Toegankelijkheid

Skip to main content

Publieke sector

Hoe overbrug je de kloof tussen overheid en burgers: van systeemwereld naar leefwereld

Net als werknemers in andere sectoren sta je als ambtenaar vaak anders in het leven dan je doelgroep. Je persoonlijke waarden sijpelen onvermijdelijk door in je werk, of je dat nu wilt of niet. Dit veroorzaakt een afstand tot een aantal groepen in de samenleving. Daar komt bij dat het door de vele procedures binnen overheden (systeemwereld) in de praktijk vaak moeilijk is om vanuit de echte behoeften van burgers (leefwereld) te denken. Beleidsmaatregelen, communicatie-uitingen en dienstverlening komen daardoor vaak niet aan bij de doelgroepen. Om deze kloof te overbruggen voeren wij al 20 jaar Mentality-onderzoek uit voor overheden, waarbij de ‘taal’ en belevingswereld van verschillende segmenten burgers centraal staan. Met als resultaat dat overheden en ambtenaren zich beter realiseren wat er bij burgers speelt: ze kennen de drijfveren van de doelgroepen die zij bedienen. Aanvullende oplossingen die wij bieden om je in het perspectief van burgers te verdiepen zijn:

  • Analyses van sociaal-culturele onderstromen
  • Analyses van trends in hoe Nederlanders in het leven staan op basis van onze MentaliteitsMonitor
  • Online dialoog en coproductie met burgers via onze e-Safari en burgerpanels
  • Toolboxen om doelgroepen tot leven te brengen in de organisatie met persona’s.
  • Marktonderzoeksinstrumenten als focusgroepen en enquêtes waarvoor we ons eigen respondentenpanel StemPunt kunnen inzetten.


Van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving: hoe benut je de kracht van de samenleving?

De verzorgingsstaat is zichzelf aan het herpositioneren. Maatschappelijke uitdagingen worden complexer, de economie wordt internationaler, zorg en zekerheid worden moeilijker te financieren en burgers worden mondiger. Het besef groeit dat de overheid niet meer alles kan en moet willen regelen. De (rijks)overheid trekt zich steeds wat terug en laat meer over aan de markt, aan maatschappelijke organisaties en aan burgers zelf. We zitten nu middenin een omslag van een statische en hiërarchische samenleving naar een open en dynamische netwerksamenleving en van een verzorgingsstaat naar een zelfzorgstaat. In deze omslag komt de zelfredzame burger steeds meer centraal te staan, die bijvoorbeeld zelf zijn energieleverancier kiest en de zorg die hij nodig heeft zoveel mogelijk zelf organiseert. Wij voeren al meer dan 10 jaar onderzoek uit naar burgerschapsstijlen, waarmee we inzicht bieden in de mate waarin burgers willen en kunnen bijdragen aan de samenleving. Dit model geeft (semi)overheden aanknopingspunten voor het betrekken van burgers en het benutten van hun kracht. Zo kunnen wij door de koppeling met een grote landelijk dekkende postcodedatabase precies aangeven in welke gebieden burgerschapsstijlen voorkomen en gebiedsanalyse en ondersteuning bieden bij wijkgericht werken.

Van hiërarchisch naar faciliterend leiderschap

De mediacratie waarin we leven en onze netwerksamenleving vragen om nieuwe vormen van leiderschap. Enerzijds worden er vanuit de samenleving steeds meer zichtbare en authentieke leiders in het openbaar bestuur gewenst die een duidelijke eigen visie uitdragen. Anderzijds willen we bestuurders die meer openstaan voor de creativiteit van de samenleving. Voor diverse overheden bieden wij:

  • Inzicht in de (mis)match tussen Burgerschapsstijlen en doelgroepen
  • Instrumenten waarmee burgers invloed kunnen uitoefenen op beleid en kunnen coproduceren, waaronder Raadspanels, E-Safari en openbare raadplegingen zoals Laat je horen Namens Nederland


Reputatiemanagement en accountability: hoe positoneer je je organisatie?

Het gezag van de overheid is minder vanzelfsprekend en vertrouwen in overheidsorganisaties staat onder druk. Overheidsorganisaties zullen zich meer gaan schikken in een rol van partner, die samenwerking nastreeft in netwerken op basis van gelijkwaardigheid. Om in dit spel een relevante speler te blijven, zijn reputatiemanagement en accountability van cruciaal belang. Overheidsorganisaties moeten open zijn over wat ze doen, bewijzen dat hun interventies effect hebben en constant werken aan hun reputatie. Motivaction voert daarom voor organisaties in de publieke sector effectonderzoeken uit, klanttevredenheidsmetingen en imagoscans. Met onze Stakeholder Reputation Insights (SRI) geven we daarnaast inzicht in drivers voor reputatie.

 

Overheidscommunicatie: hoe bereik en raak je burgers optimaal?

Als de samenleving vernetwerkt, gezag afbrokkelt en mondige burgers en sociale media opkomen, wordt overheidscommunicatie steeds minder een kwestie van zenden en meer van dialoog. Wij helpen organisaties in de publieke sector om deze dialoog aan te gaan door de juiste mediamix te kiezen, in de juiste frames over een onderwerp te spreken, een passende tone of voice te kiezen en effectieve kernboodschappen te formuleren. Hierbij maken we gebruik van onze doelgroepsegmentatiemodellen waaronder Mentality, Burgerschapsstijlen, EtnoMentality, ZorgMentality en YoungMentality. Ook ontwikkelen we domeinspecifieke segmentatiemodellen op maat, bijvoorbeeld voor pensioencommunicatie en natuurbeleid.

Presentatie Pieter Paul Verheggen 10.04.2012: 'Het NIEUWE OUDER worden', ActiZ en Motivaction

 

 

Vragen?
Bram van der Lelij

Email
Functie Senior Research Consultant
Telefoon +31 (0)20 589 83 83


Gerelateerde artikelen
Marktonderzoek sport en sportbeleving

Sport en sportbeleving

Karin Lammers
Durables marktonderzoek

Durables – duurzame consumentenproducten

Sanne Bovendeert
Marktonderzoek zorg

Zorg

Marcel Voorn
Consultancy onderzoek

Consultancy

Kevin Miley
Neem contact met ons opCopyright ©2024 Motivaction International B.V. All Rights Reserved

Powered by © Totoweb and Gonta Creative Agency