Vervoer en Mobiliteit

“Motivaction onderscheidt zich positief in senioriteit, dat merk je in de adviserende rol en de onderbouwing van conclusies en aanbevelingen.”
Lisa Eijkens, Senior Productmarketeer NS International

Oplossingen voor distributie en mobiliteit

Nederland is een grote speler in de wereldwijde distributie van goederen en de vervoersstromen die daarbij horen. Maar Nederland is klein, druk en dichtbevolkt. Daarom zijn logistieke maatwerkoplossingen voor transport en mobiliteit een vereiste.

 

Veranderingsprocessen in de transsportsector

De transportsector heeft te maken met veel en soms tegenstrijdige belangen zoals economische groei, efficiency, hinder en duurzaamheid. Toenemende concurrentie dwingt de sector om scherp op de kosten te letten. Tegelijkertijd is de permanente aandacht voor duurzaamheid een grote uitdaging: zuinig omgaan met dure ‘traditionele’ brandstoffen en het zo snel als mogelijk inzetten van alternatieve, schone brandstoffen én vervoermiddelen.

 

Drijfveren en mobiliteitsstromen

Veranderingen vormgeven is lastig zonder een grondige kennis van de mentale kaart van Nederland. Met andere woorden: er is inzicht nodig in de drijfveren en keuzepatronen van mensen én organisaties. De sociale kant van distributie en mobiliteitsstromen neemt dan ook een centrale plaats in bij onderzoeken. 

 

Onderzoek en advies-op-maat

De inrichting van het distributie- en vervoersnetwerk moet aansluiten bij wat mensen willen (waar mensen klaar voor zijn). Wij hebben veel onderzoekservaring, en kennis van vraagstukken over luchtvaart, openbaar vervoer, automobiliteit en belangenorganisaties. 

Wij leveren feiten en advies-op-maat voor:

  • Communicatie
  • Reizigerssegmentatie
  • Scenario-ontwikkeling
  • Hinderbeleving
  • Strategische verkenningen

 

Trein, auto of…?

De vervoerskeuze hangt samen met de drijfveren van mensen.

Je krijgt antwoord op vragen als:

  • Hoe stimuleer je doelgroepen om met specifieke vervoersmiddelen te reizen?
  • Welke typen reizigers zijn er, en welke groepen nemen toe?
  • Welke rol speelt privacy, bijvoorbeeld bij de OV-chipkaart en bij rekeningrijden?

 

 

Facebook Twitter LinkedIn