Kwalitatief onderzoek

“De kwalitatieve interviews waren professioneel, diepgaand en goed voorbereid. Dit was terug te zien in de conclusies en aanbevelingen die scherp waren en specifiek aanknopingspunten gaven voor ons vraagstuk.”
Alex Reijgersberg, Social Media Manager Simyo

Met kwalitatief onderzoek leveren wij inzichten in de motivaties, behoeften, percepties en emoties, die het gedrag en de ideeën van mensen en doelgroepen bepalen en beïnvloeden.

 

In een tijd waarin we worden overspoeld met reclames, producten en diensten – en waarin bijna alles te koop is – is het steeds belangrijker om ‘gevoelige snaren’ te raken en zo gedrag te beïnvloeden. Dit vraagt om slim onderzoek, maar ook om scherpzinnige, exploratieve onderzoekers die je doelgroep begrijpen en die in hun aanbevelingen ook stelling durven nemen.

 

Ons kwalitatief onderzoeksteam

Klassieke diepte-interviews en focusgroepen, online kwalitatief onderzoek, dagboekjes of in-context observaties en interviews bij mensen thuis, agile-projecten met een korte doorlooptijd of diepgaande etnografische onderzoeken: ons team van kwalitatieve onderzoekers is gespecialiseerd in diverse onderzoeksmethoden en zit voor je klaar.

 

Onze tools voor kwalitatief onderzoek

 • Met onze e-Safari kruipen we met diepgravend, kwalitatief online onderzoek gedurende 1 à 2 weken virtueel in de huid van de consument. Up close and personal.
 • Chip & Run is onze agile manier van werken: flexibel, met korte doorlooptijden, een slimme aanpak en efficiëntie. Soms wil je snel werken, soms wil je vooral een flexibele onderzoekspartner en soms wil je scrummen. Met betrekking tot kwalitatief onderzoek hebben we drie agile oplossingen.
 • Co-Creatie: In een goed geleide co-creatiesessie samen met je team en de doelgroep tot nieuwe, frisse inzichten en concepten komen en samen nieuwe producten, diensten of een nieuw beleid creëren.
 • M-talk Communities: Meer mensen, user generated content, co-creatie: via onze online communities bieden we gedurende een langere periode (vanaf 1 maand) onder een grotere groep mensen inzicht in wat zij gevraagd en ongevraagd te vertellen hebben.
 • Innerworld: Met behulp van geleide visualisatie- en ontspanningsoefeningen krijgen we diepere inzichten in de betekenisstructuren van de innerlijke beleving en meer onderbewuste gevoelens van mensen.
 • Voor bepaalde vraagstukken geven de klassieke individuele diepte-interviews, duo’s of focusgroepen nog steeds het meest betrouwbare resultaat. Deze zijn altijd maatwerk en voeren we op slimme en eigentijdse wijze uit.

 

Onze expertises op het gebied van kwalitatief onderzoek

 • Communicatie-onderzoek: Concept- en pre-testen van alle typen corporate-, overheids- en marketingcommunicatie, wel of niet in combinatie met neuro-onderzoek (Impliciete Associatie Test, Facial Coding, Eyetracking).  
 • Insights en propositie-onderzoek: Ons onderzoek biedt consumer based insights en handvatten om proposities te ontwikkelen en te toetsen. Een insight gaat uit van jouw klant en is gebaseerd op een waarheid, een dilemma, de onvervulde behoefte en een wens. Op basis van een insight bouwen wij proposities met een belofte – hoe speelt het concept in op de insight? – en het bewijs – welke producteigenschappen zit achter de belofte?
 • Customer Journey mapping: Mensen bewegen alleen als je ze emotioneel weet te raken. Onze customer journeys geven inzicht in de moments of truth, de houdingen, het gedrag en achterliggende motivaties tijdens de verschillende fasen van de klantreis. 
 • Doelgroeponderzoek en persona’s: Motivaction ontwikkelt al ruim 30 jaar succesvolle segmentaties en persona's op basis van de waarden en normen, behoeften en motivaties van mensen. Met behulp van onze kwalitatieve onderzoeken geven we ook jouw doelgroep ‘handjes en voetjes’ en maken we van je klantprofielen herkenbare personen van vlees en bloed. 
 • Stakeholders- en reputatieonderzoek: Ons reputatieonderzoek biedt bij alle relevante in- en externe stakeholdergroepen de vinger aan de pols. En door cijfers met diepgang te combineren, bieden we ook context, duiding en handelingsperspectief. 

 

In-house selectiebureau M-Select en eigen onderzoeksruimtes

We werven respondenten met ons eigen respondentenwerving- en selectiebureau M-Select, dat selecteert uit het StemPunt-panel met meer dan 60.000 respondenten. Hierdoor schakelen wij niet alleen snel, maar beschikken we ook over een enorme database met achtergrondinformatie over de respondenten die wij voor onze onderzoeken werven.

 

Wij beschikken over onderzoeksruimtes voor het uitvoeren van kwalitatief onderzoek. De studio's zijn voorzien van de modernste weergave- en opname-apparatuur. De meekijkruimtes met one-way-mirror bieden plaats aan circa zes personen. Bij grotere groepen is het mogelijk de gesprekken via een gesloten tv-circuit te volgen.

 

Kwalitatief onderzoek

 

Bekijk voor voorbeelden van kwalitatief onderzoek onze klantcases of download onze factsheet "Kwalitatief onderzoek"
 

 

Facebook Twitter LinkedIn