Toegankelijkheid

Skip to main content

Wonen en Vastgoed

Motivaction onderscheidt zich van andere bureaus door onze aandacht voor de drijfveren van mensen. Deze zijn bepalend voor de keuzes die zij maken in het leven. Het team Wonen en Vastgoed kijkt dan ook altijd breder dan naar de woonwensen of het winkelgedrag van mensen. Alleen door naast leeftijd, geslacht en inkomen ook aandacht te besteden aan wat mensen belangrijk vinden in hun leven is te voorspellen welke keuzes zij gaan maken.


Door kennis van concrete wensen te verbinden met de waarden die aan deze wensen ten grondslag liggen is Motivaction in staat om diepgaand inzicht te bieden in wat jouw doelgroep beweegt en kunnen wij adviseren hoe je optimaal kunt inspelen op hun behoeften.

 

stel_loopt_door_nieuwbouwwijk_groot.png


Doelgroepbepaling: succesvol zijn door te kiezen

Iedereen aanspreken met één concept kan niet: keuzes maken is noodzakelijk. Immers: wat voor de één een perfecte plek is, is voor de ander absoluut geen optie. Doelgroepbepaling is voor ons dan ook een belangrijke uitdaging:
•    Voor welke doelgroep is een wijk, een nieuwbouwlocatie of een innovatief woonconcept aantrekkelijk?
•    Hoe kan je in het ontwerp van wijk en woning maximaal tegemoetkomen aan hun wensen en daarmee jouw marktpositie verbeteren?
•    Welke communicatiemiddelen kan je inzetten om de doelgroep te bereiken?
•    En op de lange termijn: welke nieuwe doelgroepen zijn richting 2030 van belang op de regionale woningmarkt?
•    Welke doelgroepen zijn er te onderscheiden binnen starters en senioren en wat zijn hun wensen?

Het Mentality-model is bij doelgroepbepaling een belangrijke tool: uit ons trendonderzoek blijkt een sterk verband te bestaan tussen hoe mensen in het leven staan en wat hun woonwensen zijn.

 

Wonen en Vastgoed: specialisten met een brede blik

Ons team bestaat uit ervaren specialisten op het gebied van onderzoek naar wonen en vastgoed. Wij weten wat er speelt in de sector en kunnen daardoor onze onderzoeksresultaten snel vertalen in concreet advies. Wij combineren kennis van langetermijntrends op het gebied van wonen, winkelen en de samenleving als geheel met specifieke inzichten in de context van een regio, wijk of (her)ontwikkelingslocatie. Hierdoor kunnen wij de kansen die een plek biedt snel inzichtelijk maken. Onze opdrachtgevers zijn met name ontwikkelaars, corporaties, beleggers, gemeenten en regionale overheden.

 
 

Vragen?
Marco Sodderland

Email
Functie Senior Research Consultant
Telefoon +31 (0)20 589 82 59


Gerelateerde artikelen
Marktonderzoek onderwijs

Wetenschap

Jeroen Bruin
Marktonderzoek retail

Retail

Ruurd Hielkema
Marktonderzoek non-profit en goede doelen

Goede doelen

Bram van der Lelij
Marktonderzoek energie

Energie

Gerard van der Werf
Neem contact met ons opCopyright ©2024 Motivaction International B.V. All Rights Reserved

Powered by © Totoweb and Gonta Creative Agency