kunnen afspreken als zij geen verkoudheidsklachten hebben. Jongvolwassenen vervelen zich ook vaker tijdens de pandemie: vier op de tien zegt veel of zeer veel verveling te voelen. Een deel kan zich niet alleen minder goed conformeren aan de gedragsregels, maar lijkt zelfs gemotiveerd de regels bewust te willen overtreden. Bijna twee op de tien geeft aan zo snel mogelijk besmet te willen raken met het coronavirus om immuun te worden, en een even grote groep denkt daarna meer vrijheid dan anderen te hebben om te gaan en staan waar ze willen.

 

Verschuiving in aandacht gewenst naar economie, sociaal leven en individuele vrijheid

Nederlanders vinden een goede gezondheid en gezondheidszorg, en solidariteit met kwetsbaren, nog steeds verreweg de belangrijkste richtinggevende waarden voor de omgang met de coronapandemie. Wel nemen het in stand houden van het sociale leven en ruimte voor economische ontwikkeling aan belang toe. Twee weken geleden rekende een kwart deze waarden tot de belangrijkste uit een lijst van tien, inmiddels is dat een derde.

 

Verder geven Nederlanders de afgelopen vier weken steeds minder prioriteit aan gezondheid als zij dit afwegen tegen economie, aan solidariteit afgewogen tegen de vrijheid om te gaan en staan waar je wil, en aan strenge regels afgewogen tegen het erop vertrouwen dat mensen voorzichtig zijn.

 

Anderhalvemetersamenleving gezien als het nieuwe normaal

De toenemende ontspanning die Nederlanders ervaren en hun afnemende discipline betekenen niet dat zij denken dat het virus snel zal verdwijnen. Inmiddels verwacht vier op de tien dat het virus nog minstens een jaar mensen zal blijven besmetten in Nederland, en bijna zes op de tien (57%) vindt het normaal dat we nog maandenlang anderhalve meter afstand houden als we het normale leven weer gaan oppakken. Verreweg de meeste mensen (84%) geven daarom ook nog steeds aan bereid te zijn gedragsregels op te blijven volgen.

 

Over de Corona Impact Monitor

De Corona Impact Monitor van Motivaction geeft inzicht in de beleving van de coronapandemie en de impact daarvan op de Nederlandse bevolking. Door middel van regelmatige peilingen laten we zien hoe burgers, consumenten, werkgevers en werknemers de ontwikkelingen beleven en hoe zij daarmee omgaan. Inmiddels hebben meer dan 14.000 Nederlanders deelgenomen.

Deze veertiende meting is uitgevoerd op woensdag 22 april door middel van een online vragenlijst onder 1.019 Nederlanders tussen 18 en 80 jaar. Het onderzoek is representatief voor de verdeling van de bevolking naar opleiding, leeftijd, geslacht, regio en waardeoriëntaties. Motivaction is lid van de MOA en maakt deel uit van de Research Keurmerkgroep.

Disclaimer: doordat ontwikkelingen en nieuws zich in hoog tempo opvolgen zal de beleving van de pandemie snel kunnen veranderen. Het is dus bij de interpretatie van de resultaten belangrijk je te realiseren dat het momentopnames zijn.

Wil jij weten hoe burgers, consumenten, werkgevers of werknemers de epidemie ervaren? Heb je behoefte aan inzicht in hoe jouw doelgroep deze crisis beleeft? Of heb je een andere vraag rondom dit onderwerp waar je een snel en representatief antwoord op wilt? Jij kunt je ook inschrijven voor deelname aan deze monitor.

Neem voor meer informatie contact op met Bram van der Lelij (,+31 (0)20 589 83 83) of Gerard van der Werf (, +31 (0)20 589 82 40).


Vragen?
Gerard van der Werf

Email
Functie Senior Research Consultant
Telefoon +31 (0)20 589 82 40

Bram van der Lelij

Email
Functie Senior Research Consultant
Telefoon +31 (0)20 589 83 83


Gerelateerde artikelen

Nederlanders hebben weinig moeite met optie 'X' in paspoort

André Kamphuis
04 oktober 2022

Techniek is overal

Cecilia Keuchenius
15 november 2019

Draagvlak aardgasvrij wonen neemt na drie jaar weer toe

Gerard van der Werf
14 september 2021

Bizar bijgeloof? In Oost-Nederland praten we graag tegen ons Staatslot...

Karin Lammers
27 december 2019
Neem contact met ons opCopyright ©2023 Motivaction International. All Rights Reserved

Powered by © Totoweb and Gonta Creative Agency