Industrie

Regie nemen over de bedrijfskolom

Consumenten- en stakeholdersmarketing, werknemerstevredenheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen worden in de industrie steeds belangrijker. Want de macht en invloed van de eindgebruiker is voelbaar en de transparantie in de bedrijfskolom neemt toe. De industrie moet hierin de regie nemen en kan niet langer aan de zijlijn staan.
 

Innovatie is cruciaal

De industrie is een relatief abstract begrip en is als geheel toeleverancier van producten in een groot aantal deelsectoren. De voedings- en genotsmiddelenindustrie vormt de grootste sector, gevolgd door de omvangrijke sectoren chemie, elektrotechniek, metaal en machinebouw. Innovatie is cruciaal voor de industrie, zowel in het productieproces als in de ontwikkeling van het eindproduct. Maar ook vraagstukken over internationale concurrentie, werkgelegenheid en kosten staan vrijwel continu bovenaan de agenda.
 

Effectief opereren door kennis van trends

Een gedegen kennis van trends in de samenleving, in de opinies en voorkeuren van eindconsument en belangrijke stakeholders is onontbeerlijk om effectief te kunnen opereren. Wij hebben verschillende onderzoeksmodellen die adequate en concrete antwoorden geven op uw vraagstukken. Dankzij het Mentality onderzoeksmodel hebben wij als geen ander zicht op relevante trends en ontwikkelingen binnen de Nederlandse én internationale markt.

Omdat wij beschikken over een uitgebreid stakeholdersnetwerk en een omvangrijk eigen consumentenpanel, StemPunt, hebben wij bij onderzoek gemakkelijk toegang tot voor jou relevante doelgroepen. Vragen die wij onder andere beantwoorden voor de industriesector:

  • Hoe ga je effectief om met hinder en overlast voor omwonenden, en hoe betrek je hen bij besluiten?
  • Hoe kan de gebruiksvriendelijkheid van mijn product worden verhoogd?
  • Hoe ga je om met een merkenportfolio?
  • Wat is het imago bij belangrijke stakeholders en welke rol speelt duurzaamheid daarbij? Wat betekent duurzaamheid en hoe kan je daarop excelleren?
  • Hoe kan je de loyaliteit van jouw medewerkers vergroten?
     
Deel dit bericht via:
FacebookTwitterLinkedin

Sitemap

Facebook
Twitter
LinkedIn