Toegankelijkheid

Met nieuwe persona's zet ANWB de klant centraal


Vragen?
Karel Slootman

Email k.slootman@motivaction.nl
Functie Managing Partner
Telefoon +31 (0)20 589 83 83


Meer Cases
Het Nieuwe Luisteren van BNR in beweging
Vergelijking tussen vormen luisteren
Inzicht in klassieke en nieuwe vormen van luisteren
Nieuwe handvatten voor campagne Rijksoverheid
Inzicht in gedragsbepalers en doelgroepen
Focus en handvatten voor MONO-campagne
Den Haag
Duurzame mobiliteit voor Gemeente Den Haag
Persona's voor mobiliteitsstijlen
Concrete adviezen per mobiliteitsstijl
Coop maakt het verschil… door persona’s
Workshops
Vijf nieuwe persona's
Neem contact met ons opCopyright ©2023 Motivaction International. All Rights Reserved