Toegankelijkheid

Skip to main content

Van coronacrisis naar beweegcrisis. De effecten van corona op sporten

25 juli 2022

Een kwart van Nederland kampt met coronakilo’s. 41% van de Nederlanders gaat na de coronapandemie niet bewuster om met gezondheid en 18% zegt dat ze nu zelfs minder bewegen dan voor de coronapandemie. Dit blijkt uit een verkennend onderzoek van Motivaction. In dit onderzoek zijn de effecten geanalyseerd van corona op het sportgedrag van ouders met thuiswonende kinderen en kinderen zelf. Het zijn cijfers die zorgen baren, want overgewicht en weinig bewegen brengen gezondheidsproblemen met zich mee. Kortom, we zitten in een beweegcrisis, zoals eerder geconcludeerd in het rapport ‘van coronacrisis naar beweegcrisis’ uitgevoerd in opdracht van Kenniscentrum Sport & Bewegen

 

Ouders bewegen minder vaak sinds de coronacrisis

Ouders met jonge kinderen bewegen minder vaak door corona. Dit is vooral zichtbaar onder ouders met kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. Ouders met kinderen tussen de 4 en 6 jaar geven vaker aan dat zij zijn aangekomen sinds corona, dan ouders zonder thuiswonende kinderen. Dat verschil is behoorlijk groot, namelijk 41% tegen 23%.

 

Hoe ouder de kinderen, hoe minder zij sporten

Hoe ouder de kinderen worden, des te vaker zij niet sporten volgens hun ouders: 4-6 jaar: 26%, 7-12 jaar: 33%, 13-18 jaar: 36% en 19+ jaar: 37%. Van de ouders met thuiswonende kinderen, zegt ruim een kwart dat hun kind zowel vóór corona als nu niet sport.

Uit ons onderzoek blijkt dat kinderen door corona niet meer zijn gaan sporten. Slechts 7% van de kinderen die niet sportte voor corona, is na corona wel gaan sporten. En dat komt vooral door leeftijd. Zij waren voor corona nog te jong om te sporten en niet zozeer door een andere houding ten aanzien van gezondheid. De meeste kinderen zijn net zoveel blijven sporten als dat zij voor corona deden (40%).

Van de kinderen die thuis wonen en sporten, sportte 62% van de kinderen voor corona bij een sportvereniging. Deze kinderen zaten tijdens corona thuis. Na corona is van deze groep kinderen 85% op de sportverenging te vinden, een verlies van 15%. Dit komt omdat 9% helemaal niet meer sport bij een sportvereniging en 6% naar een andere sportvereniging is gegaan.

 

Vitality

Hoe krijg je Nederland wel in beweging? Motivaction ondervond dat verschillende groepen in de samenleving hun eigen drijfveren hebben op het gebied van vitaliteit. In ons Vitality-model beschrijven we zes groepen en hun drijfveren. Kijk voor meer informatie op onze website.

 

Over het onderzoek

Het veldwerk voor dit onderzoek is online uitgevoerd van 14 t/m 20 juni 2021 onder een landelijk representatieve steekproef van 1.035 Nederlanders tussen 18 en 80 jaar uit het StemPunt-panel van Motivaction. De resultaten zijn representatief op basis van opleiding, leeftijd, geslacht, regio, waardeoriëntatie en interacties hiertussen. Motivaction is een onafhankelijk onderzoeksbureau, lid van de MOA en maakt deel uit van de Research Keurmerkgroep.


Vragen?
Karin Lammers

Email
Functie Senior Research Consultant
Telefoon +31 (0)20 589 82 30


Gerelateerde artikelen

Corona Impact Monitor: Minder Nederlanders houden zich aan coronaregels

Bram van der Lelij
16 april 2020

Kwart Nederlanders denkt dat internet niet vrij van censuur is

Jeroen Senster
13 december 2018

‘Installeer liften zo dat ouderen ze kunnen gebruiken bij brand’

Jorn Lingsma
12 november 2018

Goed communiceren met medewerkers belangrijker dan ooit tevoren

Ester Koot
09 juli 2020
Neem contact met ons opCopyright ©2024 Motivaction International B.V. All Rights Reserved

Powered by © Totoweb and Gonta Creative Agency