Chip & Run: efficiënt, creatief en agile marktonderzoek

“Als je me vraagt naar onderscheidende kenmerken, vind ik dat Motivaction er qua snelheid en flexibiliteit echt bovenuit springt.” 
Insights manager, Haribo

Pragmatisch en effectief kwalitatief onderzoek 

 


Als je golft staat het fraaier als je de bal met een mooie boog slaat. Maar zolang dit niet functioneel is, heb je enkel kans op fouten.


De Chip & Run-swing is een doelgerichtere slagtechniek, waarmee je zonder hindernissen naar een green toe chipt. Uitgangspunt is de golfbal zo laag mogelijk te houden en zoveel mogelijk te laten rollen. Over een bal die rolt heb je veel meer controle, dan over een bal door de lucht.

 

In de wereld van onderzoek is het niet heel anders. Ook daar kies je met oog op de beschikbare tijd en middelen af en toe voor ad hoc kwalitatief onderzoek met een mondelinge debrief en toplines in plaats van grootschalig onderzoek met een uitvoerig en visueel opgetuigd eindrapport.

 

Agile marktonderzoek

Chip & Run is onze agile manier van werken: flexibel, met korte lijnen en doorlooptijden, een slimme aanpak en efficiëntie. Soms wil je snel werken, soms wil je vooral een flexibele onderzoekspartner en soms wil je scrummen. Op het gebied van kwalitatief onderzoek hebben we drie agile oplossingen.

 

1. Pressure cooker onderzoek: efficiënt omgaan met tijd: gewoon direct aan de slag gaan. In ongeveer een week voeren wij een kwalitatief onderzoek van kop tot staart voor je uit. Van respondentenselectie tot interviewen, tot een uitgebreide debrief of een topline-rapport. Dit is vooral handig wanneer je een korte time-to-market hebt en je snel antwoord wilt op jouw prangende vraag. Het pretesten van jouw campagne of concept, een proefballon oplaten of een product laten proeven, het kan allemaal in korte tijd. We gaan flexibel om met timings en de wijze van terugkoppeling: alleen een mondelinge debrief direct na afloop van het onderzoek, een topline de dag na veldwerk, etcetera.

 

2. Slim en efficiënt: pragmatisch omgaan met middelen. Agile marktonderzoek betekent niet alleen sneller, het is ook handig omgaan met de middelen die je hebt en lenig zijn, meebewegen. Naast klassiek kwalitatief onderzoek gebruiken wij alternatieve onderzoeksmethoden om op een handige manier jouw vraag te beantwoorden. Met als uitgangspunt flexibiliteit en efficiency.

 

Denk aan onderzoeken waarbij jouw doelgroep zich over het hele land begeeft. Wij kunnen je doelgroep snel en efficiënt interviewen met online face-to-face video interviewing: kijk mee en vraag mee.

  • Wil je ‘on the spot’ in gesprek met jouw doelgroep? Dus daar waar het gebeurt? Met onze bruikbare app kan jouw doelgroep overal, daar waar het gebeurt, uitgebreid feedback geven. Handig, bijvoorbeeld wanneer je reizigers in het openbaar vervoer wilt volgen, bezoekers van een evenement of activiteit om hun mening wilt vragen of wanneer je wilt weten hoe een burger zijn gemeente ervaart. Zo zijn er tal van voorbeelden waarin het ‘on the spot’ meekijken nuttig is.

 

3. Doelgericht: van onderzoeksresultaat naar oplossingen. Het onderzoek is afgerond, en dan? Wij haken als onderzoeker aan bij jouw multidisciplinaire team om gedurende het verdere proces – bijvoorbeeld het ontwikkelen van een propositie, campagne of concept – mee te denken, advies te geven en daar waar nodig de doelgroep nogmaals te benaderen voor vragen. Dit is geen afgebakend traject. Je zet ons in wanneer dat handig en nodig is.
 

Klik hier voor meer informatie over kwalitatief onderzoek. 
 

Facebook Twitter LinkedIn