Toegankelijkheid

Skip to main content

Telecom, Media en Technologie

Digitalisering brengt Telecom, Media en Technologie dichter bij elkaar

In de afgelopen 35-40 jaar zijn deze verbindingen in hoog tempo gedigitaliseerd. Vanaf eind jaren tachtig startte de eerste digitalisatiegolf: het verbinden van computers aan het world wide web. Iets wat inmiddels gemeengoed is in Nederland. Een wereld zonder internet thuis is al haast niet denkbaar meer.

 

Begin deze eeuw kwam de tweede digitalisatiegolf: het mobiel verbinden van mensen met elkaar en met het internet. Met de komst van smartphones zien we een verschuiving van voice naar data.

 

In de afgelopen jaren zijn de contouren van de derde digitalisatiegolf steeds zichtbaarder; de netwerkverbinding van mensen en apparaten (en apparaten met elkaar). Onderzoeksbureau Gartner schat in dat in 2020 niet minder dan 25 miljard apparaten op het IoT aangesloten zullen zijn.

 

De werelden van Telecom, Media en Technologie veranderen en krijgen onderling steeds meer raakvlakken. Daar waar er in een recent verleden nog strikte scheidingen waren tussen infrastructuur, content en hardware, is het anno 2016 ondenkbaar om de 3 markten niet te zien als één aaneengesloten waardenketen waarin actoren steeds meer ‘cross-overs’ maken: de telecomprovider die unieke content aanbiedt op een eigen kanaal, contentmakers met eigen telecomlabels en de hardwareproducent als contentcreator.

 

Stilstand is achteruitgang

De onrust in de TMT-branche is groot; op basis van technologische innovaties is er al veel mogelijk. Echter de eindeloze politieke discussies rondom onderwerpen als netneutraliteit en geo-blocking van content zorgen ervoor dat de wetgeving hopeloos achterblijft bij de technologische ontwikkelingen. Zonder dat er duidelijkheid is over de wetgeving zijn commerciële bedrijven beperkt bereid om investeringen te doen; Moeten OTT-diensten in de toekomst betalen voor het gebruik van infrastructuur? Zijn gekochte rechten van content door een multinational in alle landen geldig? Mogen telecomproviders unieke content voor hun eigen klanten aanbieden? En wanneer gaat het om content die voor iedereen toegankelijk zou moeten zijn (evt. tegen betaling)? Partijen kunnen het zich niet veroorloven om het resultaat van de discussie af te wachten; stilstand is achteruitgang. 

 

Digitality: de digitale cultuur

Binnen het TMT (telecom, media en technologie)-team van Motivaction wordt er veel aandacht besteed aan de verregaande digitalisatie van de samenleving; hoe verhouden technologische ontwikkelingen zich tot het dagelijks leven van de Nederlandse consument?

 

Met de opkomst van sociale media viel het ons op dat er grote verschillen bestaan in Nederland wanneer het gaat om houdingen ten aanzien van digitalisatie en het daaraan gekoppelde digitale leven. Met ons Mentality-onderzoeksprogramma houden we in de afgelopen 20 jaar vinger aan de pols van de samenleving op tal van gebieden. Dit doen we niet alleen op sociodemografische factoren (zoals CBS doet), maar ook op houdingen ten aanzien van ontwikkelingen in de samenlevingen (zoals emancipatie, en dus ook digitalisatie) en sociaalpsychologische mentaliteiten van groepen consumenten.

 

Bij analyse van de mentaliteiten van verschillende groepen in de Nederlandse maatschappij ten aanzien van digitalisatie werd het voor ons steeds duidelijker dat dit domein ‘zich anders gedraagt’ dan veel andere maatschappelijke domeinen; Daar waar we veel maatschappelijke ontwikkelingen kunnen duiden (en soms voorspellen) op basis van ‘brede mentaliteitsprofielen’ bleek de mentaliteit ten aanzien van digitalisatie anders. Al snel bleek dat Nicholas Negroponte (oprichter MediaLab van MIT) al in 1995 (!) het boek Being Digital heeft uitgebracht waarin hij tot een zelfde conclusie kwam: DIGITALITY.

 

Digitality (of digitaliteit) is de conditie van het leven in een digitale cultuur. En die is dus anders dan de cultuur waar we nu al in leven. Dit heeft ons ertoe doen besluiten de digitale cultuur in kaart te brengen voor de Nederlandse samenleving door middel van ons DIGITALITY-onderzoeksprogramma.

 

Digitaliteit, en het Digitale Leven

In 2014 is Motivaction, middels een groot fundamenteel onderzoek (> 2.500 Nederlanders) dat in eigen beheer is uitgevoerd, van start gegaan met het in kaart brengen van het ‘digitale leven’ van Nederlanders; de manier waarop zij omgaan met telecom en informatietechnologie, de wijze waarop zij hun digitale leven hebben ingericht, de drijfveren die hieraan ten grondslag liggen, et cetera. 

 

Dit heeft geresulteerd in een Digitaal doelgroepenmodel: Digitality. Het model bestaat uit twee assen: digital social engagement en techno-involvement,. De as ‘digital social engagement’ representeert de mate van sociaal participeren in een community (de mate waarin men een digitaal sociaal leven heeft). De tweede as geeft de mate van techno-involvement weer (techno-progressie en techno-affiniteit). Deze as geeft aan in welke mate men een positieve grondhouding heeft t.a.v. technologie en vertrouwen heeft in technologische vooruitgang in het digitale domein.

Digitality model Motivaction

 

 

 
 
 

Vragen?
Sander Kluiters

Email
Functie Research Director | Manager InnovatieLab
Telefoon +31 (0)20 589 83 83

Kevin Hengst

Email 
Functie Senior Strategy Consultant
Telefoon +31 (0)20 589 82 25


Gerelateerde artikelen
Durables marktonderzoek

Durables – duurzame consumentenproducten

Sanne Bovendeert
Marktonderzoek retail

Retail

Ruurd Hielkema
Marktonderzoek sport en sportbeleving

Sport en sportbeleving

Karin Lammers
Marktonderzoek wonen en vastgoed

Wonen en Vastgoed

Marco Sodderland
Neem contact met ons opCopyright ©2024 Motivaction International B.V. All Rights Reserved

Powered by © Totoweb and Gonta Creative Agency