Toegankelijkheid

Skip to main content

Kwantitatief onderzoek

Met kwantitatief onderzoek peilen wij de meningen van grote groepen Nederlandse consumenten, burgers of klanten. Uit de resultaten van deze peilingen trekken wij gefundeerde cijfermatige conclusies en doen wij representatieve uitspraken over doelgroepen die voor jouw organisatie relevant zijn. Op basis daarvan stellen wij adviezen op, zodat jouw product of dienst beter aansluit bij de behoeften en wensen van de doelgroepen.

 

Wat is kwantitatief onderzoek?

Kwantitatief onderzoek geeft jou antwoord op vragen als: hoeveel procent van mijn doelgroep kent ons merk? Hoe tevreden is onze achterban met de door ons geleverde producten en diensten? Welke huidige en potentiële doelgroepen kunnen we onderscheiden? Kwantitatief onderzoek stelt ons in de gelegenheid om ‘harde’ uitspraken te doen, die we doorvertalen naar de hele populatie, ofwel alle mensen uit de ondervraagde doelgroep. We stellen daarmee met een bepaalde zekerheid vast welk percentage van de doelgroep een bepaalde mening heeft. Daarnaast biedt kwantitatief onderzoek de mogelijkheid om overeenkomsten en verschillen tussen subgroepen binnen de totale doelgroep te analyseren.

Hoe werkt het?

De meeste kwantitatieve onderzoeken bij Motivaction voeren we online uit op basis van een vragenlijst. Afhankelijk van jouw doelstelling of onderzoeksvragen en in goed overleg met jou, stellen wij vragenlijsten op die eenduidige en betrouwbare antwoorden opleveren.

Wij leggen de vragenlijsten voor aan onze eigen panelleden uit StemPunt. Het is ook mogelijk om de vragenlijsten voor te leggen aan jouw achterban. Onze onderzoekers en methodologen analyseren en verwerken de verzamelde data tot bruikbare inzichten over de doelgroep en antwoorden op jouw onderzoeksvragen.

Wat levert het op?

  • Cijfermatige inzichten gebaseerd op grotere groepen respondenten
  • Representatieve antwoorden op jouw onderzoeksvragen
  • Onderbouwing van resultaten uit kwalitatief onderzoek
  • Mogelijkheid om in te zoomen op subdoelgroepen
  • Toetsing van jouw hypothesen of verwachtingen

Kwantitatief onderzoek biedt beschrijvend en toetsend onderzoek met cijfermatige inzichten. Voor achterliggende motivaties en redenen bij gegeven antwoorden gebruiken wij kwalitatief onderzoek. Beide vormen van onderzoek versterken elkaar en vullen elkaar aan. Vaak adviseren wij daarom een combinatie van kwalitatief en kwantitatief onderzoek.

 


Vragen?
Jeroen Senster

Email j.senster@motivaction.nl
Functie Principal Research Consultant
Telefoon +31 (0)6 112 909 67

Jorn Lingsma

Email j.lingsma@motivaction.nl
Functie Senior Research Consultant
Telefoon +31 (0)20 589 82 33


Gerelateerde artikelen
Schaponderzoek

Schaponderzoek - Wat de consument echt ziet!

Clasine van der Wal
25 maart 2014
Agile marktonderzoek

Chip & Run: efficiënt, creatief en agile marktonderzoek

Sander Kluiters
17 april 2017
M-Science onderzoek voor universiteiten en kennisinstituten

M-Science: hoogstaand onderzoek voor universiteiten en kennisinstituten

Pieter Paul Verheggen
23 maart 2016
QuickTalk

QuickTalk community

Margré Nijkamp
07 mei 2020
Neem contact met ons opCopyright ©2023 Motivaction International. All Rights Reserved

Powered by © Totoweb and Gonta Creative Agency