Zorg

“RegioPlus maakt voor onderzoek naar de effectiviteit van de campagne ‘Week van Zorg en Welzijn’ gebruik van de expertise van Motivaction. Ik zit dan aan tafel met deskundige en vasthoudende onderzoekers die weten waar ze over spreken. Dankzij Motivaction evalueren we de Week van Zorg en Welzijn effectief en ontvangen we aanbevelingen waarmee we de campagne van de Week van Zorg en Welzijn daadwerkelijk te verbeteren!”
Coco Heitink, Communicatieadviseur bij RegioPlus

Wat willen zorgconsumenten en zorgwerknemers?

Om de kwaliteit van zorg te optimaliseren en de juiste beleids- en marketingstrategie te bepalen is hoogwaardige informatie over doelgroepen cruciaal. Wij maken voor jou inzichtelijk wat patiënten en zorgwerknemers belangrijk vinden en we leveren antwoorden op vragen rondom kwaliteitsbeleid, positionering, marktwerking, patiëntgerichtheid en arbeidsmarkt.

 

Doelgroepen: zorgconsumenten en zorgwerknemers

Dé zorgcliënt bestaat niet. Iedereen beleeft zorg op een geheel eigen wijze. Terwijl de ene cliënt een online spreekuur praktisch vindt, heeft de andere een persoonlijk consult nodig. Wij hebben, in samenwerking met het ministerie van VWS en met inzet van het beproefde Mentality-onderzoek, drie typen zorgconsumenten gedefinieerd:

  • De minder zelfredzame zorgconsument
  • De pragmatische zorgconsument
  • De maatschappijkritische zorgconsument


Voor zorginstellingen is het van belang het kwaliteitsbeleid aan te passen aan de werkelijke behoeften van zorgcliënten. Wij weten welk type consumenten in het verzorgingsgebied van jouw zorginstelling wonen, we leveren vernieuwende inzichten in de belevingswereld van de zorgconsumenten en bieden aanknopingspunten voor beleid. Ook bieden wij onze opdrachtgevers toegang tot patiëntgroepen.

Wil je meer inzicht in deze zorgconsumenten, en voorbeelden van deze typen consumenten? Download dan nu de whitepaper 'Wat werkt bij wie'

 

Instroom en binden van zorgwerknemers

De zorgsector kampt met een tekort aan personeel en dat zal in de komende jaren toenemen. Organisaties zullen met hun strategie en personeelsbeleid sterk moeten aansluiten bij de mentaliteit van nieuwe generaties werknemers. Wij hebben veel onderzoek gedaan en bieden aanknopingspunten voor werving, instroombevordering en het vergroten van werknemerstevredenheid in de zorg.

 

Praktische toepassingen

Wij bieden een integrale aanpak waarmee je jouw marktaandeel en de kwaliteit van jouw dienstverlening kunt vergroten.

  • Wij brengen de positionering van jouw organisatie in kaart
  • Stellen vast welke doelgroepen in jouw verzorgingsgebied wonen
  • Geven concrete adviezen voor het effectief bereiken van de verschillende groepen


Praktijk Index en Motivaction lanceren Blnkr

Blnkr is een initiatief van De Praktijk Index en Motivaction. Via eigen software worden persoonlijke voorkeuren, empathiestijl, persoonlijkheid, normen en waarden en objectieve criteria van patiënten in kaart gebracht. Hierdoor is een betere match mogelijk tussen patiënt en zorgverlener. De zorgverlener kan zich met behulp van de software helder profileren via een foto en filmpje zodat patiënten sneller en gerichter kunnen kiezen.Lees ook:

Download de whitepaper

Bekijk hier de privacy policy

Gerelateerde pagina's:

Facebook Twitter LinkedIn