Big data: verrijk je database

Heb je een uitgebreide database waar je eigenlijk weinig mee doet en meer uit wilt halen? Motivaction voorziet je big data van zachte waarden zoals drijfveren, motieven en sociale interesses, zodat jij je doelgroep écht leert kennen en concurrentievoordeel creëert. 

 

Bedrijven verzamelen steeds meer data en willen daar graag inzichten uithalen. Dat is niet altijd makkelijk. Het begint dikwijls met de kwaliteit: de data zijn vaak incompleet, incourant of onpraktisch opgeslagen waardoor de bruikbaarheid, representativiteit en validiteit ervan te betwijfelen zijn. Daarnaast ontbreekt vaak het inzicht in welke variabelen uit de database überhaupt bruikbaar zijn voor analyse. Hoe maak je een gedegen analyse en zorg je ervoor dat je de insights kunt doorvertalen? Er is in het bedrijfsleven en in de marketing veel grootspraak over big data en data science, terwijl het niet alleen gaat om het volume van de data maar om wat je ermee doet. Waar het vooral om draait bij big data is de juiste keuzes maken op basis van een scherpe analyse. 

 

Big data

 

Wat is big data? 

Big data is natuurlijk een erg breed begrip. Het beste kun je het beschrijven met de 3 v’s: volume, variety en velocity.

 

  • Volume: dataopslag is de afgelopen jaren gigantisch gegroeid en er heeft op dat gebied een verschuiving plaatsgevonden van analoog naar digitaal. We hebben hierdoor de beschikking over ontzettend veel data.
  • Variety: de data is vaak ongestructureerd. Je moet er de crux uithalen zodat je juist die datagegevens pakt die bijdragen aan het targeten van jouw doelgroep.
  • Velocity: de snelheid waarmee de data verwerkt en begrepen worden.


Heb je de data op orde, dan worden de volgende 3 v’s van belang: value, veracity en variability.

 

  • Value: de waarde van de data.
  • Veracity: de waarachtigheid en de authenticiteit van de data, wat kun je ermee?
  • Variability: in hoeverre is de structuur van de data te veranderen?

 

Motivaction weet als geen ander hoe je met rommelige output uit een database waardevolle datasets maakt. Met onze jarenlange ervaring zorgen wij ervoor dat je big data gericht in kunt zetten. Wij kunnen externe data aan onderzoek koppelen én data analyseren zonder aanvullend onderzoek.

 

Innovatieve dashboards voor datastromen via big data

Voor directe analyses en heldere insights in datastromen ontwikkelden wij big data-dashboards. Hiermee kun je binnen de data specifieke variabelen aan- en uitschakelen om de datastromen vanuit alle perspectieven te bekijken.


Wat levert het optimaliseren van big data op?

Big data case 1: Een goed doel heeft een database met huishoudens. Hierin staan kenmerken als autobezit, WOZ-waarde en of mensen donateur zijn of niet. Deze data koppelden we aan Mentality. Vervolgens zochten we in die database naar de kenmerken waarmee je donateurschap kunt voorspellen. Zo berekenden we welke huishoudens grote kans hebben om donateur te worden en kon het goede doel hier gericht fondswervingsacties op ondernemen. 

De inrichting van je winkel bepalen met verrijking van je database

We kunnen een database ook verrijken per postcodegebied waardoor je selecties kunt maken.
Big data case 2: Dit hebben wij in opdracht van een retailer gedaan. Op basis van de specifieke klanteninformatie kon hij beslissen welke locatie voor een volgende winkel de meeste aansluiting zou vinden bij de doelgroep. Verrijking betekent dat je kunt voorspellen. Zo kon de retailer ook de inrichting van de winkel en het aanbod afstemmen op de specifieke wensen van de doelgroep.

 

Big data verrijking per postcodegebied

 

Big data verrijking postcodegebied

Big data waarden

Door het koppelen van Mentality-milieus leveren wij per postcodegebied inzichten uit 30 jaar onderzoek naar wat mensen drijft. 

 

Look a likes door toevoeging sociale interesses

Big data case 3: Voor een mediabedrijf verrijken we het klantenbestand met sociale interesses. Hiermee kan het bedrijf potentiële klanten benaderen die lijken op al bestaande klanten (look a likes). Deze potentials ontvangen vervolgens specifieke aanbiedingen. Dit zorgt voor een enorme conversieboost; hét bewijs dat de verrijkingsstrategie werkt.

 

Bekijk nog meer klantcases en tips voor het verbeteren van big data

  • Optimaliseren van wervingsacties
  • Stimuleren van zuiniger autogebruik met behulp van big data

 

Lees ook ons blogartikel "Big data: privacy is theft".

 

Facebook Twitter LinkedIn