Toegankelijkheid

Skip to main content

Financiële dienstverlening

Uitdagingen in post-crisisperiode voor financiële dienstverleners:

 

Tijd voor nieuwe paradigma’s

De eerste tekenen dat we als samenleving uit de crisis kruipen zijn merkbaar. Een crisis die financiële en mentale sporen heeft achtergelaten die de komende jaren zullen gaan bepalen. Voor financiële dienstverleners liggen er nieuwe kansen als zij het lef hebben afscheid te nemen van niet langer functionerende waarden en paradigma’s en gaan kijken naar wat de samenleving echt verlangt en verwacht.


Deuk in vertrouwen betekent reputatieschade

Naarmate de kredietcrisis steeds verder om zich heen greep, nam in de samenleving het ongenoegen toe over de vermeende rol die het bankwezen speelde bij het ontstaan ervan. Door overheidsingrijpen zijn verschillende banken genationaliseerd, failliet gegaan of overgenomen. Ook verzekeraars en pensioenfondsen zijn in zwaar weer terechtgekomen. Het vertrouwen in de sector en de spelers heeft een enorme deuk gekregen en die vertaalt  zich in reputatieschade.

 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De mentaliteit en het gedrag van de Nederlandse bevolking zijn zodanig veranderd dat de producten en dienstverlening om een duidelijke herziening vragen. Zo staat het pensioenstelsel dat gebaseerd is op de solidariteit die zijn intrede deed in de wederopbouwjaren na de tweede wereldoorlog voor de uitdaging zichzelf opnieuw uit te vinden om aan te sluiten bij de waarden en leefstijl van de jaren na de kredietcrisis.


Gaat Google Bank er met de winst vandoor?

Op diverse fronten en manieren springen (deels nieuwe) partijen in de wereld met meer op het individu gerichte dienstverlening. Wie van hen zullen hierin succesvol zijn en wie niet? Partijen die dichtbij de markt staan, hebben grote voorsprong.


Het belang van trendonderzoek

Motivaction kent de financiële sector en de consument door en door. Wij staan onze klanten bij in het opnieuw definiëren van hun relatie met de markt. Dit doen we deels op basis van onze trendonderzoeken die ons inzicht geven in het heersende mentale klimaat.


Insights en propositie-ontwikkeling aan de hand van ConceptFactory

In de financiële dienstverlening is het van cruciaal belang de wensen, drijfveren en behoeftes van de markt goed te kennen en doorgronden. ‘Mooie praatjes’, complexe, ondoorzichtige producten, proposities die door de propositiemanagers intern ontwikkeld zijn, hebben weinig kans van slagen en doen de reputatie van het merk en de sector niet goed. Consumententaal, helderheid, begrijpelijkheid en op insights gebaseerde proposities daarentegen dragen wel bij aan vertrouwen en marktverbreding. Meer informatie over ConceptFactory vind je hier.

De consument centraal door het ontwikkelen van persona’s

Met ons segmentatie-onderzoek brengen we klantgroepen in kaart die onderling gelijke drijfveren delen met betrekking tot bepaalde financiële behoeftes. Door deze klantgroepen toe te wijzen aan persona’s dragen wij bij aan het creëren van intern draagvlak binnen de bedrijven en organisaties in de klantbediening. Insight gedreven onderzoek helpt bij het ontwikkelen van relevante op de doelgroep afgestemde proposities.


Reputatie-onderzoek

Motivaction heeft SRI (Stakeholder Reputation Insights) ontwikkeld om 360 graden feedback over jouw merk te verkrijgen van een diversiteit van voor jou relevante stakeholdergroepen. Vinger aan de pols te houden hoe jouw reputatie zich verhoudt tot die van jouw belangrijkste benchmarks. Zicht te krijgen op de knoppen waar je aan kunt draaien om aan jouw gewenste reputatie te werken.

 

Herstel van vertrouwen in de financiële sector

De financiële sector staat onder druk. Met de kredietcrisis en de daarop volgende economische crisis heeft het vertrouwen in de sector een aanzienlijke deuk opgelopen. Het herstel van het vertrouwen van de consument en het behouden en opbouwen van sterke en vertrouwde merken vormen belangrijke uitdagingen voor banken, verzekeraars en pensioenfondsen. Ook fusies en overnames in de sector plaatsen marketeers, strategen en HR-managers voor nieuwe uitdagingen. Hoe kun je met een hernieuwde en relevante boodschap klanten binden en werven? Hoe behoud en verwerf je draagvlak, ook intern in de organisatie? In hoeverre ben je in staat om in te spelen op de 'back to basic''-behoefte van consumenten en de vraag naar transparantie?

 

Belang onderzoek naar financiële dienstverlening

Motivaction kent de financiële consument en -sector door en door. Wij staan onze klanten bij in het (opnieuw) definiëren van hun relatie met consumenten, op basis van onderzoek naar imago, keuzeprocessen en drijfveren van klanten. Met ons arbeidsmarktonderzoek bieden wij input voor het behouden en verwerven van personeel en het intern verankeren en formuleren van kernwaarden van de organisatie. Daarnaast zijn wij expert op het gebied van onderzoek naar draagvlak en solidariteit en beschikken wij over een omvangrijk netwerk voor kennisuitwisseling en stakeholders- en imago-onderzoek.

 

Meer weten over pensioenonderzoeken zoals risicobereidheid en pensioencommunicatie? Bekijk dan onze website van Pensioen Intelligence Partners.

 

Lees ook het artikel 'Meer inzicht in risicohouding kan leiden tot wijziging beleggingsbeleid' van Het Financieele Dagblad.


Vragen?
Irene Zondervan

Email
Functie Senior Strategy Consultant
Telefoon +31 (0)20 589 83 83


Gerelateerde artikelen
Marktonderzoek industrie

Industrie

Karel Slootman
Marktonderzoek publieke sector

Publieke sector

Bram van der Lelij
Marktonderzoek non-profit en goede doelen

Goede doelen

Bram van der Lelij
Durables marktonderzoek

Durables – duurzame consumentenproducten

Sanne Bovendeert
Neem contact met ons opCopyright ©2024 Motivaction International B.V. All Rights Reserved

Powered by © Totoweb and Gonta Creative Agency