Toegankelijkheid

Skip to main content

Biculturele Nederlanders kijken steeds minder Nederlandse televisie

01 september 2020

Het aantal biculturele Nederlanders dat regelmatig naar de grote Nederlandse tv-zenders kijkt, neemt steeds verder af. Onder Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders daalde het weekbereik van NPO1 van 31% in 2018 naar 21% in 2020. Ook het weekbereik van RTL4 liep terug: van 41% in 2018 naar 34% vandaag.  Het bereik van de grote Nederlandse tv-zenders is daarmee onder biculturele Nederlanders aanzienlijk lager dan onder autochtone Nederlanders.

Onder autochtone Nederlanders scoren NPO1 en RTL4 nog een weekbereik van respectievelijk 70% en 59%, slechts een lichte daling ten opzichte van 2018.

Ondanks het lagere bereik van de grote tv-zenders, is de kijktijd die biculturele Nederlanders dagelijks aan televisie besteden vrijwel ongewijzigd gebleven met een gemiddelde kijktijd van 129 minuten per dag in 2020 ten opzichte van 124 minuten in 2018. Dat de kijktijd nagenoeg gelijk is gebleven terwijl het bereik van de Nederlandse televisiezenders is gedaald, kan verklaard worden door de stijging in het gebruik van VOD-diensten. Het weekbereik van Netflix steeg van 32% in 2018 naar 53% vandaag, en van Videoland van 7% naar 30%.

 

Bevestiging van een trend

Bovenstaande conclusies zijn terug te vinden in de zevende editie van het ‘Mediarapport Biculturele Nederlanders’ van Motivaction en TransCity. De cijfers bevestigen een trend die zich al sinds het eerste onderzoek in 2007 heeft ingezet. Zo is er elke twee jaar sprake van een gestage daling van het totaalbereik van mainstream Nederlandse media door Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders.

Alleen het bereik van online Nederlandse nieuwsmedia heeft zich dit jaar enigszins gestabiliseerd, waarbij het actuele nieuws over de COVID-19 pandemie een rol kan hebben gespeeld.

 

Reflectie op de resultaten door René Romer en Ahmed Ait Moha

Onvrede

De laatste jaren uiten steeds meer biculturele Nederlanders publiekelijk hun onvrede over het witte perspectief dat volgens hun door verschillende Nederlandse media wordt gecreëerd. Nu de digitalisering en internationalisering van het medialandschap maakt dat consumenten geregeld zelf beslissen welke mediacontent ze hoe en wanneer tot zich nemen, zijn biculturele Nederlanders steeds minder afhankelijk van de grote Nederlandse mediapartijen. 

Het aandeel biculturele consumenten op de totale Nederlandse bevolking blijft de komende jaren groeien (zie ‘Verkenning Bevolking 2050’ van SZW/NIDI/CBS). De kans is daarmee groot dat de daling van het totaalbereik van de grote Nederlandse media zich in de toekomst doorzet zolang er geen substantiële verandering komt in de perspectieven vanuit deze media.

 

Over het onderzoek

Het mediaonderzoek is in de periode maart t/m juli 2020 uitgevoerd door Motivaction onder 1386 Nederlanders met een Turkse, Marokkaanse, Surinaamse of Antilliaanse achtergrond en representatief naar leeftijd, geslacht en opleidingsniveau. Ter vergelijking is een representatief panel van 654 autochtone Nederlanders ondervraagd.  

Neem voor meer informatie over dit onderzoek contact met ons op. 

Bron: Motivaction, 01.09.2020


Vragen?
Lennart Blokker

Email l.blokker@motivaction.nl
Functie Research manager
Telefoon +31 (0)20 589 82 91


Gerelateerde artikelen

SER-advies toekomst arbeidsmarkt sloeg platformwerkers over

Sanne Audenaert
14 oktober 2021

Gen Z is van alles wat, net als jij

Loes Kleijngeld
11 augustus 2023

De kracht van harde data en zachte mensenkennis 

Karel Slootman
19 september 2023

De middelmatige witte man is steeds de pispaal in reclames: is dat niet een béétje zielig?

Jeroen Senster
09 augustus 2021
Neem contact met ons opCopyright ©2023 Motivaction International. All Rights Reserved