Concept- en pretest - Voorspel de werking van jouw campagne

Optimaliseer jouw communicatiestrategie al vanaf het concept

Met kwantitatief onderzoek beperk je je tot de verwerking van de feitelijke inhoud van een reclame. Echter kan men zich niet alles bewust herinneren. Voorspel daarom de werking van jouw reclame beter door middel van kwalitatief onderzoek. Tijdens onze diepte-interviews met consumenten kunnen wij nagaan in hoeverre een reclame-uiting daadwerkelijk de gewenste boodschap overdraagt door te kijken naar de wijze waarop die gepresenteerd wordt. 

 

Test jouw campagne en de werking ervan

Met snel en kleinschalig kwalitatief onderzoek toetsen wij vijf basisdimensies die beslissend zijn voor de effectiviteit van jouw campagne(concept):

 • Impactwaarde
  Trekt de reclame-uiting de aandacht bij de juiste doelgroep? Valt het op tussen het grote aantal reclame-impulsen?
 • Emotionele waarde
  Maakt de reclame iets los bij de kijker? Is er een emotionele lading waardoor men langer kijkt en beter onthoudt?
 • Boodschapoverdracht
  Vormt de reclame een goed totaalbeeld en komt het doel van de reclame duidelijk over bij de kijker?
 • Geloofwaardigheid
  Is de boodschap geloofwaardig en sluit het aan bij bestaande meningen over een merk?
 • Subjectieve belangrijkheid
  Zorgt de reclame ervoor dat de kijker nieuwsgierig wordt? Zet het de doelgroep aan tot kopen? Sluit de boodschap van een reclame aan bij een bepaalde behoeftestructuur?

              

Wat levert het je op?

 • Je krijgt inzicht in de potentiële communicatiewaarde van de concepten met hoge voorspelbaarheidsgraad.
 • Je krijgt handvatten voor verdere uitwerkingen van de concepten met eventuele tips en suggesties ter verbetering.

 

Zie ook de case van Telfort.

 

Facebook Twitter LinkedIn