Toegankelijkheid

Skip to main content

Optimaliseer jouw aanbod, dienstverlening en marketingcommunciatie met bezoekersonderzoek

Met bezoekersonderzoek, ook wel publieksonderzoek, krijg je inzicht in het profiel en de ervaringen van bezoekers van jouw museum, theater, attractie of evenement. Jij kunt jouw aanbod, dienstverlening, marketing en communicatie-uitingen optimaal afstemmen op jouw bezoekers wanneer je precies weet waarom welke doelgroepen op jouw aanbod afkomen en wat hun ervaring is. 

 

Met welke onderzoeksvragen kun je bij ons terecht?

De onderzoeksvraag kan heel breed of heel specifiek zijn. Zo kun je kiezen tussen continu monitoren van de bezoekervaringen, of een specifiek onderdeel onderzoeken. Met bezoekersonderzoek krijg je antwoord op vragen als:

  • Wat is het profiel van jouw bezoekers? 
  • Voelen mensen met verschillende achtergronden zich thuis bij jou?
  • Wat maakt dat deze mensen naar jou toe komen? Wat is hun bezoekreden?
  • Wat maakt echt indruk op de bezoeker? En wat moet beter? 
  • Zijn jouw bezoekers een ambassadeur van ons, raden ze jou aan?
  • Wat zien bezoekers terug van de inzet van marketing- en communicatiemiddelen?

 

Wij bieden maatwerkoplossingen

Om optimaal aan te sluiten bij de unieke situatie en onderzoeksvraag van jouw museum, theater, attractie of evenement bieden wij maatwerkoplossingen. Bij ieder vraagstuk bepalen wij samen met jou welke methode het beste aansluit bij jouw wens. Wij bieden kwalitatief onderzoek voor diepgaande inzichten en concrete verbeterpunten. Of kwantitatief onderzoek voor een cijfermatige onderbouwing en een vinger aan de pols.  Een combinatie van beide onderzoeksmethoden is uiteraard ook mogelijk. 


De exacte onderzoeksopzet bepalen we in samenspraak. Wij bieden verschillende mogelijkheden om het veldwerk te realiseren en de onderzoeksuitkomsten terug te koppelen. Zo kun je kiezen uit een maandelijkse factsheet, live dashboard, beknopte of uitgebreide rapportage. 

 

Wij bieden inzicht in jouw doelgroepen

Wij adviseren om niet alleen naar de totaalcijfers te kijken, maar juist de verdieping op te zoeken door verschillende typen bezoekers te onderscheiden. Door ons te richten op de wensen en ervaringen van verschillende typen bezoekers halen wij meer handvatten voor verbetering naar boven en kunnen wij beter inzicht geven in hoe jij jouw bezoekers gericht aan kunt spreken en kunt bereiken. Zo biedt ons waarden- en leefstijlmodel Mentality en de daarop gebaseerde Vrijetijdsprofielen specifieke kennis per leefstijl en hun vrijetijdsvoorkeuren   

 

Onze onderzoekers en adviseurs van het team Cultuur en Vrije tijd gaan graag met jou in gesprek over de beste aanpak van bezoekersonderzoek voor jouw organisatie.

 


Vragen?
Karin Lammers

Email k.lammers@motivaction.nl
Functie Senior Research Consultant
Telefoon +31 (0)20 589 82 30


Gerelateerde artikelen
M-Science onderzoek voor universiteiten en kennisinstituten

M-Science: hoogstaand onderzoek voor universiteiten en kennisinstituten

Pieter Paul Verheggen
23 maart 2016
Publieksonderzoek

Optimaliseer jouw aanbod, dienstverlening en marketingcommunciatie met bezoekersonderzoek

Karin Lammers
25 maart 2014
segmentatieonderzoek

Segmentatieonderzoek

Martin Muller
25 maart 2014
Motivaction onderzoekcommunity

M-Talk Community

Margré Nijkamp
12 augustus 2015
Neem contact met ons opCopyright ©2023 Motivaction International. All Rights Reserved

Powered by Totoweb