Toegankelijkheid

Skip to main content

Corporate Image Personderzoek

De media spelen een belangrijke rol bij de beeldvorming van organisaties, hun merken en producten. Hoe journalisten over jouw organisatie berichten hangt af van de feiten, de zakelijke betrekkingen en de persoonlijke ervaringen met jouw organisatie. De wijze waarop en de mate waarin journalisten aandacht besteden aan jouw organisatie in vakbladen, dagbladen, radio, televisie en via online media bepalen mede de realiteit waar jouw onderneming mee te maken heeft.

 

Wat is Corporate Image Personderzoek?

Corporate Image Personderzoek brengt in kaart hoe journalisten tegen jouw organisatie en jouw concurrenten aankijken. Daarnaast geeft dit multiclientonderzoek inzicht in de mate van waardering voor het persbeleid van jouw organisatie in het umfeld. We kijken onder andere naar hoe journalisten de strategie en visie van jouw organisatie beleven en wat hun waardering is voor jouw persberichten en contacten met woordvoerders.


Hoe werkt het in de praktijk?

Bij Corporate Image Personderzoek verzamelen we zowel kwalitatieve als kwantitatieve gegevens. Motivaction houdt diepte-interviews met gespecialiseerde journalisten die regelmatig publiceren over (bedrijven in) jouw branche. Vóór het interview vullen zij een kwantitatieve vragenlijst in, waarin wij een aantal kenmerken van jouw bedrijf meten. De kwalitatieve interviews maken de achterliggende motieven van de kwantitatieve beoordelingen inzichtelijk. Motivaction rapporteert de resultaten tekstueel en grafisch, en verrijkt deze met citaten over jouw organisatie. De resultaten zetten we af tegen andere organisaties in jouw branche, die hiermee als benchmark fungeren.

 

Wat levert het op?

Het Corporate Image Personderzoek laat je zien hoeveel aandacht jouw organisatie van redacties krijgt in vergelijking met concurrenten. Het maakt het imago van jouw organisatie onder journalisten zichtbaar, evenals de sterke en zwakke punten van jouw mediarelaties. Het onderzoek biedt je concrete input om de perscontacten en de beeldvorming onder journalisten aantoonbaar te verbeteren. Elke twee jaar vindt een herhalingsmeting plaats, waardoor je de prestaties van jouw mediarelaties over een langere periode kan monitoren.

 

 

 

Vragen?
Karel Slootman

Email
Functie Managing Partner
Telefoon +31 (0)20 589 83 83

Jeroen Senster

Email
Functie Principal Research Consultant
Telefoon +31 (0)6 112 909 67


Gerelateerde artikelen
Concept- en pretest

Concept- en pretest - Voorspel de werking van jouw campagne

Sander Kluiters
23 februari 2015

Kwalitatief onderzoek

Merel Zuiderduin
17 januari 2019

Gespecialiseerde panels

Maaike Zijderveld
17 augustus 2016
adFlow: kwalitatief reclames concept- en pretesten

adFlow: kwalitatief concept- en pretesten met nog meer gevoel en oog voor detail

Sander Kluiters
21 november 2019
Neem contact met ons opCopyright ©2024 Motivaction International B.V. All Rights Reserved

Powered by © Totoweb and Gonta Creative Agency