Toegankelijkheid

Skip to main content

Onderwijs

Hoe ziet het onderwijs er over tien jaar uit? Die vraag is verrassend moeilijk te beantwoorden. Er verandert namelijk veel. Het actief en succesvol werven van zowel leerkrachten als leerlingen wordt voor scholen en onderwijsgroepen steeds belangrijker en lesprogramma’s zijn door ontwikkelingen in onze samenleving aan verandering onderhevig. Daarnaast nemen waarden en normen als kansengelijkheid en inclusiviteit een nieuwe rol in op onderwijsgebied.

Om hier op de juiste manier mee om te gaan en het imago van onderwijs(instellingen) te optimaliseren, is het essentieel om inzicht te hebben in de drijfveren van leraren, ouders van schoolgaande kinderen en natuurlijk de scholieren zelf.

 

Brede onderzoeksblik op onderwijs

Door middel van (markt)onderzoek creëer je kennis van al deze doelgroepen. Je kunt vervolgens het onderwijsaanbod succesvol afstemmen op de leerlingen, werknemers aantrekken met de juiste arbeidsmarktcommunicatie en alle budgetten doeltreffend inzetten. Onderzoek biedt bijvoorbeeld inzicht in:

  • Het werkgeversimago van je scholengemeenschap, en hoe je dit laat aansluiten op de wensen van sollicitanten
  • De keuzeprocessen van studenten, hoe je hen effectief kunt informeren over en enthousiasmeren voor de mogelijke (vervolg) opleidingen
  • Welke drijfveren van leerlingen en hun ouders invloed hebben op hun schoolkeuze, en of de gekozen positionering hierbij aansluit
  • Hoe leraren en leerlingen het lesprogramma en hun loopbaanbegeleiding ervaren, en of hierin dingen verbeterd kunnen worden
  • Wat de overheid kan betekenen om onderwijs in Nederland naar een nog hoger niveau te tillen

 

Welke methoden kun je gebruiken?

Met onze ruime ervaring in onderzoek voor primair- en voortgezet onderwijs, middelbaar- en hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs kunnen wij helpen bij uiteenlopende vraagstukken door middel van:

  • Imago en positioneringsonderzoek: welke aanpassingen in beleid en communicatie kunnen jou helpen om de ideale positie binnen de markt in te nemen?
  • Communicatietrajecten: om de effectiviteit van een huidige wervingscampagne voor scholieren of docenten te testen, of voor het opzetten van een nieuwe communicatiestrategie
  • Innovatie van lesmateriaal: voor de ontwikkeling van nieuw materiaal of het testen van bestaande methodes
  • Beleidsvraagstukken: bijvoorbeeld het bepalen van effectieve methoden om schooluitval en lerarentekorten tegen te gaan, of om diversiteit in het onderwijs te verhogen
  • Evaluatie van een onderwijsprogramma: sluit het huidige programma aan op de wensen en drijfveren van leerkrachten en leerlingen?

Bij het uitvoeren van een onderzoek kijken wij verder dan het beschrijven van de onderzoeksuitkomsten, en denken we ook met je mee over de implementatie. We gebruiken diverse interactieve onderwijstools (o.a. VisualFocus, e-Safari, communities) om de verschillende doelgroepen te activeren en enthousiasmeren voor zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek. In onze rapportages geven wij graag handvatten en concrete aanbevelingen om de gestelde doelen te halen.

Wil je meer weten over onderwijs onderzoek? Neem dan contact op met Maartje Rooker.


 


Vragen?
Maartje Rooker

Email
Functie Senior Research Consultant
Telefoon +31 (0)20 589 82 82


Gerelateerde artikelen
Marktonderzoek retail

Retail

Ruurd Hielkema
Marktonderzoek onderwijs

Onderwijs

Maartje Rooker
Marktonderzoek sport en sportbeleving

Sport en sportbeleving

Karin Lammers
Durables marktonderzoek

Durables – duurzame consumentenproducten

Sanne Bovendeert
Neem contact met ons opCopyright ©2024 Motivaction International B.V. All Rights Reserved

Powered by © Totoweb and Gonta Creative Agency