Schrijf je in voor het 18e omnibusonderzoek onder biculturele Nederlanders

19.10.2022 - In Nederland wonen 4,6 miljoen burgers die onder de CBS-definitie ‘Nederlanders met een migratieachtergrond’  vallen. Hiervan valt circa 2,5 miljoen onder de  ‘Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond’: biculturele Nederlanders. Ondanks hun grote omvang worden zij vrijwel niet meegenomen in reguliere onderzoeken.

Ervaring leert dat veel organisaties weinig zicht hebben op deze interessante doelgroep, waardoor lang niet alle marketing-, product- of communicatiestrategieën inclusief zijn. Zij spreken soms zelfs deze groep niet aan of sluiten ze buiten. Dat is zonde, want deze doelgroep biedt volop marktkansen.  Daarnaast is het niet meer van deze tijd om als organisatie niet inclusief te zijn. Het brengt namelijk serieuze risico’s op reputatieschade met zich mee.    

 

“Biculturele Nederlanders doen niet mee aan onderzoeken” 

Een veelgehoord argument voor het ontbreken van diversiteit is dat bij product- én communicatieontwikkeling de wensen en verwachtingen van biculturele Nederlanders onbekend zijn. “Ze doen namelijk niet mee aan onderzoeken”.  Het klopt dat biculturele Nederlanders slecht vertegenwoordigd zijn in onderzoekspanels. Zo zetten wij al jarenlang in op het goed vertegenwoordigd krijgen van biculturele Nederlanders in het onderzoekspanel van Motivaction met wisselend succes.

Op dit moment zitten er ruim 4.000 biculturele Nederlanders in het panel.  Deze groep is geen volledige afspiegeling van de biculturele Nederlanders. Het panel kent namelijk een oververtegenwoordiging van hogeropgeleiden. Om die reden hebben wij in aanvulling op het panel een face-to-face veldwerkapparaat opgezet waarmee we effectief onderzoek kunnen uitvoeren onder biculturele Nederlanders. 

Investeringen in specifieke onderzoekscapaciteiten resulteerde in meer dan 300 onderzoeken onder biculturele Nederlanders. Verder hebben we ruim 100.000 biculturele Nederlanders ondervraagt en geïnterviewd over uiteenlopende onderwerpen.

 

Omnibusonderzoek biculturele Nederlanders 

Het vergt inspanning om biculturele Nederlanders te betrekken in onderzoeken en hun opvattingen, drijfveren, wensen en consumptiegedrag in kaart te brengen. Maar gelukkig is het mogelijk. Om organisaties op een laagdrempelige wijze toegang te geven tot inzichten onder biculturele Nederlanders, hebben we het omnibusonderzoek opgezet. In november zullen wij de 18e editie van dit onderzoek uitvoeren. Deelname aan dit onderzoek maakt mogelijk om voor een aantrekkelijk tarief een aantal bedrijfs- of branchegerichte vragen te stellen aan biculturele Nederlanders. Je kunt je nu nog inschrijven voor het onderzoek.

 

Het omnibusonderzoek  

In het multicliëntonderzoek participeren verschillende opdrachtgevers tegelijk. Hierdoor kun je tegen een relatief laag investeringsbudget eigen vragen stellen aan een zeer grote representatieve steekproef biculturele Nederlanders. We voeren het onderzoek uit onder n=1000 biculturele Nederlanders (Turkse-, Marokkaanse-, Surinaamse- en Antilliaanse Nederlanders), representatief naar leeftijd, opleiding, geslacht en etniciteit. Het onderzoek vindt daarnaast grotendeels face-to-face plaats.

Het participatiebedrag is afhankelijk van het aantal vragen dat wordt meegenomen en de wijze van oplevering. Je kunt kiezen voor een uitgebreide of beknopte oplevering van de onderzoeksresultaten:

Aantal vragen        Uitgebreide oplevering        Beknopte oplevering        
59000 euro6500 euro
1013000 euro10000 euro
1215000 euro11000 euro

 

Workshop 

In aanvulling op de participatie in het omnibusonderzoek, is het ook mogelijk om een workshop door Motivaction te laten verzorgen. In een workshop van een dagdeel met specialisten op het gebied van Etnomarketing, inclusie en diversiteit duiden wij de onderzoeksresultaten en plaatsen die in context.

 

Planning 

Wij streven ernaar het onderzoek in november te starten, onder voorbehoud van tenminste drie participanten. Het veldwerk neemt ongeveer 5 weken in beslag en zal plaatsvinden in de periode november/december. Download voor meer informatie het onderzoeksvoorstel via het downloadformulier op deze pagina. Of neem contact op met Bob Schenk via b.schenk@motivaction.nl of 020 589 82 52.

 

 

 

Facebook Twitter LinkedIn