Non-profit en goede doelen

“Motivaction helpt ons om het effect van Giro555-campagnes te meten en de drivers achter geefgedrag naar boven te krijgen. Zij stellen zich in het proces heel proactief en servicegericht op. De resultaten geven ons goede handvatten voor de toekomst.”
Titia Wenneker, Online Coordinator Giro555

Motivaction blijft innoveren om de non-profitsector effectieve handvatten te bieden. Wij ondersteunen non-profitorganisaties en goede doelen met onderzoek en advies om doelgericht te werken aan:

 • Gemotiveerde werknemers en vrijwilligers
 • Enthousiaste donateurs
 • Een goede reputatie bij stakeholders

 

Dertig jaar ervaring in de non-profit maakt dat wij goed op de hoogte zijn van specifieke omstandigheden. Tegelijkertijd biedt onze ervaring met for-profitbranches inspiratie voor out-of-the-boxoplossingen voor jouw uitdagingen in de non-profitsector.


Kortom, wij helpen je innoveren zonder daarbij jouw oorsprong en authenticiteit als non-profit- of goededoelenorganisatie uit het oog te verliezen.
 

Gemotiveerde werknemers en vrijwilligers

 • Strategisch HR-management: Jouw menselijk kapitaal kennen, begrijpen en optimale ontplooiingskansen bieden is de sleutel voor een succesvolle organisatie. WorkProfiler biedt je oplossingen voor strategisch human resource management.
 • Werknemersonderzoek: Wat biedt je jouw werknemers als non-profitorganisatie en hoe worden zij gestimuleerd om het beste uit zichzelf te halen?
 • Vrijwilligersonderzoek: Wat typeert jouw vrijwilligers als persoon, wat motiveert hen om vrijwilligerswerk te doen, hoe zorg je voor een goede balans tussen in- en uitstroom van vrijwilligers?

 

Enthousiaste donateurs

Wij bieden je praktisch inzetbare tools die je kunt inzetten om gerichter en met meer betrokkenheid fondsen te werven en met jouw donateurs te communiceren.

 

Inspiratie

 • Fondsenwerving: De Mentality-fondsenwervingsmodule biedt je inzicht in waar het potentieel ligt voor fondsenwerving (nalatenschappen, major donors, corporate donors, periodieke giften, eenmalige giften).
 • Communicatie: Met persona’s weet je beter wie je probeert te bereiken met jouw communicatie en fondsenwervingsactiviteiten.
 • Klantcontactstrategie: Een e-Safari of een community bieden jou de kans om jouw customer journey te ontwerpen. Door samenwerking met EDM verrijken wij jouw ledendatabase en onderscheiden we de voor jou meest kansrijke postcodegebieden voor werving.
 • Cause & merkbeleving: Met InnerWorld ontdek je de diepere drivers van enthousiasme voor de cause waar jouw als non-profit voor staat en de manier waarop jouw merk daar invulling aan geeft.

Evaluatie

 • Merk: Met naamsbekendheid en imago-onderzoek helpen wij je de communicatiestrategie te evalueren.
 • Proposities: Met pretesten en posttesten helpen wij je om jouw proposities te ontwikkelen, aan te scherpen en te leren van de impact die een propositie heeft op donateurs.

 

Een goede reputatie onder stakeholders

Voor non-profitorganisaties is het van toenemend belang om een goede relatie met stakeholders te onderhouden. Betrouwbare cijfers en diepgaande kennis van jouw stakeholders is daarbij onmisbaar.

 • Reputatiemanagement: Met Stakeholder Reputation Insights houd je bij alle in- en externe stakeholdergroepen de vinger aan de pols. En door cijfers met diepgang te combineren, bieden we ook context, duiding en handelingsperspectief. Daarmee werk je effectief en efficiënt aan reputatieresistentie.
 • Persrelaties: Met Corporate Image Personderzoek houd je de vinger aan de pols bij de media.
 • Stakeholdermanagement: Met Corporate Image en Performance Analyse brengen we in kaart hoe interne en externe doelgroepen tegen jouw organisatie aankijken en hoe ze die waarderen.
   

Lees ook het artikel "Een like op Facebook is nog geen donatie" uit het vakblad Fondsenwerving. 

 

Facebook Twitter LinkedIn