Toegankelijkheid

Skip to main content

Sponsoreffectmeting: Wat zijn de effecten van jouw sponsoring?

Sponsoring is een effectieve manier om naamsbekendheid, groei of enthousiasme voor een merk te realiseren. Omdat de investeringen hierin steeds groter worden, wordt het ook belangrijker om het rendement van sponsoring goed in beeld te krijgen. Dat kan met de Sponsoreffectmeting van Motivaction. Hiermee meten we de effectiviteit van jouw sponsoring, en bieden we je mogelijkheden om deze verder aan te scherpen.

 

Effectieve sponsoring

Met een sponsoreffectmeting brengen wij de effecten van marketing en sponsoring in kaart. Wij laten zien wat het oplevert wanneer je sponsorships aangaat met bijvoorbeeld evenementen of tv-programma’s. Daarnaast adviseren wij je of en hoe de sponsoring verbeterd kan worden voor optimale effectiviteit. Op basis van een gevalideerde onderzoeksopzet beantwoorden wij vragen als:

  • Wat gebeurt er met de bekendheid en waardering van het merk?
  • In hoeverre maken mensen de inhoudelijke koppeling tussen het merk en jouw sponsoractiviteit?
  • Welke impact heeft sponsoring eigenlijk op imago, merkoverweging en aankoopbereidheid?
  • In hoeverre zijn de gevonden effecten toe te schrijven aan de sponsoring?

 

Hoe werkt het in de praktijk?

Om sponsor- en campagne-effecten vast te stellen voeren wij voor de start van de sponsorcampagne een nulmeting uit onder een relevante of representatieve groep Nederlanders. Direct na afloop vindt een effectmeting plaats onder mensen die wel en niet in aanraking zijn gekomen met de campagne. Door de manier waarop wij de steekproef opzetten, meten we zuivere effecten, zodat de resultaten kunnen worden toegeschreven aan de sponsoring. Bij langlopende of continue sponsorships monitoren we de ontwikkeling in de in de merkindicatoren met tussenmetingen.

 

Wat levert het je op?

  • Ondersteuning bij het opstellen van realistische en meetbare sponsordoelstellingen om vast te stellen of de sponsoring daadwerkelijk iets oplevert. Vaak zijn dit ontwikkelingen in merkindicatoren, zoals merkbekendheid, -imago en –voorkeur.
  • Inzicht in de sponsorfit: in hoeverre passen het merk en het sponsorobject bij elkaar? We onderzoeken in welke mate men de sponsoring geloofwaardig vindt of waarom een ander merk ook sponsor had kunnen zijn.
  • Inzicht in de resultaten van de sponsoring: zet deze aan tot actie in termen van aankoopintentie, aanbevelingen? Wat zijn de overige effecten van het sponsorship?
  • Inhoudelijke evaluatie en beoordeling van de (sponsor)campagne. Hierdoor kan de sponsoring worden aangescherpt voor optimale effectiviteit.

 

Wat een sponsoring oplevert verschilt per project. Ieder project is verschillend en daarom krijgt elk sponsorvraagstuk een aanpak op maat.


Vragen?
Jeroen Senster

Email
Functie Principal Research Consultant
Telefoon +31 (0)6 112 909 67


Gerelateerde artikelen
XS5 onderzoekssoftware - Motivaction marktonderzoek

XS-onderzoekssoftware

Jeroen Komen
26 maart 2014
Publieksonderzoek

Optimaliseer jouw aanbod, dienstverlening en marketingcommunciatie met bezoekersonderzoek

Karin Lammers
25 maart 2014
Omnibusonderzoek - snel gericht antwoord op onderzoeksvragen - intro

Omnibusonderzoek: gericht antwoord op dringende onderzoeksvragen

Jeroen Bruin
28 mei 2015
Communication Analytics

Communication Analytics - Effectmeting Media

Lex van Meurs
23 september 2014
Neem contact met ons opCopyright ©2024 Motivaction International B.V. All Rights Reserved

Powered by © Totoweb and Gonta Creative Agency