Toegankelijkheid

Skip to main content

Vegetarisch eten onder druk

27 juli 2023

Sinds 2017 brengt Motivaction jaarlijks voedingsgewoontes in Nederland in kaart. De peiling van mei 2023 toont aan dat het streven naar een meer gezonde levensstijl weer stevig toeneemt, dit na de relatieve onbekommerdheid hierover in corona-bevrijdingsjaar 2022. Of dit streven echt resultaat oplevert, is de vraag. Meer dan de helft van de volwassen Nederlanders heeft inmiddels overgewicht, een groep die vanaf het begin van de jaren negentig in omvang alleen maar toeneemt.  

Een andere opvallende uitkomst is dat er op het vlak van vegetarisch en vooral flexitarisch eten sprake is van stagnerende groei. Meldde in 2022 nog 40% van de Nederlanders dat ze op één of enkele dagen van de week bewust geen vlees of vis aten, dit jaar zakt dit terug naar 32%. In lijn hiermee is ook de acceptatie van vleesvervangers het afgelopen jaar afgenomen en krimpt de groep die zichzelf als vegetariër beschouwt.

Maar de belangrijkste trend, waar ook veel gedrag op terug te voeren is, is de sterke neiging om te besparen op voeding vanwege de daling van de koopkracht en de gestegen voedselprijzen. In 2023 bezuinigen ruim drie op de tien huishoudens op deze uitgaven, terwijl in ruim zes op de tien meer wordt gelet op de prijs bij de keuze van levensmiddelen. Onderzoekers van McKinsey voorspellen dat deze ‘foodinflatie’ al in de tweede helft van dit jaar fors zal afnemen, maar eerst zien en dan geloven – ook in de supermarkt stijgen de personeelskosten immers stevig.

Zie meer uitkomsten in de infographic.

Voedingsgewoontes 2023 v3


Vragen?
Ruurd Hielkema

Ruurd Hielkema studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, was medeoprichter van Trendbox, voorzitter van de Research Keurmerkgroep en bestuurslid van SIRE.


Email
Functie Senior Research Consultant
Telefoon +31 (0)20 589 82 25Gerelateerde artikelen

Kwart Nederlanders gebruikt vakantiegeld om rond te komen

Rob Doornbos
20 mei 2019

Nederlanders positiever over vooruitgang in ontwikkelingslanden, maar somber beeld overheerst

Cecilia Keuchenius
20 september 2018

Woonwensen van senioren, herkenbaar en divers

Pieter Paul Verheggen
31 januari 2018

Kwart Nederlanders denkt dat internet niet vrij van censuur is

Jeroen Senster
13 december 2018
Neem contact met ons opCopyright ©2024 Motivaction International B.V. All Rights Reserved

Powered by © Totoweb and Gonta Creative Agency