Sponsoreffectmeting: Wat zijn de effecten van jouw sponsoring?

"Motivaction staat voor groot enthousiasme, professionaliteit en meer dan vaste formats. Ze zijn in staat draagvlak te verbreden voor resultaten van onderzoek binnen de organisatie."
Tanja Appels, adviseur Markt & Innovatie wooncorporatie AlleeWonen, Breda/Roosendaal

Sponsoring is een effectieve manier om naamsbekendheid, groei of enthousiasme voor een merk te realiseren. Omdat de investeringen hierin steeds groter worden, wordt het ook belangrijker om het rendement van sponsoring goed in beeld te krijgen. Dat kan met de Sponsoreffectmeting van Motivaction. Hiermee meten we de effectiviteit van jouw sponsoring, en bieden we je mogelijkheden om deze verder aan te scherpen.

 

Effectieve sponsoring

Met een sponsoreffectmeting brengen wij de effecten van marketing en sponsoring in kaart. Wij laten zien wat het oplevert wanneer je sponsorships aangaat met bijvoorbeeld evenementen of tv-programma’s. Daarnaast adviseren wij je of en hoe de sponsoring verbeterd kan worden voor optimale effectiviteit. Op basis van een gevalideerde onderzoeksopzet beantwoorden wij vragen als:

  • Wat gebeurt er met de bekendheid en waardering van het merk?
  • In hoeverre maken mensen de inhoudelijke koppeling tussen het merk en jouw sponsoractiviteit?
  • Welke impact heeft sponsoring eigenlijk op imago, merkoverweging en aankoopbereidheid?
  • In hoeverre zijn de gevonden effecten toe te schrijven aan de sponsoring?

 

Hoe werkt het in de praktijk?

Om sponsor- en campagne-effecten vast te stellen voeren wij voor de start van de sponsorcampagne een nulmeting uit onder een relevante of representatieve groep Nederlanders. Direct na afloop vindt een effectmeting plaats onder mensen die wel en niet in aanraking zijn gekomen met de campagne. Door de manier waarop wij de steekproef opzetten, meten we zuivere effecten, zodat de resultaten kunnen worden toegeschreven aan de sponsoring. Bij langlopende of continue sponsorships monitoren we de ontwikkeling in de in de merkindicatoren met tussenmetingen.

 

Wat levert het je op?

  • Ondersteuning bij het opstellen van realistische en meetbare sponsordoelstellingen om vast te stellen of de sponsoring daadwerkelijk iets oplevert. Vaak zijn dit ontwikkelingen in merkindicatoren, zoals merkbekendheid, -imago en –voorkeur.
  • Inzicht in de sponsorfit: in hoeverre passen het merk en het sponsorobject bij elkaar? We onderzoeken in welke mate men de sponsoring geloofwaardig vindt of waarom een ander merk ook sponsor had kunnen zijn.
  • Inzicht in de resultaten van de sponsoring: zet deze aan tot actie in termen van aankoopintentie, aanbevelingen? Wat zijn de overige effecten van het sponsorship?
  • Inhoudelijke evaluatie en beoordeling van de (sponsor)campagne. Hierdoor kan de sponsoring worden aangescherpt voor optimale effectiviteit.

 

Wat een sponsoring oplevert verschilt per project. Ieder project is verschillend en daarom krijgt elk sponsorvraagstuk een aanpak op maat.

Facebook Twitter LinkedIn