Positioneringsonderzoek en imago-onderzoek

“Bij de samenwerking in dit project was Motivaction snel en wendbaar, vragen werden soms zelfs binnen een uur beantwoord en er was de flexibiliteit om op basis van voortschrijdend inzicht zaken ad hoc aan te passen.” 
Carijn Gering, Senior product- en propositiemanager Menzis

Positioneringsonderzoek

Hoe kies je met jouw organisatie de juiste positie in de markt? Met welke merkwaarden, producten en diensten spreek je jouw doelgroep aan en onderscheid je je van de concurrent? Positionering gaat over de essentie van jouw bedrijf: de koppeling van de kernwaarden aan de behoeften van jouw doelgroep. Positioneringsonderzoek laat zien welke aanpassingen in beleid, product en communicatie je kunt doen om de ideale positie binnen de markt in te nemen.

 

Imago-onderzoek

Met imago-onderzoek ontdek je hoe jouw externe doelgroepen tegen jouw organisatie aankijken en hoe ze jouw organisatie waarderen. Herkent jouw doelgroep zich in de waarden die je met jouw producten en de communicatie uitstraalt? In hoeverre staat dit af van het ideaalbeeld zoals dat door het bestuur van jouw organisatie is geformuleerd? Je krijgt in beeld hoe je gaten tussen intern en extern, tussen ideaal en realiteit kunt dichten.

 

Positioneren op zachte waarden

Wij ondersteunen je graag bij het (her)oriënteren op jouw (kern)waarden en beantwoorden voor je de vraag in hoeverre deze waarden herkend worden en als passend worden ervaren. We gebruiken verschillende onderzoekstechnieken om de positionering en het imago te onderzoeken en om tot gefundeerde adviezen te komen voor (eventuele) aanpassingen. Motivaction is gespecialiseerd in leefstijl- en waardenonderzoek en kan daarmee positioneren op zachte waarden. Onze onderzoekers zijn experts met diepgaande marktkennis in de verschillende branches.

Wij maken onder andere gebruik van:

 

In de praktijk

Wij onderzoeken op maat en gaan graag met je in gesprek om het traject precies op jouw onderzoeksvraag aan te laten sluiten. Ons inhouse selectiebureau M-Select zorgt ervoor dat bij ieder traject in het onderzoek jouw doelgroep aan tafel komt voor bijvoorbeeld groepsdicussies, single interviews, co-creatiesessies of andere onderzoeksvormen.

 

Wat levert het op?

  • Diepgaand inzicht in de positionering van jouw organisatie (sterkte- en zwakteanalyse)
  • Inzicht in de breinpositie van jouw klanten, de perceptie, associaties en bekendheid van interne en externe doelgroepen met jouw organisatie
  • De resultaten helpen je om de beeldvorming rond de organisatie aan te scherpen of bij te sturen.
  • Handvatten om de resultaten door te voeren in het communicatiebeleid, waaronder arbeidsmarktcommunicatie en internal branding.

 

 

 

 

Facebook Twitter LinkedIn