Toegankelijkheid

Skip to main content

Laagopgeleide vrouwen vaker financieel bewust

16 januari 2018

Laagopgeleide oudere vrouwen en hoogopgeleide oudere mannen zijn de meest financieel bewuste Nederlanders. Laagopgeleide oudere vrouwen hebben veel behoefte aan controle, hoogopgeleide oudere mannen denken veel na over geld voor middellange en de lange termijn. De rest van Nederland is het afgelopen jaar niet financieel bewuster geworden.

Dit blijkt uit de FinQ – het Nationale onderzoek naar financieel bewustzijn – uitgevoerd door Motivaction in opdracht van Aegon.

Onderzoek naar financieel bewustzijn
Aegon liet Motivaction de afgelopen drie jaar grootschalig onderzoek uitvoeren om inzicht te krijgen in hoe goed mensen omgaan met geld, en hoe goed zij voorbereid zijn op eventuele financiële tegenvallers en hun pensioen. Motivaction wordt begeleid door een expertgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de Universiteiten van Tilburg en Maastricht, Stichting Weet wat je Besteedt, personal finance expert Annemarie van Gaal en Aegon.

Vijf factoren bepalen financieel bewustzijn
De FinQ-score bleef nagenoeg gelijk tussen eind 2016 en eind 2017. Deze score geeft weer wat het financieel bewustzijn en de financiële vaardigheden van Nederlanders zijn. Hierbij is allereerst gekeken naar kennis, houding en gedrag van de Nederlanders op het gebied van financiën en wat die voor effect hebben op hoe ze op dit moment met geld omgaan, of ze geld voor later apart zetten en of ze zich bewust op hun toekomst voorbereiden. Daarnaast is gekeken in hoeverre Nederlanders behoefte hebben aan controle en of ze al dan niet een hekel hebben aan het regelen van financiële situatie.

Financieel bewuste Nederlanders
Laagopgeleide oudere vrouwen en hoogopgeleide oudere mannen scoren het best op financieel bewustzijn. Het grootste verschil zit in het feit dat laagopgeleide vrouwen een sterkere behoefte hebben aan controle over hun financiële situatie. Op alle factoren scoren zij hoger dan gemiddeld, behalve op geld voor later. Hoogopgeleide oudere mannen hebben veel kennis van financiële zaken en regelen hun financiën ruim op tijd. Ze zijn goed op de hoogte van hoe hun pensioen geregeld is.

Behoefte aan financiële controle
Acht op de tien Nederlanders heeft behoefte aan financiële controle. Ook geeft 83 procent aan voldoening te halen uit het op orde hebben van de financiën. Zes op de tien vindt ook dat andere Nederlanders te korte termijn denken als het gaat om geld. Dit kan komen doordat mensen aangeven het niet leuk te vinden om met geld bezig te zijn (57 procent). Bijna zestig procent van de mensen spaart wel, maar doet dit voor het kopen van spullen en vakantie (46 procent).

Geld voor later
Vooral als het gaat om geld voor later ligt het lastiger: zes op de tien Nederlanders geven aan niet te weten hoeveel inkomen nodig te hebben na hun pensioen. Ook kan ruim de helft (54 procent) van de Nederlanders zich geen voorstelling maken van de hoogte van haar of zijn pensioeninkomen. Weinig Nederlanders hebben zaken zoals een overlijdensrisicoverzekering (17 procent) of een levensverzekering (15 procent) goed geregeld.

Directeur Pieter Paul Verheggen van Motivaction; "Nederlanders vinden een goed pensioen wel belangrijk maar doen er zelf weinig aan. Ze willen zoveel mogelijk controle hebben over hun financiële situatie, maar dat is vooral op de korte termijn gericht. Ze houden zelf geen rekening met eventuele financiële tegenvallers of met het feit dat ze na pensionering nog een aantal jaar financieel onbezorgd willen leven."

Maarten Edixhoven, CEO van Aegon Nederland: 'De overheid treedt terug en mensen moeten steeds meer zelf financiële keuzes maken. Financieel bewustzijn wordt dus steeds belangrijker, maar de aandacht daarvoor op scholen of op het werk is vaak nog niet zo groot. Mensen vinden het vaak lastig om financiën te doen, maar heerlijk om het gedaan te hebben. We willen Nederlanders laten zien dat ze sterker zijn dan ze vaak beseffen en ze helpen om bewuste keuzes te maken voor hun financiële toekomst."

Goed met Geld Test
Naar aanleiding van dit onderzoek kondigt Aegon - op de derde dinsdag van januari aan – de lancering van de Goed met Geldtest aan: een laagdrempelige manier waarop Nederlanders binnen drie minuten weten hoe het staat met hun financieel bewustzijn. Afhankelijk van hun geldtype krijgen ze tips en filmpjes om beter te worden met geld. De Goed met Geldtest is onderdeel van het grotere Goed met Geld programma waarin Aegon probeert Nederland te helpen financieel bewuste keuzes te maken.

Bron: Eufin Financieel Nieuws, 16.01.2018


Vragen?
Irene Zondervan

Email
Functie Senior Strategy Consultant
Telefoon +31 (0)20 589 83 83

Jorn Lingsma

Email
Functie Senior Research Consultant
Telefoon +31 (0)20 589 82 33


Gerelateerde artikelen

Corona óók katalysator voor nieuwe bedrijfsstrategie

Jeroen Senster
28 januari 2021

Waarom Nike’s anti-racismeadvertentie wel werkt - en die van Pepsi niet

Pieter Paul Verheggen
17 juni 2020

Slechter imago e-sigaret na doden door ‘vapen’ in de VS

Ruurd Hielkema
15 mei 2020

Toenemend optimisme bij ondernemers

Rob Doornbos
23 juni 2020
Neem contact met ons opCopyright ©2024 Motivaction International B.V. All Rights Reserved

Powered by © Totoweb and Gonta Creative Agency