Toegankelijkheid

Skip to main content

Techniek is overal

15 november 2019

Techniek zit in alles: in de samenleving, in jezelf en in de toekomst. Hoe laten we alle jongeren dat inzien? En belangrijker: hoe enthousiasmeren we hen voor techniek? Met deze vraag in het achterhoofd zet Platform Talent voor Technologie zich in om alle jongeren in het onderwijs hun talenten voor technologie en ict te laten ontdekken. Want om de razendsnelle digitalisering en innovaties bij te benen, is het van groot belang dat meer jongeren een technische opleidings- en beroepskeuze maken. Iedereen krijgt namelijk vroeg of laat te maken met technologie.

 

Verschillende Bèta&Tech-types

Wat zijn de waarden van jongeren ten opzichte van technologie? Wat drijft en motiveert hen om juist wel of niet voor techniek te kiezen? In 2007 stelde de voorloper van Platform Talent voor Technologie deze vragen al aan Motivaction.

Een complexe case, want jongeren denken natuurlijk heel verschillend over techniek. En veranderen hun mening vaak van dag tot dag. Om toch een antwoord op deze belangrijke vragen te kunnen formuleren, hebben we destijds in samenwerking met YoungWorks een segmentatieonderzoek uitgevoerd en het BètaMentality-model ontwikkeld. Na de lancering in 2007 kreeg het model nog een update in 2011. Hieruit kwamen vier bètatypes naar voren die sterk verschillen in hun houding ten aanzien van techniek en dus ook op een andere manier geïnteresseerd kunnen worden.

 

Nieuwe tijdgeest, nieuwe techniek-drive

Niets veranderlijker dan jongeren én techniek. De tijdsgeest is compleet veranderd sinds 2007: digitale en technologische innovaties volgen elkaar in rap tempo op en hebben daarmee ook impact op de leefwereld van jongeren. Denk bijvoorbeeld aan de smartphone, diverse apps en games, het digibord, drones en Ipads. Dus werden we in 2019 opnieuw benaderd om de vraag: ‘hoe enthousiasmeer je jongeren voor bètatechniek?’ te beantwoorden onder een nog jongere doelgroep (9 t/m 17 jaar). Het model is volledig vernieuwd en getransformeerd in het Bèta&TechMentality-model met 5 bètatypes en hun bijbehorende triggers: 

 1. De Vernieuwer: laat me ervaren welke vernieuwingen ik kan realiseren om mijn omgeving trots te maken.
 2. De Maatschappelijke Toepasser: laat me ontdekken hoe ik zelf techniek kan toepassen in het leven van mensen.
 3. De Doener: laat me zelf aan de slag gaan met techniek en ontdekken dat het leuk is om daarmee bezig te zijn.
 4. De Ontdekker: laat mij ontdekken welke technische richtingen er zijn en wat mijn talent daarbinnen is.
 5. De Creatieve Maker: daag me uit om met de beste oplossing te komen voor een technische vraag.

De meest opvallende verschillen tussen jongeren in 2011 vs. 2019:

 • Toegenomen interesse in techniek onder jongeren – vooral bij meisjes
 • Jongeren hebben een sterkere voorkeur gekregen voor de praktijk ten opzichte van theorie.
 • Techniek op school kan nog leuker. Het is al praktijkgerichter geworden, maar jongeren hebben nog hogere verwachtingen van het techniekonderwijs.
 • In het algemeen hebben jongeren een grotere intrinsieke motivatie om zich in te zetten voor de samenleving en is financiële waardering belangrijker geworden.

 

Aansluiten bij technische beleefwereld jongeren

We weten dat jongeren tot 25 jaar nog veranderlijk zijn wat betreft hun drijfveren, normen en waarden. Toch blijken ze al op jonge leeftijd erg gevat in het kader van technologie. Hun belevingswereld is zeer uiteenlopend en ze hebben duidelijke voorkeuren, bleek al uit het kwalitatieve vooronderzoek van YoungWorks.

Quotes uit kwali-onderzoek van YoungWorks: “Het lijkt mij goed als er meer gastlessen zijn op onze school over techniek. Dan kan zo iemand bijvoorbeeld eerst laten zien wat je allemaal kunt als je kiest voor techniek. En daarna willen we ook iets doen.” (Meisje, 14 jaar, vmbo)

“Ik zou wel games willen ontwerpen, want dan kun je dingen maken die je in de echte wereld niet kunt maken.” (Meisje, 11 jaar)

Motivaction heeft vervolgens 1.472 kinderen en jongeren ondervraagd. De formulering van de vragen vergt inleving in de beleefwereld van jongeren. Want in hoeverre is een 9-jarige überhaupt bekend met techniek? En ook nuance in de naamgever van de persona’s was tijdens de ontwikkeling van de vijf Bètatypes heel belangrijk. Wordt het praktische bèta’s of Tech-doeners? Praktisch wordt wellicht te veel geassocieerd met het met ‘handen werken’ en tech legt het accent te eenzijdig op ‘maken’. Dat was niet hoe we ‘De Doeners’ een plek in het model wilden geven. De connotatie is erg belangrijk voor de beeldvorming en het handelingsperspectief dat daaruit voortvloeit. Die moet passen bij de beleefwereld van jongeren.

 

Model in de praktijk

Met behulp van het model kijken docenten met een andere bril naar hun leerlingen. Niet als één doelgroep, maar vanuit nuance: welke subdoelgroepen zijn er? Hoe verschillen jongeren van elkaar? En wat is er nodig om verschillende typen jongeren te inspireren? Er zijn meerdere toepassingsgebieden:

 • Onderwijs: hoe zorg je ervoor dat je het onderwijs zo inricht dat het inspirerend is voor een brede groep jongeren?
 • Loopbaanoriëntatie en begeleiding: hoe lichten we jongeren goed voor over de mogelijkheden van technische richtingen?
 • Waar kun je bij de werving op letten, zodat een grotere groep wordt aangetrokken door je communicatie?

Zie het whitepaper voor een uitgebreid handelingsperspectief.

Wil je meer weten over het onderzoek? Neem dan contact op.


Vragen?
Martin Muller

Email
Functie Senior Methodoloog
Telefoon +31 (0)20 589 83 83


Gerelateerde artikelen

Amsterdammers willen meer groen, maar de hoeveelheid groen per inwoner neemt nog steeds af

André Kamphuis
06 februari 2024

De kracht van harde data en zachte mensenkennis 

Karel Slootman
19 september 2023

ACM: vraag door als bedrijf beweert duurzaam te bezorgen

Bram van der Lelij
11 september 2023

Coronacrisis zorgt voor verbinding binnen bedrijven

Rob Doornbos
28 april 2020
Neem contact met ons opCopyright ©2024 Motivaction International B.V. All Rights Reserved

Powered by © Totoweb and Gonta Creative Agency