Toegankelijkheid

Skip to main content

ACM-monitor zorgverzekeringsmarkt: consumenten ervaren minder keuze tussen polissen

04 juni 2018

Consumenten hebben geen positief beeld van de mogelijkheden om te kiezen voor een passende zorgpolis en of dat lonend is. Dit concludeert de Autoriteit Consument & Markt (ACM) uit de Zorgmonitor op basis van een representatieve steekproef onder consumenten, uitgevoerd door Motivaction. ACM doet jaarlijks onderzoek naar de zorgverzekeringsmarkt. Wat consumenten denken over de mogelijkheden om een passende zorgverzekering te kiezen lijkt niet goed overeen te komen met de werkelijkheid. De ACM wil daarom dat polissen beter vergelijkbaar en begrijpelijker worden en gaat hier werk van maken. Ook onderzoekt de ACM, samen met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), wat de consument kan besparen door over te stappen.

 

De belangrijkste punten uit de Zorgmonitor

  • In vergelijking met 2017 vinden minder consumenten dat basisverzekeringen verschillen in prijs, vrijheid van zorgkeuze en dekking. Dit zijn aspecten waarop ze letten als ze een polis kiezen.
  • Ruim de helft van de consumenten oriënteert zich niet op een andere zorgverzekering.
  • Een meerderheid heeft geen idee welk bedrag ze jaarlijks zouden kunnen besparen door over te stappen naar een vergelijkbare polis bij een andere verzekeraar.
  • Consumenten verwachten meer tijd kwijt te zijn aan het vergelijken van zorgverzekeringen dan zij bereid zijn hieraan te besteden.

 

Vervolgonderzoek naar zorgpolissen

Samen met de NZa onderzoekt de ACM momenteel of er in 2017 en 2018 echt minder verschillen waren tussen polissen dan in 2016 en of consumenten zich voldoende bewust zijn van goedkopere, vergelijkbare alternatieven. Eerdere voorlopige resultaten lieten zien dat veel consumenten geld kunnen besparen bij een overstap naar een bijna gelijk, maar goedkoper alternatief. Uitkomsten worden in de zomer van 2018 verwacht.

 

Inzet op betere vergelijkbaarheid

Om consumenten bij een overstap te helpen, neemt de ACM zelf stappen om de vergelijkbaarheid tussen polissen te vergroten. Volgens de ACM kan de zorgverzekeringskaart consumenten helpen om zich te oriënteren. De zorgverzekeringskaart zet de belangrijkste kenmerken van de polis op een rijtje. De ACM wil er samen met andere marktpartijen voor zorgen dat het voor consumenten makkelijker wordt om deze informatie te vinden, te begrijpen en te vergelijken. Via haar loket ConsuWijzer zal de ACM consumenten hierbij helpen.

 

Over het onderzoek

Lees hier de Zorgmonitor, het onderzoek dat in opdracht van de ACM is uitgevoerd door Motivaction onder een representatieve steekproef van ruim 1500 Nederlanders van 18 tot 80 jaar. De resultaten zijn representatief op basis van opleiding, leeftijd, geslacht, regio, waardeoriëntatie en gezinsgrootte.

 

Bron: Fintool, 04.06.2018

Gerelateerde artikelen

Kwart van de millennials vindt betrokkenheid van leidinggevende belangrijker sinds nieuwe werken

Ester Koot
09 november 2021

Het nationale BBQ onderzoek 2019: schrijf je nu in

Ruurd Hielkema
27 mei 2019

Lezen en bibliotheekgebruik door Nederlanders met een migratieachtergrond

André Kamphuis
15 november 2018

Korting op de zorgpremie voor mensen met een gezonde leefstijl, hoe denken Nederlanders erover?

Talia Cohen Rodrigues
25 april 2024
Neem contact met ons opCopyright ©2024 Motivaction International B.V. All Rights Reserved

Powered by © Totoweb and Gonta Creative Agency