Toegankelijkheid

Skip to main content

Niet eerder had Nederland zo weinig zin in een WK

14 november 2022

Kort voor aanvang van het WK voetbal in Qatar is niet meer dan een derde van de Nederlanders geïnteresseerd in dit toernooi. Weliswaar liep de belangstelling voor WK's de afgelopen decennia al gestaag terug, maar niet eerder lag ze op zo’n laag niveau. Het is zelfs een halvering vergeleken met dertig jaar geleden.

De door de FIFA aangewezen locatie voor het toernooi en de gecorrumpeerde toewijzingsprocedure die daaraan vooraf ging, is de katalysator voor de bestaande onvrede over de voetbalwereld. Het verdeelt tegelijkertijd voetbalminnend Nederland. Een kwart verwacht wél onbevangen te kunnen kijken, maar bij een derde lijdt het kijkplezier onder de voorgeschiedenis van dit WK. Wat die Nederlandse fans dan wel bindt? Qatar had nooit het organiserende land mogen worden.   

 

Interesse in WK's daalt al decennia lang

Een derde van de Nederlanders (34%) is kort voor aanvang geïnteresseerd in het evenement in Qatar. Niet eerder lag de belangstelling voor een WK zo laag. Begin jaren negentig liep maar liefst twee derde van de bevolking warm voor de toernooien in Italië (67%) en in de VS (64%). Voor het vorige WK waarvoor Oranje zich kwalificeerde, Brazilië 2014, toonde 47% belangstelling. Nu dus 34%, een halvering in ruim dertig jaar tijd.

Ruurd Hielkema, senior research consultant bij Motivaction: "De verkozen locatie is dus niet alleen debet aan de tanende interesse, want die trend bestond al. Het toernooi in Qatar is wel de symbolisering van een rotte, door geld gedomineerde voetbalwereld waar veel gewone voetballiefhebbers in Nederland zich niet meer mee willen of kunnen identificeren”.

 

Een duidelijk ‘nee’ tegen Qatar

Niet meer dan 5% van de Nederlanders is positief over het feit dat dit WK in Qatar wordt gehouden, terwijl 60% daarover ronduit negatief is. Dit overduidelijke oordeel leidt niet tot een volledige  afwijzing van het toernooi, eerder tot tweespalt. En tot een bescheiden boycot: één op de zeven Nederlanders (14%) gaat bewust niet naar de wedstrijden kijken, waar zij dat normaal gesproken wel zouden doen.

 

Het WK verdeelt Nederlandse voetballiefhebbers

Ruim een kwart van de Nederlanders (28%) verwacht het toernooi minder aandachtig te gaan volgen dan eerdere WK’s. Voor een derde (32%) heeft de mensenrechtensituatie in de oliestaat een negatieve invloed op hun kijkplezier. Maar er is ook een ander kamp. Eveneens een kwart (26%) zegt ongeacht de mensenrechtensituatie onbevangen naar het toernooi te zullen kijken, terwijl een derde (35%) het WK met evenveel aandacht zal volgen als andere grote voetbaltoernooien.

Ruurd Hielkema: "Die polarisatie kon er in Nederland ook nog wel bij. De voetbalfan zit in een spagaat. De weerzin tegen de locatie en de manier waarop de keuze daarvoor tot stand kwam, botst met de liefde voor het spelletje en de hoop dat Oranje de nationale eer hoog houdt. Ronduit en zonder voorbehoud fan zijn voelt momenteel zeer ongemakkelijk”.    

 

Meer eensgezindheid over het (niet) bezoeken van Qatar

Ruim de helft van de Nederlanders (53%) vindt dat geen politici uit Den Haag naar Qatar zouden moeten afreizen. Iets groter nog (57%) is de groep die stelt dat leden van het Koninklijk Huis thuis moeten blijven. In beide gevallen heeft een kleine minderheid van 12% geen bezwaar. Interessant is hier de vergelijking met het EK 2012. Destijds was ook het nodige te doen over de schending van de mensenrechten in Oekraïne, medeorganisator van het toernooi. Ook toen vond iets meer dan de helft van de Nederlanders dat politici (53%) en leden van het Koninklijk Huis (52%) hun gezicht daar niet moesten laten zien.

 

Geen zin in commercie

De animo om mee te doen aan een Oranje inhaakactie is gering. Het echec van Jumbo’s Oranje Hoofdspencer heeft daar ook niet bij geholpen. 6% van de Nederlanders heeft tot op heden meegedaan aan een inhaker. Gezien het geringe aantal acties, of in elk geval de geringe zichtbaarheid ervan, lijkt dit nog veel. Dat het bedrijfsleven het WK massaal mijdt, komt overeen met de voorkeur van de consument: slechts één op de tien Nederlanders (12%) is positief over het adverteren rondom het WK door Nederlandse bedrijven. Lees hier waarom het wK in Qatar niet populair is onder Nederlanders. 

 

Over het onderzoek

Het online veldwerk voor dit onderzoek werd uitgevoerd van 27 oktober tot en met 3 november 2022 onder een landelijk representatieve steekproef van 1.027 Nederlanders tussen 18 en 80 jaar uit het StemPunt-panel van Motivaction. De resultaten zijn representatief op basis van opleiding, leeftijd, geslacht, regio, waardeoriëntatie en interacties hiertussen. Motivaction is een onafhankelijk onderzoeksbureau, lid van de MOA en maakt deel uit van de Research Keurmerkgroep.


Vragen?
Ruurd Hielkema

Ruurd Hielkema studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, was medeoprichter van Trendbox, voorzitter van de Research Keurmerkgroep en bestuurslid van SIRE.


Email
Functie Senior Research Consultant
Telefoon +31 (0)20 589 82 25Gerelateerde artikelen

Flexibele werktijden zijn na salaris het belangrijkst

Jeroen Senster
11 januari 2022

Black Friday 2018 wordt een gekkenhuis

Ruurd Hielkema
22 november 2018

Een krappe arbeidsmarkt? Richt jouw HR-strategie op een kleinere doelgroep

Ester Koot
30 oktober 2019

Meerderheid Nederlanders tevreden over werk

Ester Koot
11 juli 2019
Neem contact met ons opCopyright ©2024 Motivaction International B.V. All Rights Reserved

Powered by © Totoweb and Gonta Creative Agency