Toegankelijkheid

Skip to main content

Managers willen hun feedback en coaching skills verbeteren

05 juli 2019

Managers die hun soft skills willen verbeteren, richten zich het liefst op drie kernvaardigheden: feedback geven en ontvangen, coaching en luisteren. Dat blijkt uit onderzoek onder zo’n 500 leidinggevenden.

In de snel veranderende wereld van vandaag is het voor leidinggevenden van groot belang om, net als hun eigen werknemers dat (moeten) doen, hun vaardigheden te blijven ontwikkelen. Tegen de achtergrond van de veranderende arbeidsmarkt zijn ook de gewenste vaardigheden aan verandering onderhevig, waarbij het vooral soft skills zijn die het verschil maken bij het creëren van impact.

Trends die in dat kader in het oog springen zijn bijvoorbeeld de toenemende behoefte aan samenwerking tussen organisaties, het steeds vaker opereren binnen grotere ecosystemen en het werken binnen een agile omgeving, Ook de groeiende behoefte onder medewerkers aan empathie en vertrouwen vanuit de top – de wens dat leiders zich meer als coach dan als een ouderwetse, controlerende leider opstellen – is een goed voorbeeld hiervan.

Voor Salem Samhoud, oprichter van adviesbureau &samhoud, vormde deze ontwikkeling aanleiding om onderzoek te doen naar het fenomeen. In opdracht van zijn adviesbureau ondervroeg Motivaction meer dan 500 managers in ons land en vroeg hen naar de belangrijkste leiderschapsvaardigheden die zij de komende periode willen ontwikkelen.

 

Persoonlijke interactie = key

In de bevindingen komt duidelijk naar voren dat persoonlijke interactie de belangrijkste factor vormt. Sterker nog, de vier belangrijkste vaardigheden die door de respondenten worden aangemerkt, draaien allemaal om ‘de mens’. Zo staat bovenaan de lijst het geven en ontvangen van feedback (aangegeven door 38% van de managers), gevolgd door coaching (37%), luisteren (37%) en het creëren van vertrouwen (34%).

De top vijf wordt afgesloten door samenwerking tussen afdelingen (25%). Onderaan de lijst staan leiderschapsvaardigheden als inclusiviteit (4%), innovativiteit (5%), datagedreven besluitvorming (5%) of wendbaarheid en moed (beide 7%).

Welke leiderschapsvaardigheden vind je het meest belangrijk om te ontwikkelen

Andere leiderschapsvaardigheden die door de respondenten als belangrijk worden bestempeld zijn: samenwerking tussen afdelingen (25%), empathie (19%), reflectie (17%), creativiteit (15%), vragen stellen (12%), moed (7%), wendbaarheid (7%), datagedreven besluitvorming (5%) en innovativiteit (5%). Opvallend is dat, zeker gezien de marketing en employer branding uitgaven van organisaties rondom zaken als diversiteit en inclusiviteit de laatste jaren toenemen, dat ‘inclusiviteit’ in de lijst slechts door 4% van de managers wordt genoemd. Dat kan ofwel betekenen dat ze denken dat ze dit aspect reeds goed onder de knie hebben, of dat ze hier toch weinig prioriteit aan hechten.

De onderzoekers concluderen verder dat, hoewel managers van mening zijn dat het ontwikkelen van zulke vaardigheden belangrijk is, ze hier in de praktijk bar weinig tijd aan spenderen. Volgens de metingen van &samhoud besteden leiders dertien minuten per dag aan persoonlijke ontwikkeling, wat neerkomt op iets meer dan een uur per week. “Veel leiders nemen weinig tijd voor hun eigen ontwikkeling, terwijl zij hun werknemers moeten inspireren en verbinden met goed leiderschap. Jezelf ontwikkelen als leider is belangrijk, maar dat besef is wat nu soms simpelweg ontbreekt”, aldus Samhoud. 

 

Andere leervormen

Daarnaast toont het onderzoek aan dat leiders geloven dat ze meer tijd aan hun eigen ontwikkeling zouden besteden, mits de leervormen beter zouden aansluiten bij de tijd die zij hiervoor hebben. Zoals het er nu voorstaat, hebben de managers – van de uren die ze het afgelopen jaar hebben besteed aan cursussen, trainingen en/of opleidingen – voor het grootste gedeelte gebruikgemaakt van class-room trainingen en workshops (54%), gevolgd door e-learning (42%), zelfstudie (36%) en coaching on the job (28%).

Als het aan de leiders ligt, wordt er in de toekomst vooral meer aandacht geschonken aan het laatste kanaal. Samhoud: “We merken dat een deel van de leiders graag ‘on the job’ leert, zodat ze lessen direct in de praktijk kunnen brengen. Liever elke dag een paar minuten op een zelfgekozen moment, dan af en toe een paar dagen op vaste momenten.” Om dit te kunnen doen, zijn andere leervormen nodig, zoals het schaduwen tussen managers en een game/app, waarin zij zelf kunnen bepalen waar en wanneer zij zichzelf trainen als leidinggevende.

Bron: Consultancy.nl, 02.07.2019


Vragen?
Jeroen Senster

Email
Functie Principal Research Consultant
Telefoon +31 (0)6 112 909 67


Gerelateerde artikelen

Zo voorkom je als werkgever uitval door burn-out bij werknemers

Anna Newen
12 november 2020

Generatie Z: leren ze liever van technologie, of uit boeken?

Chantal Nederstigt
04 september 2019

Wij laten zien wat mensen drijft, alle mensen

Damiano Pieters
01 september 2023

Eid al-Fitr (Suikerfeest) nog geen reden voor een vrije dag

Lennart Blokker
05 mei 2022
Neem contact met ons opCopyright ©2023 Motivaction International. All Rights Reserved

Powered by © Totoweb and Gonta Creative Agency