Van gutfeeling naar nieuw concept voor de professional van nu

Achtergrond

Het FD heeft op 10 september een compleet vernieuwde krant gelanceerd. Het is geen restyling van de krant, maar een compleet nieuw concept. In 2013 introduceerde FD Mediagroep de Berliner met de verwachting dat het misschien wel de laatste vernieuwing in print zou kunnen zijn. Vanuit een gutfeeling ontstond echter het idee om een nieuw concept te ontwikkelen dat nog beter aansluit op de wensen en behoeften van de professional van nu. FD Mediagroep heeft Motivaction ingeschakeld om in co-creatie met de lezer een nieuwe krant te ontwikkelen. Lezers en potentiële lezers zijn op verschillende momenten in het design proces betrokken.

Aanpak

Stap 1: insights verzamelen

Voor de ontwikkeling van een succesvol concept is het van essentieel belang inzicht te hebben in de gewoontes en dieperliggende wensen en behoeften van de doelgroep. Met behulp van onze succesvolle e-Safari methode zijn we een week lang online in gesprek gegaan met de lezers en potentiële lezers en hebben we in kaart gebracht hoe de (potentiële) FD-lezer media consumeert, welke rol het FD daarin speelt, welke drijfveren en behoeften hierachter liggen en welke pains, gains en (latente) wensen en behoeften er zijn.

Resultaat: 6 concrete en vernieuwende insights als uitgangspunt voor conceptontwikkeling.

 

Stap 2: co-creatie met lezers  

In co-creatie met lezers zijn medewerkers van het FD (redactie, marketing, vormgeving) onder begeleiding van Motivaction aan de slag gegaan met de verkregen insights. Deze vormden het uitgangspunt voor het ontwikkelen van nieuwe concepten voor de doordeweekse krant, FD Weekend en FD Persoonlijk.

Resultaat: 3 uitgewerkte concepten volgens het format inzicht – belofte – bewijs.

 

Stap 3: kwantitatieve concept check

Om de concepten te toetsen heeft Motivaction een concept-check uitgevoerd onder een representatieve steekproef van huidige en potentiële lezers.

Resultaat: harde cijfers over de aantrekkelijkheid en potentie van de concepten en input voor verdere aanscherping. Groen licht voor de verdere ontwikkeling. 

 

Stap 4: puntjes op de i

Nadat het FD in een aantal focusgroepen het prototype had getest, is nog een co-creatiesessie georganiseerd om een aantal punten aan te scherpen en vanuit de doelgroep input te krijgen voor de verdere optimalisatie. 

Resultaat: input om de puntjes op de i te zetten

 

Het nieuwe FD is op 10 september 2018 gelanceerd:


“Motivaction heeft ons op uitstekende wijze geholpen met waardevolle insights die ons concrete aanknopingspunten hebben geboden om de wisselwerking tussen print en online te vernieuwen en daarmee een toonaangevende speler te blijven voor de informatievoorziening van ondernemend Nederland.”

- Jan Bonjer,  hoofdredacteur FD


Meer weten? Neem direct contact op met onze onderzoekers:

Henriët Hensen

+31 (0)20 589 82 89

Andere interessante cases:

De optimalisatie van fietssport.nl – kwalitatief onderzoek voor de NTFU

De online community e-Safari voor Kenniscentrum Sport

ESOMAR02.jpg LidVanMOA.png ESOMAR02.jpg GLOBALNR02.jpg

  ISO14001.png  ISO20252.png  ISO26362.png