Toegankelijkheid

Skip to main content

Airbnb ten spijt: hotels nog steeds favoriete accommodatie van Nederlanders

27 augustus 2018

We gaan met z’n allen steeds vaker op vakantie of gewoon een nachtje weg. Met deze stijgende behoefte aan overnachtingen groeit ook het aantal accommodaties. De media hebben het daardoor vaak over de enorme populariteit van Airbnb. Uit onderzoek van Motivaction blijkt juist dat het good old hotel nog steeds stevig op nummer één staat als meest favoriete type accommodatie. Er worden dan ook steeds meer hotels gebouwd. Maar hoe onderscheid je je als hotel? Waarmee kun je Nederlanders voor je winnen?

 

Hotels zijn populairder

Meer dan de helft van de Nederlanders (53%) heeft in de afgelopen twee jaar een hotel geboekt. Voor een kleine meerderheid (51%) van die groep is een hotel dan ook hun meest favoriete accommodatie. Redenen om voor een hotel te kiezen? Het geeft Nederlanders een meer luxe gevoel dan een Airbnb-accommodatie en de helft van alle Nederlanders (49%) weet niet zeker wat je bij een Airbnb kunt verwachten.

Tegenover de groep die een duidelijke voorkeur heeft voor een hotel staat dat slechts 12% van de Nederlanders in de afgelopen twee jaar een Airbnb boekten en maar 5% Airbnb als meest favoriete accommodatie heeft. De generatieverschillen zijn klein: zowel millennials (50%) als oudere generaties (53%) kiezen liever voor een hotel. Slechts 9% van de millennials geeft aan Airbnb als voorkeur te hebben. Dit zijn vooral hoogopgeleiden uit de grote steden. Oudere generaties zijn minder dol op de marktplaats voor woningen en maar 3% geeft aan dat hij of zij het liefst op deze manier een overnachting boekt.

 

De hotellounge en duurzaamheid als pluspunt

Waarom kiezen mensen voor een hotel? De belangrijkste motivatie (44%) voor Nederlanders is een gereduceerd tarief bij een langer verblijf. Ook een snelle wifi-verbinding wekt de interesse voor een hotel van Nederlanders in het algemeen (36%) en van millennials (43%) in het bijzonder.

Om Airbnb-liefhebbers naar een hotel te krijgen moet je ze de juiste dingen bieden. Een app waarmee alle communicatie met het hotel geregeld kan worden is interessant voor bijna een kwart (24%) van alle Nederlanders die een Airbnb hebben geboekt en kan ze overhalen om toch voor dat hotel te kiezen. Daarnaast is de Airbnb-boekende groep ook te porren voor een hotelbezoek door een mooie hotellobby met drankjes en en plek om te werken (23%) en door een duurzaam hotelbeleid (19%).

 

Over dit onderzoek

Voor het online onderzoek is gebruikgemaakt van het StemPunt-panel van Motivaction met meer dan 60.000 leden. De netto steekproef is N=1.140, waarbij de doelgroep represenatief is voor de Nederlandse bevolking van 15 tot en met 70 jaar. Het veldwerk is uitgevoerd van 16-07-2018 t/m 19-07-2018.


Vragen?
Daan Damen

Email d.damen@motivaction.nl
Functie Research Consultant
Telefoon +31 (0)20 589 83 83

Maartje Rooker

Email m.rooker@motivaction.nl
Functie Senior Research Consultant
Telefoon +31 (0)20 589 82 82


Gerelateerde artikelen

Onze online mogelijkheden voor kwalitatief onderzoek

Margré Nijkamp
14 mei 2020

De baas vindt dat we ons best wat sneller ziek mogen melden

Kevin Hengstz
04 april 2018

Medewerkers spenderen budget liever aan sport, beweging en ontspanning dan aan coaching

Ester Koot
06 mei 2019

Van researcher commerciële dienstverlening naar duurzaamheidsexpert

Lieke van Duist
26 augustus 2019
Neem contact met ons opCopyright ©2023 Motivaction International. All Rights Reserved