Rapport Burgerpanel Volksgezondheid Toekomst Verkenning

Wat vinden Nederlanders de belangrijkste (gepercipieerde) toekomstige maatschappelijke opgaven op het gebied van gezondheid en gezondheidszorg? Om die vraag te beantwoorden heeft Motivaction in opdracht van RIVM een burgerpanel uitgevoerd.

 

Antibioticaresistentie op 1

De resultaten van dit panel geven een inkijk in de verwachtingen van de Nederlandse burger over wat er in de toekomst zal spelen in de sectoren volksgezondheid en zorg. De ontwikkelingen die het meest werden beoordeeld als ‘heel belangrijk’ zijn:

  1. Antibioticaresistentie is een belangrijke dreiging voor de volksgezondheid
  2. Hart- en vaatziekten en kanker blijven de ziektegroepen die het grootste deel van de sterfte veroorzaken
  3. In 2040 zal het aantal mensen met dementie verdubbeld zijn
  4. De zorguitgaven groeien harder dan de economie en verdubbelen over de periode 2015 – 2040
  5. Het opvangen van de effecten van klimaatverandering vergt een goede inzet van groen en water in de leefomgeving

 

Download het rapport

Naast deze uitspraken werden er nog 36 andere stellingen aan de deelnemers van het onderzoek voorgelegd. Welke stellingen dat waren, hoe bevolkingsgroepen verschilden in hun beoordeling en wat de precieze resultaten zijn kun je teruglezen in de rapportage ‘Burgerpanel Volksgezondheid Toekomst Verkenning’.

 Neem voor meer informatie contact op met Marco Sodderland.

Facebook Twitter LinkedIn