e-Safari: rijke en diepgaande inzichten via een tijdelijke online community

“Als Grolsch willen we onze consumenten steeds beter begrijpen, dus ook hun gedrag in de horeca. Dankzij het e-Safari-onderzoek kunnen we meer en beter vanuit echte insights handelen. We zijn virtueel in de huid van deze personen gekropen en hebben door hun ogen gezien wat effectief en relevant is. Dit heeft ertoe geleid dat onze verkoop ondersteunende materialen en diensten verder geoptimaliseerd zijn.”
Aneta Huizing, Consumer & Market Insight manager Grolsch

"What people say, what people do, and what they say they do are entirely different things"

- Margaret Mead

 

Kruip via online onderzoek in de huid van consumenten

Soms zou je als marketeer een vlieg op de muur willen zijn bij consumenten thuis om te zien wat hun gewoontes zijn en hoe zij met bepaalde producten en diensten omgaan. Of je zou ze gedurende een bepaalde periode willen volgen.

 

In touch met de doelgroep via een e-Safari

Met kwalitatief online onderzoek is het mogelijk consumenten in hun eigen omgeving te observeren, zonder dat zij zich geremd voelen door een onderzoeker. Met e-safari’s ben je in staat om:

 

Hoe werkt het in de praktijk?

Een vooraf geselecteerde groep respondenten krijgt online opdrachten die zij - in en out of home - mobiel en op een desktop kunnen uitvoeren. De opdrachten zijn individueel maar we kunnen deelnemers ook met elkaar laten discussiëren of op elkaars ideeën laten reageren. Daarnaast passen wij verschillende projectieve en associatieve technieken toe en onderzoekers én respondenten hebben de mogelijkheid om foto’s en video’s bij de vragen en antwoorden toe te voegen. De duur van het project en de opzet van de opdrachten stemmen wij volledig af op jouw vraagstuk.

 

Wij maken gebruik van een online omgeving waarin elke respondent een eigen pagina heeft. Daarnaast is er een dashboard voor de onderzoeker, waarin ook jij als opdrachtgever mee kunt kijken. Je volgt dan gedurende het project live welke antwoorden respondenten geven en welke filmpjes en foto’s zij uploaden. Het veldwerk wordt gemodereerd door kwalitatieve onderzoekers. Wij houden de deelnemers actief en betrokken, en stellen aanvullende vragen ter verdieping.

 

Wat levert online onderzoek je op?

  • Consumenten rapporteren hun gedrag op het moment dat het speelt en zijn dus niet afhankelijk van het geheugen. Je beschikt over verrassende nieuwe inzichten in al dan niet onbewuste gedragingen.
  • Een visueel ingestoken rapportage met praktisch inzetbare adviezen voor jouw organisatie.

 

Facebook Twitter LinkedIn